Home Life’s Workshop

Life’s Workshop

  ขอขอบพระคุณภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ วัดสระเกศ

  ” พระพุทธศาสนากับเสรีภาพในการเรียนรู้” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เมื่อคราวก่อนได้ตอบคำถามของท่านที่อยากรู้ว่า ทำอย่างไรถึงจะได้ขึ้นสรรค์ โดยยกเรื่องของท้าวสักกะมาเป็นกรณีตัวอย่าง มีหลายท่านที่ชอบ เพราะมีแนวทางชัดเจนและยังปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำดีของตนเองมายิ่งขึ้น แต่ก็มีเสียงสะท้อนอื่นตามมาเหมือนกันบอกว่า “อย่าเอานรกมาขู่ อย่าชูสวรรค์มาล่อ”  อันที่จริงก็ไม่ได้คิดจะขู่หรือลวงล่ออะไร  เพราะเป็นแค่ผู้สื่อสารข้อมูลสู่มวลชน ในเรื่องราวดีๆ ทางพระพุทธศาสนา แม้จะมีความคิดเห็นส่วนตัวบ้าง แต่ก็พยายามที่จะนำเสนอเชิงสร้างสรรค์มากที่สุด  โดยมุ่งประโยชน์ของผู้อ่านเป็นสำคัญ "พระพุทธศาสนากับเสรีภาพในการเรียนรู้" โดย...
  เด็กน้อยกับการภาวนา คุณค่าแห่งลมหายใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  “เด็กน้อยกับการภาวนา คุณค่าแห่งลมหายใจ” โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  เมื่อราวสามปีก่อน ได้พบกับเด็กหญิงตัวน้อยเชื้อชาติจีนมาเลเซียวัย ๘ เดือน เธอถือกำเนิดและอาศัยที่สหรัฐอเมริกา คลานเข้ามาใกล้ ขณะที่บรรยายธรรมให้ชาวอเมริกันกลุ่มเล็กๆ ฟัง เธอต้องการจับระฆังใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระและพระบอกทุกคนให้อยู่เป็นปรกติ ปล่อยเธอตามสบาย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พ่อแม่ของเธอมาฟังธรรมและเธอก็ร่วมอยู่ในกิจกรรมวันนั้นจนจบ หลังจากนั้นเป็นต้นมาในช่วงที่พระมาพำนักที่เวอร์มอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ่อแม่ของเธอก็นำเธอมาปฏิบัติด้วยเสมอ และแม่ก็ห้ามเธอบ่อยๆ ว่าอย่าแตะต้องตัวพระอาจารย์นะ เธอคงสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าทำไมต้องปฏิบัติเช่นนั้น แต่เธอก็พยายามเข้ามาอยู่ใกล้ๆ เสมอ "เด็กน้อยกับการภาวนา คุณค่าแห่งลมหายใจ"
  “เข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย”ฯ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “เข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย วันพระประจำใจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  หลายสัปดาห์ก่อนได้เล่าถึงงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด ของพระสงฆ์ผู้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี ซึ่งเป็นงานหนึ่งใน ๖ ด้านของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดำเนินการ เพื่อให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยม วันนี้จะขอเล่าถึงงานเผยแผ่ ซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญ วันนี้ก็เลยจะชวนผู้อ่านข้ามน้ำข้ามทะเล มาเรียนรู้การบวชศีลจารีณีประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยที่เกาหลีใต้ ซึ่งจะครบสองเดือนของการมาปฏิบัติศาสนกิจ ผู้เขียนได้นับดูผู้มาบวชศีลจาริณีก็เยอะพอสมควร ครั้งละ ๕ คนบ้าง ๓ คนบ้าง ๒ คนบ้าง...
  บางแง่มุมเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  บางแง่มุมจากกิจกรรมวันแม่ : พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ผ่านวันแม่ไปได้ไม่กี่วัน หลายๆ คนก็ยังคิดถึงแม่กันอยู่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับชาวอินเดียท่านหนึ่ง เขาไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่ ๙ ขวบ แต่เขาคิดถึงแม่ทุกวัน เพราะตื่นเช้ามา ก็จะไหว้และจุดเทียนบูชาพระ สวดมนต์และระลึกถึงพระพุทธเจ้า สวดระลึกพระโพธิสัตว์ตาราเทวี ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวพุทธวัชรยานแบบธิเบต จากนั้นเขาก็จะระลึกถึงบิดามารดา บางแง่มุมจากกิจกรรมวันแม่ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ชาวอินเดียท่านนั้นเล่าว่า เขาดูแลลูกๆ...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๒) “เรื่องของเสือและบทแผ่เมตตาของโยมแม่ใหญ่”

  “สมัยก่อน การศึกษาของเด็กในชนบทเป็นเรื่องยาก การบวชเรียนจึงเป็นโอกาสทางการศึกษาไปด้วย และหยั่งรากลึกลงกลายเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของชนชาติ ทำให้เยาวชนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย ได้เรียนนักธรรม เรียนบาลี แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นเรียนวิชาอย่างอื่นเพิ่มเติม แต่การจะบูรณาการความคิดเข้ากับความรู้ด้านอื่นๆ ก็เป็นเรื่องยากมากเหมือนกันในยุคนั้น เพราะขาดหนังสือที่หลากหลาย”
  หนังสือ "Fhe Letter ถึงที่รัก...ก่อนที่เธอจะพักผ่อน" โดย ธรรมรตา

  “บางครั้ง…เพียงหันหลังกลับก็พบทางออก ! ” จากบันทึกถึงน้องชายของ “ธรรมรตา” สู่หนังสือที่สร้างพลังแห่งชีวิต… “The Letter ถึงที่รัก ก่อนที่เธอจะพักผ่อน”

  จากจดหมายเล็กๆ ๓๔ ฉบับ ที่ "ธรรมรตา” เขียนถึงน้องชายที่จากไป กลายมาเป็นหนังสือ “The Letter ถึงที่รัก ก่อนที่เธอจะพักผ่อน” ที่ทำให้ผู้เขียนกลับมาใคร่ครวญว่า... หากเราหันกลับมาเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง หรือแม้แต่เขียนถึงเพื่อนในสังคมบนโลกออนไลน์กันบ้างก็น่าจะดีนะ เป็นการเขียนจดหมายรักถึงมวลเพื่อนมนุษย์ในทุกมุมมองที่เรารู้สึกว่า ควรจะช่วยกันดูแล รักษา...
  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่๔ /๑ ตอน เรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่๔ /๑ “เรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน : พระธรรมทูต กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ เรื่องเล่าจากพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจำวัน กับความไม่รู้ที่แปรเปลี่ยนเป็นปัญญา ...

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๑) ครูบาอาจารย์ คือ รุ่งอรุณทางความคิด

  นอกจากหนังสือหลายๆ เล่มที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) แล้ว อาทิ หนังสือ "นายแพทย์ชิวาโก" ที่ส่งทอดพลังความคิดมายังอุดมการณ์การบวชเรียนในชีวิตที่คิดช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอด นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือ “สิทธารถะ”,  “บทเรียน” , และ “เดเมียน” ของเฮอร์มานน์  เฮสเส นักเขียนชาวเยอรมัน-สวิส ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ในปี ๒๕๘๘ ( ค.ศ. ๑๙๔๕) สำนวนแปลของ สดใส
  คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  “คำสอนอาจารย์” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน "เขียนไว้เป็นอนุสรณ์ ในวันที่ยากจะก้าวผ่าน แต่มีปณิธานของอาจารย์ส่องทาง " โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ หนึ่งปีกันอีกสามเดือนผ่านไป...
  เรียนธรรมะเหมือนปลูกต้นไม้ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เรียนธรรมะเหมือนปลูกต้นไม้ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  โชคดีที่มีพระ โดย  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เรียนธรรมะเหมือนปลูกต้นไม้ การศึกษาธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตและจิตใจ เราสามารถที่จะประยุกต์หรือปรับได้หลากหลาย ไม่ใช่ว่าจะมุ่งแต่บรรลุนิพพานก้าวสู่ทางพ้นทุกข์เท่านั้น และระดับและขั้นตอนของการปฏิบัติก็มีอยู่ ท่านจึงบอกว่า “ธัมมานุธัมมปฏิบัติ” คือปฏิบัติตามสมควร อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นชาวบ้านก็มีหลักที่เรียกว่า คิหิปฏิบัติ เป็นพระสงฆ์นักบวชก็มีหลักของอนาคาริก ดังนั้นแล้ว ใครที่คิดว่า ธรรมะเป็นของสูงเข้าถึงยาก ก็อยากให้ลองศึกษาดูก่อน บอกได้เลยว่าหลักการต่างๆ ที่คนเขาพูดกันว่าทำแบบนี้แล้วจะประสบความสำเร็จมีความสุข โดยหลักแล้วล้วนเป็นคำที่อยู่ในพระพุทธศาสนาแทบทั้งหมด ดังนั้น...

  TRENDING RIGHT NOW