Home Uncategorized

Uncategorized

  “เข้าพรรษา”…คุณค่าและปริศนาธรรม “เทศกาลแห่งการศึกษาเชิงลึก ” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศบ้านเรานั้นอบอวนไปด้วยการทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งเป็นช่วงเวลาอันงดงามที่ได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ถวายสิ่งอันจำเป็นแก่พระสงฆ์เพื่อที่จะดำรงสมณธรรมในช่วงเข้าพรรษา มีคนถามผู้เขียนว่าจะถวายอะไรดี เพราะถวายเทียนก็มีไฟฟ้าแล้วสมัยนี้ ซึ่งก็จริงอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละ แต่อยากจะขยายความเพิ่มแง่มุมอีกสักหน่อยว่า ในสังคมไทยนั้นบ่อยครั้งสิ่งที่ส่งต่อให้กับเรานั้นมันเป็นปริศนาธรรม ซึ่งเราอาจจะต้องตีความหรือกระตุ้นให้ตนเองต้องคิด หรือไตร่ตรองและพยายามมองให้เห็นทั้งเชิงลึกและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้น เช่น การถวายเทียนพรรษา เทียนเป็นเครื่องมือในการให้แสงสว่าง ในคติพุทธศาสนานั้นเน้นให้เป็นการจุดเทียนให้เกิดแสงสว่างภายใน คือ ปัญญา

  พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ฝันที่เป็นจริงของชาวบ้าน ใน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  การถอดบทเรียนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโครงการเยี่ยมพระพบปะโยมในปี ๒๕๕๙ มาเล่าสู่กันฟัง ไม่เพียงเป็นการรำลึกความทรงจำเท่านั้น หากยังเป็นการทบทวนเพื่อที่จะพัฒนาในการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพระและช่วยเหลือชาวบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังที่กำลังจะเล่าย้อนไปในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ณ วัดป่าศรี โรงเรียนวัดป่าศรี บ้านป่าศรีหมู่ที่ ๓ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

  ให้ธรรมคำสอนขัดเกลา สู่เป้าหมายแห่งชีวิต เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "ถ้าเรากลัวอะไร ให้เอากายเอาใจของเราไปอยู่ใกล้ๆ สิ่งนั้น แล้วให้สังเกตใจตัวเอง อะไรเกิดขึ้นให้มาอยู่กับลมหายใจตัวเอง" เรียนรู้จิต และฝึกใจให้กล้าแกร่ง กับบททดสอบมากมายในเวลาเดือนหนึ่ง บนหนทางแห่งการฝึกหัดขัดเกลาตนของสามเณรน้อย... กว่าจะผ่านพ้น จนได้ดี ...
  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศฯ

  “อย่าให้สื่อออนไลน์ทำร้ายรักเรา” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในขณะนี้ คงจะไม่พ้น "สื่อออนไลน์" ขณะเดียวกัน น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ...สิ่งที่ทรงพลังมากกว่าสื่อ ก็คือ "สติ" หากทว่า โชคร้าย ที่สติมักจะมาไม่ทันเวลาใช้สื่อ ทำอย่างไรจึงจะ "โชคดีที่มีสติ" ทุกครั้งที่หยิบสื่อมาใช้ ... โชคดีที่มีพระสติ ตอน...

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๕ “ความเพียร” เป็นสิ่งที่ต้องอาศัย “ศรัทธา” เป็นกำลัง

  ครั้งหนึ่ง ผู้เขียนกราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ว่า เหตุใดท่านจึงมีความเมตตาไม่เพียงต่อลูกศิษย์ทุกรูป และทุกคนที่ท่านได้พบเจออย่างไม่มีประมาณ ไม่เว้นแม้แต่ผู้เขียน ที่เพียรพยายามติดตามการทำงานเผยแผ่ของท่านในหลายๆ มุม เพราะชอบการเรียนรู้ ไต่ถาม ท่านก็เมตตาอธิบายอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ทุกครั้งที่กราบเรียนถามท่าน ท่านไม่เคยนอกเรื่องไปจากการภาวนา คือการฝึกจิต และให้มุมมองวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสนับสนุนพระเณรบนหนทางแห่งการเรียนรู้ทุกด้านที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ใครที่สงสัยอะไร เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในมุมไหน...

  พรรษานี้ที่… อรุณาจัล โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  ติดตามการเดินเท้าจาริกธรรมไปทั่วโลกด้วยบาตรเพียงใบเดียว... ใน บาตรเดียวท่องโลก โดย พระพิทยา ฐานิสสโร พรรษานี้ที่... อรุณาจัล ณ รัฐอรุณาจัลประเทศ (Arunachal Pradesh) ...
  พระมหาเรวัตร ปภาสปญฺโญ รับปริญญาโทจาก จากมหาวิทยาลัย Edinburgh Napier University ประเทศสกอตแลนด์

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๗ “ปริญญาทางโลกและปริญญาทางธรรม” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  "อาตมาเชื่อว่า... ถ้าหากเราสามารถศึกษาปริญญาทางโลกและปริญญาทางธรรมควบคู่ไปด้วย ข่าวตามหน้า Social Network ในสังคมโลกปัจจุบัน เช่น ฆาตกรรม ข่มขืนกระทำชำเรา ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ยาเสพติด หรือข่าวอาชญากรรมอันสะเทือนใจอื่นๆ อีกมากมาย จะลดน้อยลงแน่นอน"
  สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๗ เณรน้อยในป่าใหญ่ ฝึกกรรมฐานกับพระป่า “ความอดทนเป็นสิ่งที่วิเศษ”

  วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันแห่งการตื่นรู้ของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากได้ฟังพระพุทธองค์แสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ว่าด้วยทางสายกลางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ผู้คอยอุปัฏฐากเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกริยาอย่างเอกอุเป็นเวลาถึง ๖ ปี จนสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏอย่างแท้จริง ... ทำให้ผู้เขียนรำลึกถึงคำกล่าวของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ว่า ทุกขสัจนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน มันอยู่ในใจนี้...

  “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์” กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”          กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๔. ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก จากเปลือกถึงแก่น สู่มรดกธรรม “คัมภีร์พระวิทยากร”

  การศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อนำเข้าสู่ภาคการปฏิบัติจนสามารถนำตนเองออกจากกองทุกข์ได้ มีความหลากหลายเส้นทางประดุจการขึ้นภูเขานั้นมีหลายวิธี แต่เมื่อถึงยอดเขามองไปรอบทิศจึงรู้ว่า ไม่ใช่มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะนำเราไปสํูจุดหมาย และผลจากการถึงจุดหมายปลายทาง...ทางธรรมนั้น ก็ไม่เหมือนทางโลก ในทางโลกอาจจะมีทุกอย่างที่ต้องการ แต่ทางธรรมกำลังบอกเราว่า แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องจากไป เราก็จะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและก็ผ่านไป แม้แต่ตัวเราก็ต้องจากโลกนี้ไปในวันหนึ่งเช่นกัน มากไปกว่านั้น...

  TRENDING RIGHT NOW