ครั้งหนึ่งในสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งว่า

“ศีล ๕ ข้อ ข้อไหนที่เป็นหัวใจของศีล…”

ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ตอบ : ในศีล ๕ ข้อนั้น ข้อที่สำคัญที่สุดก็คิดว่า เป็นข้อที่มีสติ แล้วก็จะสามารถรักษาศีลข้ออื่นๆ ให้บริสุทธิ์ได้ ดังนั้น ศีลข้อที่ ๕ ที่ว่า อย่าลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสุดโต่ง เกินความพอดี จนทำให้ขาดสติ ไม่เฉพาะไปเสพสุรายาเมา หรือไปเสพสิ่งเสพติดเท่านั้น ถ้าขาดสติแล้วจะไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้

ผู้ถาม : ศีลข้อ ๕ ไม่เฉพาะเรื่องการไม่เสพสุรายาเมา แต่เป็นเรื่องของการไม่ขาดสติ ?

ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ตอบ : ค่ะ คือ อย่างเช่น เราหลงไหลในการดูโทรทัศน์ ( ถ้าเป็นสมัยนี้ ก็ต้องว่า โซเชียลมีเดีย : admin) จนกระทั่งลืมการงาน ลืมการเรียน สำหรับเด็กๆ การบ้านก็ไม่อยากทำ ไม่อยากกิน ไม่อยากนอน นั่นก็เรียกว่าเป็นการลุ่มหลงจนขาดสติ

ร่วมกันสืบสานมรดกธรรม “๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ๒๕๖๔ ” กับ ธรรมะสั้น ๆ ( ๑ ) นาที
ข้อคิดดี ๆ เพื่อความสุข สงบเย็น ชุ่มชื่นใจ

ขอทุกท่านโปรดได้รับอานิสงส์แห่งบุญ “ธรรมทาน” นี้ ร่วมกันทุกประการเทอญ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here