Home บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

  “ความร่มเย็นเป็นสุข” จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง ” ธรรมะให้ลูกดี” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ขอน้อมธรรมะจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มาฝาก จากธรรมนิพนธ์ "ธรรมะให้ลูกดี" หน้า ๒๙-๓๐ เรื่อง "ความร่มเย็นเป็นสุข"
  สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ ความทุกข์เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็น...
  สมาธิเป็นกระจกส่องใจ ภาพวาดประกอบสีชอล์ก โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๗) มองตัวเองผ่านสายตาแห่งสติ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  "มองตัวเองผ่านสายตาแห่งสติ"          การปฏิบัติสมาธิเป็นขั้นการทำความสะอาดจิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มองกลับเข้ามาภายในตนเอง เป็นการมองตนเองผ่านสายตาแห่งสติ จะมองตัวเองได้ก็ต้องทำความสะอาดจิตก่อน วิธีปฏิบัติสมาธิจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ไม่ใช้ข้อสำคัญ ที่สำคัญขอให้เราสามารถมองกลับเข้ามาหาตัวเองให้ได้ ก็เป็นอันใช้ได้ ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เหมือนจะส่องกระจก กระจกก็ต้องสะอาดไม่มัวหม่น ...
  สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอมไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๖) ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่แม้กับความสงบ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่แม้กับความสงบ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เราหนีความไม่แน่นอนไม่ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อย บางทีเราคิดว่า วุ่นวายเหลือเกินชีวิต ไม่สงบ จึงไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ  เพื่อหนีความวุ่นวาย คิดว่าสมาธิจะทำให้สงบ แต่กลับต้องพบกับความวุ่นวายอีกอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาในหัว ...
  เห็นก็สักแต่ว่าเห็น : ภาพวาดสีชอล์ค (Pastel) โดย มนสิกุล

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๕) เห็นเฉยๆ กับเห็นแบบจำได้ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  เห็นเฉยๆ กับเห็นแบบจำได้           เพราะจิตเกิดเป็นคราวๆ ทีละขณะจิต  กลายเป็นความคิดที่เกิดขึ้นทีละครั้ง  เราก็ยึดถือความคิดนั้นแหละว่าเป็นตัวเราของเรา  ถ้าจะพูดให้ลึกลงไปก็เรียกว่า  ยึดขันธ์ ๕ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นตัวเราของเรา  ใครจะมาแตะต้องตัวเรา  เห็นต่างจากความคิดเราไม่ได้ สมมุติว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง  เราเข้าไปในสนามบิน  เห็นผู้คนมากมายเต็มไปหมด  บางคนนั่ง  บางคนยืน  บางคนเดิน  เราก็เห็นเฉยๆ แล้วมองผ่านไป  ไม่ได้สำคัญมั่นหมาย ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไร...
  วิถีพระ วิถีแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสาารวัฏ ภาพวาดสีฝุ่น โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๔) จิตปัจจุบันเห็นจิตอดีต เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จิตปัจจุบันเห็นจิตอดีต            จิต มโน วิญญาณ มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน คือ ความรู้สึกนึกคิดเป็นกระแสชีวิตที่ไหลไปเป็น ๒ อย่าง คือ อวิชชา ความไม่รู้ และวิชชา ความรู้ เมื่อไรไม่มีสติเผลอเรอปล่อยให้ความคิดไหลไปตามอำนาจการนำพาของกิเลส ก็เป็นอวิชชา ความไม่รู้ เมื่อไรที่มีสติ ความคิดไหลไปตามทิศทางที่สติระลึกรู้ ก็เป็นวิชชา ความรู้
  นั่งเงียบๆ ฟังเสียงหัวใจพูด ภาพวาดสีฝุ่น โดยหมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๓) นั่งเงียบๆ ฟังเสียงหัวใจพูด เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๓) นั่งเงียบๆ ฟังเสียงหัวใจพูด เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) นั่งเงียบๆ ฟังเสียงหัวใจพูด ถ้าอยากรู้จักจิตก็ลองนั่งเงียบ ๆ แล้วลองฟังเสียงพูดในหัวของเรา อยู่เฉย ๆ ไม่พูดออกมาทางปาก ไม่ได้ยินเสียงพูดทางหู แต่ก็จะได้ยินเสียงพูดอยู่ในหัว...
  บิณฑบาต ภาพวาดสีฝุ่น โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๒) การรับรู้เป็นหน้าที่ของจิต เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๒) การรับรู้เป็นหน้าที่ของจิต เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  TRENDING RIGHT NOW