Home Uncategorized

Uncategorized

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๗) “ดุสิตาภูมิ” โลกของเทวดาชั้นที่ ๔ : จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๗) "ดุสิตาภูมิ” โลกของเทวดาชั้นที่ ๔ : จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป : รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๙๘)

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป... วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี  วันสำคัญ แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ ๑๓ ตุลาคม...
  พระราชกิจจาภรณ์ และพระราชอุปเสนาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  “พระผู้บริสุทธิ์” รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๘๐ หลังพายุผ่านพ้น …ฟ้าก็สว่างไสว

  ขอขอบคุณ ภาพจาก มติชนสุดสัปดาห์ online วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ห่างหายไปนานเป็นปี ผู้เขียนก็พบแต่กับความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันนี้เมื่อได้ย้อนกลับมารำลึกถึงความเมตตาของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ซึ่งได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกด้านอย่างเสียสละเต็มกำลัง และยังถูกกระทำมากมายจากหน่วยงานที่ได้ชื่อว่า ดูแลพระสงฆ์ ทำให้ผู้เขียนงงไปหมดมาหลายปี นับตั้งแต่วันนั้น วันที่ ๒๔...

  “พระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย” รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๒๓/ ๑๐๑)

  พระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๒๓/๑๐๑) “ประชาธิปไตยเป็นสิ่งมีชีวิต  จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ”

  “มงคลจักรวาล” จักรวาลที่เป็นมงคลสำหรับสัตว์ทั้งหลาย จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง “พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์” เขียน และเรียบเรียงโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด...

  "มงคลจักรวาล" จักรวาลที่เป็นมงคลสำหรับสัตว์ทั้งหลาย จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง "พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์" เขียน และเรียบเรียงโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ :...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น ภาพในอดีต กับสามเณรเอิร์ต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๘) “เพ่งความสนใจลงไปที่อิริยาบถ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑...

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ : รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป…”วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี”

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป... "วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี" วันสำคัญ แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ ๑๓...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” ...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสรมหาเถระ)

  วิถีแห่งผู้นำ “เมตตา” คำเดียว : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) บทที่ ๑- ๕

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) “เมตตา” คำเดียว    สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) กราบขอบพระคุณ ภาพจาก วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๖) “ วิธีดูลมหายใจ (อานาปานสติ) ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ (ภาพในอดีต )ธรรมะอกาลิโก "พระ " ภาพประกอบ วาดโดย มนสิกุล วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๙...

  TRENDING RIGHT NOW