Home Life’s Workshop

Life’s Workshop

  “สามัคคีคือพลัง” ชุดความรู้จากกิจกรรม “เครือข่ายอุดมการณ์” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ๑. จากคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก สู่การถอดบทเรียนครั้งสำคัญในการนำพระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม
  ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

  นิทานธรรม เรื่องที่ ๒ “ไม่มีอะไรร้ายในวันที่เราใจดี ไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้าย” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ นิทานธรรม เรื่องที่ ๒ "ไม่มีอะไรร้ายในวันที่เราใจดี ไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้าย"
  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๘) หน้าที่กับธรรมะ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๘) หน้าที่กับธรรมะ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๘) "หน้าที่กับธรรมะ" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

  เรียนรู้ประวัติศาสตร์บอกเล่าผ่าน “มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม” เห็นอดีตเข้าใจปัจจุบัน อนาคตไม่ใช่แค่ฝัน… โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  หนังสือ "มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลคลื่นลม" งานนิพนธ์ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  "ทำอย่างไร...พื้นที่ของใจจึงจะกว้างขึ้น" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

  ทำอย่างไร…พื้นที่ของใจจึงจะกว้างขึ้น โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ทำอย่างไร...พื้นที่ของใจจึงจะกว้างขึ้น โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ปีใหม่นี้ขอเล่าเรื่องสัพเพเหระทั่วๆ ไป ในระหว่างการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธารามเกาหลี มีหลายเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟัง...
  จากซ้าย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. , พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท และ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙,ดร. ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ :บนเส้นทางแห่งศรัทธา” จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร โดยมีพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่สนับสนุนการทำงานให้ทุนทรัพย์ และให้ปัญญา จนก่อเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งได้จัดงานเสวนาขึ้น ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า …เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๙ เรื่อง “คิดถึงบ้านเกิด” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๙ เรื่อง “คิดถึงบ้านเกิด” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม...
  “สงบชั่วคราว” ยังดีกว่า “วุ่นวายชั่วชีวิต” ถอดบทเรียนการพาใจไปพักปฏิบัติธรรมระยะสั้น โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ถอดบทเรียนการปฏิบัติธรรมระยะสั้น โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ถอดบทเรียนการปฏิบัติธรรมระยะสั้น โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป          หลายคนอยากจะค้นพบความสงบ หรือแค่ได้อยู่กับตัวเองสักพัก เพื่อสะสางความรู้สึกบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่ในจิตใจ  ติดก็แค่ไม่ค่อยจะมีเวลา เพราะเงื่อนไขของชีวิตผูกติดกับภาระที่จำเป็น  ซึ่งไม่สามารถจะวางได้  จึงจำใจผจญความวุ่นวายอย่างว้าวุ่น           เมื่อมีโอกาสที่จะพาใจไปพัก หลายคนจึงคว้ามันไว้ แม้จะช่วงสั้นๆ แต่มันก็เป็นเหมือนกับการเติมพลังให้กำลังใจตนเอง เป็นการผ่อนเพื่อให้ใจได้พักมีแรงมาพอที่จะก้าวไปต่อ พร้อมเผชิญกับทุกอย่างที่ทุกย่างก้าวต่อไป          เหมือนกับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้พักใจ วางความวุ่นวาย ใช้ช่วงสั้นๆ ของวันหยุด ได้พักอย่างแท้จริง ด้วยการทำใจให้ว่าง เว้นจากความพลุกพล่าน ให้ใจได้สัมผัสกับความว่างและพบกับความสงบ
  ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนที่ ๑) ภาษาใจคือหัวใจการสื่อสาร โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนที่ ๑) ภาษาใจคือหัวใจการสื่อสาร โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
  ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช (๑) โดย ญาณวชิระ ภาพวาดโดย หมอนไม้

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (๑) ปฐมบท เพราะคุณมารดาบิดามีค่ายิ่ง “การบวช คือ การตอบแทนคุณบิดามารดา” โดย ญาณวชิระ

  ทำไม...ลูกผู้ชายต้องบวช (๑) ปฐมบท เพราะคุณมารดาบิดามีค่ายิ่ง “การบวช คือ การตอบแทนคุณบิดามารดา” โดย ญาณวชิระ...
  ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “วิชาเรียนรู้ชีวิต ใกล้ชิดความตาย” ปริญญาที่พาเข้าถึงและรู้ซึ้งในสัจธรรม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “วิชาเรียนรู้ชีวิต ใกล้ชิดความตาย” ปริญญาที่พาเข้าถึงและรู้ซึ้งในสัจธรรม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป มีโอกาสได้ร่วมฟังการสะท้อนคิดของนิสิต ภาควิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งที่จบไปแล้วตั้งแต่รุ่นแรกกระทั่งรุ่นปัจจุบัน ซึ่งเปิดเทอมสองเป็นวันแรก ที่วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เริ่มต้นจากรุ่นพี่ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ถึงการเรียน และรุ่นปัจจุบันแบ่งปันความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่ได้มาเรียนหนึ่งเทอมผ่านไปแล้ว จับประเด็นได้ว่า  ทั้งรุ่นพี่และรุ่นปัจจุบัน...

  TRENDING RIGHT NOW