Home Authors

Authors

  “เห็นทุกข์คือเห็นธรรม”…สร้างพลังใจสู่ชายแดนใต้ : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ฉบับนี้พาลงพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ไปยังจังหวัดปัตตานี สลับกับแวะพักที่ลาดัก จะได้เบรกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะในระหว่างทางทบทวนชีวิตที่ไปด้วยกับการถอดบทเรียน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในครั้งนั้น เพื่อเป็นการลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้เราไปยังชุมชนบ้านป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี “เห็นทุกข์คือเห็นธรรม” สร้างพลังใจสู่ชายแดนใต้  
  บางแง่มุมเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  บางแง่มุมจากกิจกรรมวันแม่ : พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ผ่านวันแม่ไปได้ไม่กี่วัน หลายๆ คนก็ยังคิดถึงแม่กันอยู่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับชาวอินเดียท่านหนึ่ง เขาไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่ ๙ ขวบ แต่เขาคิดถึงแม่ทุกวัน เพราะตื่นเช้ามา ก็จะไหว้และจุดเทียนบูชาพระ สวดมนต์และระลึกถึงพระพุทธเจ้า สวดระลึกพระโพธิสัตว์ตาราเทวี ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวพุทธวัชรยานแบบธิเบต จากนั้นเขาก็จะระลึกถึงบิดามารดา บางแง่มุมจากกิจกรรมวันแม่ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ชาวอินเดียท่านนั้นเล่าว่า เขาดูแลลูกๆ...
  “น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมถวายความอาลัย หลวงพ่อพระครูกิตติสารโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) อ.เมือง จ.ตราด จากเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงขณะทำวัตรเช้า มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอน้อมส่งหลวงพ่อสู่แดนพระนิพพาน น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด
  "พระทำงาน งานพระธรรม" จาริกธรรมในอเมริกา โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  “พระทำงาน งานพระธรรม” จาริกธรรมในสหรัฐอเมริกา โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  นับตั้งแต่บวชเข้ามาได้เรียนศึกษาธรรมมาถึงปัจจุบันก็ได้เจอปัญหาอุปสรรคมากมายที่ถูกใจบ้างขัดเคืองใจบ้าง​ ได้ยิ้มได้หัวเราะร้องไห้มาแล้วบ้าง​  ร่วมสุขร่วมทุกข์กับกลุ่มเพื่ิอชีวิตดีงาม​ ที่ช่วยกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นเหนือล่องใต้ ตะวันออก ตะวันตก ​ไปด้วยกันฉันพี่น้อง​ ทำงานเพื่อสังคมตอบแทนบุญคุณคุณข้าวปลาอาหารของญาติโยมมาโดยตลอด เราทำงานเพื่องาน​ สร้างคนพัฒนาตนเอง​  บางคนอยากจะถามว่าไปอบรมพุทธบุตรเหนื่อยไหม... เหนื่อยอยู่เป็นธรรมดาของคนที่ทำงาน​ ที่เหนื่อยกายพักผ่อนสักกายก็หายเหนื่อยสู้งานไป​ได้ สิ่งที่ได้จากการอบรมเด็กคือความสุขใจ​ เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ใจและเสียงหัวเราะของเด็กก็มีความสุขใจหายเหนื่อยแล้ว​ สิ่งที่สำคัญเวลาที่อบรมเด็กระยะเวลาอันสั้นน้อยเดียวนั้น จากการสังเกตได้พูดคุยกัน​ บางคนถึงกลับได้สำนึกถึงบุญของพ่อแม่​ คุณครู​ และเพื่อน​ ได้กล่าวขอบคุณและขอโทษที่เคยพลาดพลั้งไป​  ดังสุภาษิตว่า​ "สี่เท้ายังพลาด​ นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง" 
  พุทธศักราช ๒๕๑๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙) เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยคณะแรก เยือนนครรัฐวาติกัน กรุงโรม อย่างเป็นทางการ

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๒ “วัดพุทธาราม ลีดส์ อนุสรณ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  คราวที่แล้วอาตมาเล่าให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙), อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปแรก และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๒) “เรื่องของเสือและบทแผ่เมตตาของโยมแม่ใหญ่”

  “สมัยก่อน การศึกษาของเด็กในชนบทเป็นเรื่องยาก การบวชเรียนจึงเป็นโอกาสทางการศึกษาไปด้วย และหยั่งรากลึกลงกลายเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของชนชาติ ทำให้เยาวชนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย ได้เรียนนักธรรม เรียนบาลี แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นเรียนวิชาอย่างอื่นเพิ่มเติม แต่การจะบูรณาการความคิดเข้ากับความรู้ด้านอื่นๆ ก็เป็นเรื่องยากมากเหมือนกันในยุคนั้น เพราะขาดหนังสือที่หลากหลาย”
  หนังสือ "Fhe Letter ถึงที่รัก...ก่อนที่เธอจะพักผ่อน" โดย ธรรมรตา

  “บางครั้ง…เพียงหันหลังกลับก็พบทางออก ! ” จากบันทึกถึงน้องชายของ “ธรรมรตา” สู่หนังสือที่สร้างพลังแห่งชีวิต… “The Letter ถึงที่รัก ก่อนที่เธอจะพักผ่อน”

  จากจดหมายเล็กๆ ๓๔ ฉบับ ที่ "ธรรมรตา” เขียนถึงน้องชายที่จากไป กลายมาเป็นหนังสือ “The Letter ถึงที่รัก ก่อนที่เธอจะพักผ่อน” ที่ทำให้ผู้เขียนกลับมาใคร่ครวญว่า... หากเราหันกลับมาเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง หรือแม้แต่เขียนถึงเพื่อนในสังคมบนโลกออนไลน์กันบ้างก็น่าจะดีนะ เป็นการเขียนจดหมายรักถึงมวลเพื่อนมนุษย์ในทุกมุมมองที่เรารู้สึกว่า ควรจะช่วยกันดูแล รักษา...
  ๒. นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดับ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  เพื่อเป็นการฝึกสติให้รู้ตัวทั่วพร้อม สัปดาห์นี้จึงขอนำผู้อ่านไปท่องเที่ยวให้เห็นธรรมระหว่างทางที่ดาลักกันต่อ อยากจะบอกว่า ยิ่งเราพิจารณาใคร่ครวญสิ่งใดก็ตามก่อนทำ เราจะค้นพบว่า นาฬิกาเดินช้าลง เช่นเดียวกับตอนนี้ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Slow life at Leh Ladakh” ท่องเที่ยวโลกกะธรรม “นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก” (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย...
  “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  สัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ผู้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในเกาหลี รวมถึงการเดินทาง ความเป็นอยู่ วันนี้ขอกล่าวถึงพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นงานหนึ่งในหกด้านของกรอบงานของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมทั้งในยามปกติ ยามปกติก็ให้กำลังใจ ให้ธรรมะเป็นเครื่องเจริญจิตใจ และเกิดปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้นก็ช่วยเหลือเท่าที่กำลังจะทำได้ “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย...

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๒๙) ความกตัญญูต่อแม่พ่อเป็นมงคลอันสูงสุด

  แท้จริงแล้วทุกๆ วันคือวันแม่และวันพ่อ เพราะแม่และพ่ออยู่ในตัวเรา ทุกอณูของเราก็คือท่าน ไม่ว่าท่านยังอยู่ หรือจากไป ท่านก็คือเรา และเราก็คือท่าน ความกตัญญูต่อท่านจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตกว่าสิ่งอื่นใด ทำให้ผู้เขียนระลึกถึงหนังสือ “หลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดยพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)  ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งเนื้อหาในเล่มเป็นจดหมายฉบับยาวสี่ฉบับที่ท่านเขียนถึงโยมพ่อใหญ่และโยมแม่ใหญ่ (คุณปู่กับคุณย่า) ของท่านเพื่อส่งทอดธรรมะที่ท่านปฏิบัติในระหว่างการบวชเรียนเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านโดยตลอด มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์...

  TRENDING RIGHT NOW