Home Life’s Workshop

Life’s Workshop

  พระพุทธเจ้ายิ้ม ภาพวาดโดย มนสิกุล วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

  พระพุทธเจ้ายิ้ม เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มฉันเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มในใจฉันอีกแล้วพระพุทธเจ้าของฉันพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เคยตำหนิใครให้เจ็บช้ำพระองค์ไม่เคยว่าใครให้เสียหายพระองค์เสียสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นไม่มีใครรู้ แต่ฉันรู้เพราะฉันเห็นพระองค์สถิตย์ในใจฉันตลอดมา และตลอดไป ...
  ภาพวาดจากมือถือ "ช้างป่ากับปลาวาฬ" โดย มนสิกุล

  “เมื่อช้างป่าและปลาวาฬหายไป” เรื่องและภาพโดย มนสิกุล

  มื่อช้างและปลาวาฬค่อยๆ หายไป คือสัญญาณเตือนภัยของมนุษย์ ที่ไม่ค่อยมีใครรับฟัง เข่นเดียวกับทุกเรื่องที่เรามักประมาทเสมอ เราหลงเกลียดชังกัน เราหลงทะเลาะกัน
  บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร บาตรเดียวท่องโลก ตอน... "นางฟ้าไร้ปีก" เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๒) “ความจริงที่เจ็บปวด” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๒) "ความจริงที่เจ็บปวด" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
  ภาพลายเส้นพู่กันจีน "ฝนตกลงมา" โดย หมอนไม้

  ระหว่างความกลัว กับ ความตาย อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากัน

  เมื่อระลึกถึงความตาย กับความกลัว อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันนะ ใช่แล้ว เพราะเราจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ได้จริงๆ แต่ความกลัวมาบ่อยๆ อาจไม่เกี่ยวกับความตาย ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความกลัว กลัวอะไรนะ หรือว่า...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง" พุทธพจน์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง"
  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน เมื่อครั้งไปเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการนวกะโพธิ รุ่นที่ ๗ ที่ประเทศอินเดีย

  มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 

  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๒) “มิตรภาพก้าวข้ามความตาย” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ บันทึกจาริกบ้าน จารึกธรรม ... ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่...
  ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป "ไม่ว่ายากดีมีจนการใช้ชีวิตของคนเรา  ล้วนจะต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น  เพื่อให้ผ่านคืนวันอันเหนื่อยยากนั้นไปให้ได้"  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว  ซึ่งไม่เพียงจะต้องพาตัวให้รอด  แต่เยื่อใยของครอบครัวเกี่ยวโยงไปถึงหลายคน   หากขาดความอดทนอดกลั้นเสียแล้ว  ก็อาจจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตจนไม่ยากจะเดินต่อไปได้อีก
  ศาสตราาจารยื คุณรัญจวน อินทรกำแหง ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย สมคิด ชัยจิตวนิช

  ศีลข้อใดสำคัญที่สุด ? ตอบโดย ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

  ครั้งหนึ่งในสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งว่า "ศีล ๕ ข้อ ข้อไหนที่เป็นหัวใจของศีล..." ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ตอบ : ในศีล ๕ ข้อนั้น ข้อที่สำคัญที่สุดก็คิดว่า...

  TRENDING RIGHT NOW