Home บาตรเดียวท่องโลก

บาตรเดียวท่องโลก

งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ : โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร แนวกังหันลมที่เมืองคินเดอร์ไดค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกังหันลมเก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๗๔๐ (พ.ศ. ๒๒๘๓) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก สถานที่แห่งนี้มีอาสาสมัครหลังวัยเกษียณจากการทำงานหลักกว่า ๒๒๐ ชีวิต ที่ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนดูแลผู้มาเยี่ยมชม ตั้งแต่คนโบกรถ คนขายตั๋ว คนตรวจตั๋วทางเข้าบริเวณพิพิธภัณฑ์กังหันลมโบราณ คนที่พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพร้อมอธิบายความสำคัญ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ดูมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่เหล่านั้น ชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยหลังจากที่เกษียณจากการทำงานเลี้ยงชีพมาเกือบทั้งชีวิต มีหลายคนพยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากด้วยการเป็นอาสาสมัครอิสระ หรือทำงานให้กับองค์กรต่างๆ ตามความถนัด ความสามารถหรือตามความชอบตน และบางคนเลือกที่จะทำงานอาสาสมัครในงานที่ตนเองรักแต่ไม่สามารถทำเป็นอาชีพเหมือนชีวิตช่วงทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว

TRENDING RIGHT NOW