Home Uncategorized

Uncategorized

  รุ่นบุกเบิกของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” คือ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. (รูปขวามือ บนสุด) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ซึ่งเป็นอดีตอดีตประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า “เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง” ตอนที่ ๔ ถอดรหัสเส้นทางธรรม(ทำ) “หัวใจของการทำงานเป็นทีม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ค่ายรวมพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด อบรมผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้า(รายย่อย)ในภาพเป็นทีมงานจากสาธารณสุขและตำรวจที่ร่วมอบรม หลักสูตร ๙ วัน ณ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อปี ๒๕๔๔ (กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามรับผิดชอบการอบรม ๕ วันแรก) เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๔ ถอดรหัสเส้นทางธรรม(ทำ)...

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔๓) บิณฑบาต กับ บทบาทพระพี่เลี้ยง และ อนุสติจากแม่

  จากคอลัมน์ “ธรรมโอสถ” นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับ ๑๑๙๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ฺ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๔๓
  ในตัวเรามีประโยชน์อะไรบ้าง โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  ในตัวเรามีประโยชน์ฺอะไรบ้าง โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  ภาพประกอบโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ในตัวเรา มีประโยชน์อะไรบ้าง โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ชีวิตที่ทุกคนรู้จักกับตนเองคือ ไปลุ่มหลงตัวบ้างในคนอื่นบ้าง​  และที่หนักสุดหลงไปกับความคิดที่เกินความเป็นจริง​มากเกินไป​  หรือคิดไกลตัวเกินกำลังตัวเอง​ ซึ่งอยู่ในกรอบของอำนาจความโลภ... อยากได้​ อยากมี​ อยากเป็นเหมือนเขา​ ความโกรธ... ไม่ได้ดั่งใจหมาย​ปอง จึงโกรธเครียดแค้น​ พยาบาท​ อาฆาต​...
  เจ้าชายโกสเตอร์ (His royal Highness The Duke of Gloucester) แห่งราชวงศ์อังกฤษ

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ “ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ?” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ "ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ? "โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  ลูกศิษย์พระที่เป็นนักศึกษาไทยนั่งกับพื้นล้อมวงรับประทานประทานอาหาร ขณะมาร่วมงานบุญกฐินที่วัดไทยพุทธาราม เมืองอเบอดีน ประเทศสกอตแลนด์

  “สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี” จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๗ นักศึกษาไทยในสกอตแลนด์เข้าวัดช่วยงานบุญกฐิน โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  “สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี” จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๗ นักศึกษาไทยในสกอตแลนด์เข้าวัดช่วยงานบุญกฐิน โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน
  ขอขอบคุณที่มาของภาพประกอบ morning-news.bectero.com

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๒ “เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กับเจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าอาวาส บริบทของความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างกัน” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณที่มาของภาพประกอบ http://morning-news.bectero.com/social-crime/2018-05-25/123773 บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๒ "เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กับ เจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าอาวาส บริบทของความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างกัน " โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระใบฏีกาคทาวุธ...
  เจ้าอาวาสก็มีวิธีการที่จะช่วยให้คนเลิกเหล้าได้ อยู่แล้ว โดยไม่ต้องใช้กฎหมาย โดยการให้เห็นโทษ และให้รักษาศีล ๕

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๙) กว่ามะม่วงจะสุก

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๑๙) กว่ามะม่วงจะสุก โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ (จากคอลัมน์ มโนปณิธาน โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
  ฝึกเป็น “พระอภัย” ได้ทุกวัน โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) ขอขอบคุณภาพจาก สามเณรทรูปลูกปัญญา fb พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม

  ฝึกเป็น “พระอภัย” ได้ทุกวัน โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙,

  ฝึกเป็น “พระอภัย” ได้ทุกวัน โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) เจริญพรหลังวันพระใหญ่ หลังวันลอยกระทง แต่ไม่หลังที่จะลอยโกรธา To forgive is the most precious gift...
  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ความโกรธ” และเทคนิคฝึกใจไม่ให้เป็นคนขี้โมโห โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ “ความโกรธ” และเทคนิคฝึกใจไม่ให้เป็นคนขี้โมโห โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม            ทุกๆ วันเราจะเจอกับอารมณ์ที่หลากหลาย แต่บางครั้งก็เหมือนมีอะไรแกล้งให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่า “ทำไมฉันต้องเจอกับเรื่องเดิมๆ”  และเมื่อมีมากขึ้นก็จะกลายเป็นแรงกดดันจนแทบจะระเบิดออกมา  มันคือความร้อนที่รุมเร้าจนพร้อมจะเผาไหม้ทุกอย่างที่ขวางหน้า  โดยไม่ได้สนใจว่า หลังจากนั้นมันจะเป็นอย่างไร มารู้ตัวอีกที  ก็เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเสียแล้ว
  โครงการพระนักเขีนยภาคเหนือ

  “เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน” พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  โครงการฝึกอบรมพระวิทยากร-จ.อุบลราชธานี “เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน” พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  TRENDING RIGHT NOW