Home Uncategorized

Uncategorized

  “เห็นทุกข์คือเห็นธรรม”…สร้างพลังใจสู่ชายแดนใต้ : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ฉบับนี้พาลงพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ไปยังจังหวัดปัตตานี สลับกับแวะพักที่ลาดัก จะได้เบรกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะในระหว่างทางทบทวนชีวิตที่ไปด้วยกับการถอดบทเรียน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในครั้งนั้น เพื่อเป็นการลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้เราไปยังชุมชนบ้านป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี “เห็นทุกข์คือเห็นธรรม” สร้างพลังใจสู่ชายแดนใต้  
  บางแง่มุมเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  บางแง่มุมจากกิจกรรมวันแม่ : พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ผ่านวันแม่ไปได้ไม่กี่วัน หลายๆ คนก็ยังคิดถึงแม่กันอยู่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับชาวอินเดียท่านหนึ่ง เขาไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่ ๙ ขวบ แต่เขาคิดถึงแม่ทุกวัน เพราะตื่นเช้ามา ก็จะไหว้และจุดเทียนบูชาพระ สวดมนต์และระลึกถึงพระพุทธเจ้า สวดระลึกพระโพธิสัตว์ตาราเทวี ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวพุทธวัชรยานแบบธิเบต จากนั้นเขาก็จะระลึกถึงบิดามารดา บางแง่มุมจากกิจกรรมวันแม่ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ชาวอินเดียท่านนั้นเล่าว่า เขาดูแลลูกๆ...
  “น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมถวายความอาลัย หลวงพ่อพระครูกิตติสารโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) อ.เมือง จ.ตราด จากเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงขณะทำวัตรเช้า มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอน้อมส่งหลวงพ่อสู่แดนพระนิพพาน น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๒) “เรื่องของเสือและบทแผ่เมตตาของโยมแม่ใหญ่”

  “สมัยก่อน การศึกษาของเด็กในชนบทเป็นเรื่องยาก การบวชเรียนจึงเป็นโอกาสทางการศึกษาไปด้วย และหยั่งรากลึกลงกลายเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของชนชาติ ทำให้เยาวชนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย ได้เรียนนักธรรม เรียนบาลี แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นเรียนวิชาอย่างอื่นเพิ่มเติม แต่การจะบูรณาการความคิดเข้ากับความรู้ด้านอื่นๆ ก็เป็นเรื่องยากมากเหมือนกันในยุคนั้น เพราะขาดหนังสือที่หลากหลาย”
  ๒. นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดับ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  เพื่อเป็นการฝึกสติให้รู้ตัวทั่วพร้อม สัปดาห์นี้จึงขอนำผู้อ่านไปท่องเที่ยวให้เห็นธรรมระหว่างทางที่ดาลักกันต่อ อยากจะบอกว่า ยิ่งเราพิจารณาใคร่ครวญสิ่งใดก็ตามก่อนทำ เราจะค้นพบว่า นาฬิกาเดินช้าลง เช่นเดียวกับตอนนี้ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Slow life at Leh Ladakh” ท่องเที่ยวโลกกะธรรม “นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก” (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย...
  “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  สัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ผู้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในเกาหลี รวมถึงการเดินทาง ความเป็นอยู่ วันนี้ขอกล่าวถึงพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นงานหนึ่งในหกด้านของกรอบงานของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมทั้งในยามปกติ ยามปกติก็ให้กำลังใจ ให้ธรรมะเป็นเครื่องเจริญจิตใจ และเกิดปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้นก็ช่วยเหลือเท่าที่กำลังจะทำได้ “สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย...

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๒๙) ความกตัญญูต่อแม่พ่อเป็นมงคลอันสูงสุด

  แท้จริงแล้วทุกๆ วันคือวันแม่และวันพ่อ เพราะแม่และพ่ออยู่ในตัวเรา ทุกอณูของเราก็คือท่าน ไม่ว่าท่านยังอยู่ หรือจากไป ท่านก็คือเรา และเราก็คือท่าน ความกตัญญูต่อท่านจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตกว่าสิ่งอื่นใด ทำให้ผู้เขียนระลึกถึงหนังสือ “หลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดยพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)  ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งเนื้อหาในเล่มเป็นจดหมายฉบับยาวสี่ฉบับที่ท่านเขียนถึงโยมพ่อใหญ่และโยมแม่ใหญ่ (คุณปู่กับคุณย่า) ของท่านเพื่อส่งทอดธรรมะที่ท่านปฏิบัติในระหว่างการบวชเรียนเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านโดยตลอด มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์...
  หนังสือ "ธรรมราชินี" โดย กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  น้อมเศียรเกล้าศึกษา “ธรรมราชินี” ๘๗ พรรษาพระพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่๔ /๑ ตอน เรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่๔ /๑ “เรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน : พระธรรมทูต กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ เรื่องเล่าจากพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจำวัน กับความไม่รู้ที่แปรเปลี่ยนเป็นปัญญา ...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๑๑) “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๑๑ เพื่อน้อมรำลึก ๖ ปี มรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙), อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปแรก และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในฐานะที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้วางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเป็นคณะสงฆ์ไทยคณะแรกที่ได้จาริกธรรมมาในดินแดนยุโรปอย่างเป็นทางการ จนส่งผลให้การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่คณะสงฆ์ไทยปฏิเสธไม่ได้เลย ...

  TRENDING RIGHT NOW