Home Inner Study

Inner Study

  “เห็นทุกข์คือเห็นธรรม”…สร้างพลังใจสู่ชายแดนใต้ : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ฉบับนี้พาลงพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ไปยังจังหวัดปัตตานี สลับกับแวะพักที่ลาดัก จะได้เบรกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะในระหว่างทางทบทวนชีวิตที่ไปด้วยกับการถอดบทเรียน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในครั้งนั้น เพื่อเป็นการลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้เราไปยังชุมชนบ้านป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี “เห็นทุกข์คือเห็นธรรม” สร้างพลังใจสู่ชายแดนใต้  
  “น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมถวายความอาลัย หลวงพ่อพระครูกิตติสารโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) อ.เมือง จ.ตราด จากเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงขณะทำวัตรเช้า มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอน้อมส่งหลวงพ่อสู่แดนพระนิพพาน น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด
  "พระทำงาน งานพระธรรม" จาริกธรรมในอเมริกา โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  “พระทำงาน งานพระธรรม” จาริกธรรมในสหรัฐอเมริกา โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  นับตั้งแต่บวชเข้ามาได้เรียนศึกษาธรรมมาถึงปัจจุบันก็ได้เจอปัญหาอุปสรรคมากมายที่ถูกใจบ้างขัดเคืองใจบ้าง​ ได้ยิ้มได้หัวเราะร้องไห้มาแล้วบ้าง​  ร่วมสุขร่วมทุกข์กับกลุ่มเพื่ิอชีวิตดีงาม​ ที่ช่วยกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นเหนือล่องใต้ ตะวันออก ตะวันตก ​ไปด้วยกันฉันพี่น้อง​ ทำงานเพื่อสังคมตอบแทนบุญคุณคุณข้าวปลาอาหารของญาติโยมมาโดยตลอด เราทำงานเพื่องาน​ สร้างคนพัฒนาตนเอง​  บางคนอยากจะถามว่าไปอบรมพุทธบุตรเหนื่อยไหม... เหนื่อยอยู่เป็นธรรมดาของคนที่ทำงาน​ ที่เหนื่อยกายพักผ่อนสักกายก็หายเหนื่อยสู้งานไป​ได้ สิ่งที่ได้จากการอบรมเด็กคือความสุขใจ​ เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ใจและเสียงหัวเราะของเด็กก็มีความสุขใจหายเหนื่อยแล้ว​ สิ่งที่สำคัญเวลาที่อบรมเด็กระยะเวลาอันสั้นน้อยเดียวนั้น จากการสังเกตได้พูดคุยกัน​ บางคนถึงกลับได้สำนึกถึงบุญของพ่อแม่​ คุณครู​ และเพื่อน​ ได้กล่าวขอบคุณและขอโทษที่เคยพลาดพลั้งไป​  ดังสุภาษิตว่า​ "สี่เท้ายังพลาด​ นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง" 
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๒) “เรื่องของเสือและบทแผ่เมตตาของโยมแม่ใหญ่”

  “สมัยก่อน การศึกษาของเด็กในชนบทเป็นเรื่องยาก การบวชเรียนจึงเป็นโอกาสทางการศึกษาไปด้วย และหยั่งรากลึกลงกลายเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของชนชาติ ทำให้เยาวชนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย ได้เรียนนักธรรม เรียนบาลี แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นเรียนวิชาอย่างอื่นเพิ่มเติม แต่การจะบูรณาการความคิดเข้ากับความรู้ด้านอื่นๆ ก็เป็นเรื่องยากมากเหมือนกันในยุคนั้น เพราะขาดหนังสือที่หลากหลาย”
  “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  สัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ผู้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในเกาหลี รวมถึงการเดินทาง ความเป็นอยู่ วันนี้ขอกล่าวถึงพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นงานหนึ่งในหกด้านของกรอบงานของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมทั้งในยามปกติ ยามปกติก็ให้กำลังใจ ให้ธรรมะเป็นเครื่องเจริญจิตใจ และเกิดปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้นก็ช่วยเหลือเท่าที่กำลังจะทำได้ “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย...
  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่๔ /๑ ตอน เรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่๔ /๑ “เรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน : พระธรรมทูต กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ เรื่องเล่าจากพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจำวัน กับความไม่รู้ที่แปรเปลี่ยนเป็นปัญญา ...

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๑) ครูบาอาจารย์ คือ รุ่งอรุณทางความคิด

  นอกจากหนังสือหลายๆ เล่มที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) แล้ว อาทิ หนังสือ "นายแพทย์ชิวาโก" ที่ส่งทอดพลังความคิดมายังอุดมการณ์การบวชเรียนในชีวิตที่คิดช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอด นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือ “สิทธารถะ”,  “บทเรียน” , และ “เดเมียน” ของเฮอร์มานน์  เฮสเส นักเขียนชาวเยอรมัน-สวิส ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ในปี ๒๕๘๘ ( ค.ศ. ๑๙๔๕) สำนวนแปลของ สดใส
  คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  “คำสอนอาจารย์” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน "เขียนไว้เป็นอนุสรณ์ ในวันที่ยากจะก้าวผ่าน แต่มีปณิธานของอาจารย์ส่องทาง " โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ หนึ่งปีกันอีกสามเดือนผ่านไป...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  พลิกฟื้น “บวร” ในสังคมพหุวัฒนธรรม ก้าวไปด้วยกัน สันติสุข โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ถ้าเราคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นสมบัติของทุกคน ถ้าเรารักสมบัติของเราก็ต้องสนใจดูแล เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของเราทุกคนชาวไทย ถ้าเรารักก็ต้องร่วมกันปกป้องรักษา เพราะทุกอย่างล้วนเป็นสมบัติของเราชาวไทยที่จะต้องรักษาและปกป้องในฐานะผู้สืบทอดต่อไป” เว้นวรรค ท่องเที่ยวระหว่างทางไป “เล ดาลัก” ตัดสลับกลับมาที่การถอดบทเรียนโครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม”  ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กันต่อ ในระหว่างการเดินทางครั้งนั้น ทำให้ระลึกถึงคำกล่าวของพระเดชพระคุณพระพิศาลสิกขกิจ...
  หนึ่งเดือนของการปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  หนึ่งเดือนของการปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ผู้เขียนเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธารามเกาหลีครบหนึ่งเดือนพอดี หลายคนมีความสงสัยถามว่า การเดินทาง ความเป็นอยู่ กิจวัตรของพระสงฆ์ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่นี่เป็นอย่างไร วันนี้ก็เลยจะถือโอกาสเล่าให้ฟัง ... หนึ่งเดือนของการปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี  

  TRENDING RIGHT NOW