Home Life’s Workshop

Life’s Workshop

  “เข้าพรรษา”…คุณค่าและปริศนาธรรม “เทศกาลแห่งการศึกษาเชิงลึก ” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศบ้านเรานั้นอบอวนไปด้วยการทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งเป็นช่วงเวลาอันงดงามที่ได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ถวายสิ่งอันจำเป็นแก่พระสงฆ์เพื่อที่จะดำรงสมณธรรมในช่วงเข้าพรรษา มีคนถามผู้เขียนว่าจะถวายอะไรดี เพราะถวายเทียนก็มีไฟฟ้าแล้วสมัยนี้ ซึ่งก็จริงอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละ แต่อยากจะขยายความเพิ่มแง่มุมอีกสักหน่อยว่า ในสังคมไทยนั้นบ่อยครั้งสิ่งที่ส่งต่อให้กับเรานั้นมันเป็นปริศนาธรรม ซึ่งเราอาจจะต้องตีความหรือกระตุ้นให้ตนเองต้องคิด หรือไตร่ตรองและพยายามมองให้เห็นทั้งเชิงลึกและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้น เช่น การถวายเทียนพรรษา เทียนเป็นเครื่องมือในการให้แสงสว่าง ในคติพุทธศาสนานั้นเน้นให้เป็นการจุดเทียนให้เกิดแสงสว่างภายใน คือ ปัญญา

  ให้ธรรมคำสอนขัดเกลา สู่เป้าหมายแห่งชีวิต เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "ถ้าเรากลัวอะไร ให้เอากายเอาใจของเราไปอยู่ใกล้ๆ สิ่งนั้น แล้วให้สังเกตใจตัวเอง อะไรเกิดขึ้นให้มาอยู่กับลมหายใจตัวเอง" เรียนรู้จิต และฝึกใจให้กล้าแกร่ง กับบททดสอบมากมายในเวลาเดือนหนึ่ง บนหนทางแห่งการฝึกหัดขัดเกลาตนของสามเณรน้อย... กว่าจะผ่านพ้น จนได้ดี ...
  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศฯ

  “อย่าให้สื่อออนไลน์ทำร้ายรักเรา” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในขณะนี้ คงจะไม่พ้น "สื่อออนไลน์" ขณะเดียวกัน น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ...สิ่งที่ทรงพลังมากกว่าสื่อ ก็คือ "สติ" หากทว่า โชคร้าย ที่สติมักจะมาไม่ทันเวลาใช้สื่อ ทำอย่างไรจึงจะ "โชคดีที่มีสติ" ทุกครั้งที่หยิบสื่อมาใช้ ... โชคดีที่มีพระสติ ตอน...

  ไม่ต้องแข่งกับใคร แค่เดินไปในเส้นทาง…สร้างสันติสุข โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เคยรู้สึกเหนื่อยไหม กับการวิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดหย่อน ...อย่างไม่รู้ตัว กว่าจะรู้สึกตัว สังขารก็ไม่ไหวแล้ว จะไปปฏิบัติธรรมก็ลำบาก เพราะทุกอย่างต้องอดทน ฝืนความสะดวกสบายสารพัด แท้จริงแล้ว การปฏิบัติธรรม ก็คือ การดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง ไม่วิ่งเร็วเกินไปจนหอบ หรือไม่ช้าเกินไปจนไม่รับรู้อะไรเลย

  รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๖. สืบทอดพระพุทธศาสนาแบบพระบ้านๆ

  ยามเช้า... เมื่อตื่นขึ้นมาคราวใด พร้อมกับความรู้สึกตัวที่ชัดเจน สดชื่น ่ รับรู้ถึงลมหายใจ ความคิดแรก และการขยับกายไปทำกิจวัตรประจำวัน เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เตรียมอาหารใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินมาบิณฑบาตด้วยเท้าเปล่า นับเป็นของขวัญอันวิเศษในชีวิต ที่ได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระพุทธศาสนาที่มีชีวิตและลมหายใจอุ่นๆ มาจนถึงทุกวันนี้...

  รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๓.“สร้างพระนักเขียน เขียนโลกให้ถึงธรรม”

  การกลับมาอีกครั้งของ มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เป็นการรำลึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ครูอาจารย์ ที่ผ่านการเคี่ยวกรำในการภาวนาอย่างอุกฤษฎ์ ในทุกๆ ด้านของชีวิตพระภิกษุ พระที่แท้ย่อมให้สติปัญญากับผู้คนฉันใด มโนปณิธานท่านอาจารย์เจ้าคุณ ก็ให้สติปัญญาแก่ผู้เขียนฉันนั้น อีกทั้งยังให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์...
  โลกรอดได้เพราะเข้าใจกันและกัน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  ท่องไปใน “เบลเกรด” ประเทศเซอร์เบีย…โลกรอดได้ เพราะเข้าใจกันและกัน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  การเดินทางครั้งใหม่ของบาตรเดียวท่องโลก ท่องไปใน "เบลเกรด" ประเทศเซอร์เบีย เรียนรู้ความสงบภายในใจ หลังสงครามที่ผ่านมากว่า ๒๐ ปี กับ พระพิทยา ฐานิสสโร โลกรอดได้ เพราะเข้าใจกันและกัน

  ธรรมะอกาลิโก “สายธารธรรม จากวัดหนองป่าพง ถึงวัดสระเกศ จาก หลวงพ่อสมเด็จฯ ถึงหลวงปู่ชา”

  ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระพุทธองค์ทรงเมตตาพุทธบุตร พุทธสาวิกาทุกคน และปรารถนาจะให้ทุกคนพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ สามารถพึ่งตนเองได้ ดับทุกข์ได้ด้วยกำลังสติปัญญาของตนเอง หากทว่า ระหว่างการเดินทางจากต้นทางไปสูปลายทางแห่งทุกข์ สหธรรมมิก กัลยาณธรรม สังฆะ ... และ พระอุปัชฌาย์อาจารย์...

  “หนึ่งธรรมในกำมือ” พระธรรมทูตเชิงปฏิบัติการ กับ การประยุกต์ใช้ โดยพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  คราวที่แล้วเล่าสรุปการถอดบทเรียนจาก “หลักสูตรสุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม” หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูตสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ที่จัดขึ้น ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวัน ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ส่งพระวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการอบรม “หนึ่งธรรมในกำมือ”

  ศีลธรรม คือชีวิต… เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "การเตรียมตัวของลูกพุทธบุตรก่อนที่จะบรรพชาเป็นสามเณร นอกจากการท่องบทคำขอบรรพชาให้ได้แล้ว ต้องฝึกสำรวม กาย วาจา ใจ เปลี่ยนแปลงจริตนิสัย มีโอกาสมาแก้ไขในส่วนที่ไม่เหมาะไม่ควร เพื่อให้ดำเนินวิถีชีวิตไปตามพระธรรมวินัย" ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการบ่มเพาะเด็กๆ ให้เรียนรู้จักตนเองจากด้านในอย่างแท้จริง

  TRENDING RIGHT NOW