พระพุทธรูป ณ หอพระพุทธสิงห์ จ.ชลบุรี Photo by Manasikul.com

๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Question  : การเรียกร้องสิทธิพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นธรรมหรือไม่คะ และจะเรียกร้องอย่างไร หมายความว่า คุณค่าของงานกับมูลค่าน่าจะไปด้วยกัน ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เปิดมุมมองการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากเชียงตุง ศึกษาวิถีชีวิตผ่านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และพระพุทธศาสนาอันเป็นรากเหง้าของชาวไทใหญ่ที่กำลังก้าวไปในอนาคต ที่น่าสนใจเรียนรู้ จากมุมมองของพระสงฆ์ไทย ที่ชวนให้เรากลับมาหารากเหง้าของเราเอง กับคำถามว่า เรา ...กำลังทำให้พระพุทธศาสนาหายไปจากระบบการศึกษาไทยกันหรือเปล่า ? และเราจะช่วยกันพลิกฟื้นวิถีพุทธในการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างไร เพื่อให้การก้าวไปข้างหน้าอุดมด้วยปัญญาพร้อมคุณธรรมความดีงามในจิตใจ เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่...
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
Photo by monmai

เมื่อจิตเป็นอันธพาล แก้ไขอย่างไร Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

(Q) :  ทำไมจิตถึงไหวไปจับอารมณ์ที่ลบๆ ได้เร็วมาก และพร้อมที่จะวีนออกไปเมื่อได้ยินในสิ่งที่ไม่อยากฟังคะพระอาจารย์. เหตุเกิดจากเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งออกมาจากกรรมฐานที่วัดแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายเดือนแต่พออกมาคำถามแรกที่โทรมาคือ ถามข่าวคราว และถามหลายๆเรื่องที่ไม่อยากตอบ เห็นจิตกลับไปอยู่ในโหมด โมโหอีกแล้ว เห็นจิตเป็นอันธพาลค่ะ พระอาจารย์. ทำไงดีคะ (A)  :  จากคำถามข้างต้นขอขยายความหมายบางอย่างให้ทราบก่อนคือ -“จิต” คือ...
บุญนี้เพื่อพ่อแม่ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

บุญนี้เพื่อพ่อแม่ บวชเณรภาคฤดูร้อน ซัมเมอร์แคมป์แบบไทยๆ : โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

บุญนี้เพื่อพ่อแม่ บวชเณรภาคฤดูร้อน ซัมเมอร์แคมป์แบบไทยๆ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป            ช่วงปิดภาคเรียนใหญ่  เยาวชนไทยหลายคนเลือกที่จะใช้เวลานี้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อฝึกหัดดันตน และปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ  การบวชเณรฤดูร้อนจึงกลายเป็นประเพณีของหลายพื้นที่มีการจัดเป็นประจำทุกปี             การบวชเณรฤดูร้อน  ถือเป็นซัมเมอร์แคมป์ (summer camps) แบบไทยๆ เพราะเด็กจะต้องออกจากบ้านมาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบสามเณร  แม้จะไม่มีปีนเชือกกระโดดกำแพง แต่มีสวดมนต์ไหว้พระ...
พระชาย วรธัมโม กับกัลยาณมิตรนำหนังสือร้องเรียนเรื่องทรงผมไปยื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พระทำเพื่อเด็ก (จบ) “เราจะสร้างวินัยของการอยู่ร่วมกันได้อย่างไร” โดย พระชาย วรธัมโม

บ พระทำเพื่อเด็ก (จบ) “เราจะสร้างวินัยของการอยู่ร่วมกันได้อย่างไร” โดย พระชาย วรธัมโม พระธรรมทูต ประจำหน่วยปฏิบัติการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระทำเพื่อเด็ก : พระชาย วรธัมโม เรื่องและภาพ  ใต้ภาพ :...
อาชีวะต้นแบบ วิถีพุทธ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

อาชีวะต้นแบบวิถีพุทธ : โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

อาชีวะต้นแบบวิถีพุทธ : โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป พ โปรย “การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษหน้า  จะไม่ใช่แค่ให้เรารู้มากๆ แต่ที่สำคัญคือให้เขารู้จักตัวเองดีพอ และรู้ว่าอะไรดีสำหรับเขา  เพื่อให้เขาได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตทีดีได้อย่างเหมาะสม   โลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าใจเราพัฒนาไปเท่าไหร่แล้วต่างหาก” อาชีวะวิถีพุทธต้นแบบ
อาชีวะต้นแบบ วิถีพุทธ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

อาชีวะวิถีพุทธต้นแบบ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

อาชีวะวิถีพุทธต้นแบบ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
เรียนรู้ทุกย่างก้าว โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เรียนรู้ทุกย่างก้าว โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เรียนรู้ทุกย่างก้าว  โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ “อาศัยการเดินเป็นเครื่องมือในการสอน โดยไม่ต้องบอกว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้ อุปสรรคปัญหา ความเหนื่อย ความอ่อนล้า ความหนักในการเดินทาง เป็นเครื่องมือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี”           เรียนรู้ทุกอย่างก้าว   ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปฏิบัติธรรม “เดินธุดงค์สัญจร” ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป้าหมายคือ เดินมาจัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ ๑๓ มกราคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ณ อาศรมพระบัณฑิตอาสาบ้านดอกแดง อำเภอฮอด...

TRENDING RIGHT NOW