Authors

  “ทรงพระเจริญ” ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเจริญพระชันษา ๔๕ ปี

  "ทรงพระเจริญ" ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในโอกาสครบ ๑๔๙ ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทโย/ช้างโสภา ป.ธ.๙) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  น้อมรำลึกพระคติธรรมจากพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทโยมหาเถร/ช้างโสภา ป.ธ.๙) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศ...

  วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในโอกาสครบ ๑๔๙ ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทโย/ช้างโสภา ป.ธ.๙) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  “วันจตฺตสลฺโลรำลึก” ครบรอบ ๑๖ ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ และบุญกฐินสามัคคี ณ...

  “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ที่ผ่านมา...
  “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล)

  วันจตฺตสลฺโลรำลึก : ครบรอบ ๑๖ ปีมรณกาล “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (๔)...

  วันจตฺตสลฺโลรำลึก : ครบรอบ ๑๖ ปีมรณกาล “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
  “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล)

  วันจตฺตสลฺโลรำลึก : ครบรอบ ๑๖ ปีมรณกาล “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖...

  วันจตฺตสลฺโลรำลึก : ครบรอบ ๑๖ ปีมรณกาล “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

  บริวารกฐิน จากวัดสระเกศฯ มุ่งสู่ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศร์) บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

  เสมาหินทรายลงอักขระอักษรธรรม พร้อมด้วยวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่ขุดพบขณะช่างบูรณะศาลปู่ดงพระคเณศ ซึ่งจะประกอบพิธีบรรจุกลับคืนดังเดิมและปิดสะดือศาล ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

  บันทึกเรื่องราวแห่งความทรงจำ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองนายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ...

  บันทึกความทรงจำ : ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองนายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับญาณวชิระ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เช้าวันพระ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ) ที่พระเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ...

  รู้สึกอยู่ในบุญ เมื่อพระอาจารย์แชมป์ แห่งวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมตตาส่งภาพชุดนี้มาให้แต่เช้า ตามมาด้วยคลิปสั้นๆ ของเพื่อนที่ไปร่วมพิธีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง ตั้งแต่ ๗ โมงเช้า
  พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล)

  วันจตฺตสลฺโลรำลึก : ครบรอบ ๑๖ ปีมรณกาล“ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

  พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) วันจตฺตสลฺโลรำลึก ครบรอบ ๑๖ ปี มรณกาล“ญาถ่านจันทร์”

  TRENDING RIGHT NOW