กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
กราบขอบพระคุณเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล
อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร 
พระราชวชิรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) กราบขอบพระคุณเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
พระราชวชิรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) กราบขอบพระคุณเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
อุบาสิกาแพทย์หญิง เสริมทรัพย์ ดำรงรัตน์ : กราบขอบพระคุณ  ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
อุบาสิกาแพทย์หญิง เสริมทรัพย์ ดำรงรัตน์ : กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง : ภาพถ่ายโดย หมอนไม้ (มนสิกุล) เมื่อครั้งพาคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๐
อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง : ภาพถ่ายโดย หมอนไม้ (มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ ) เมื่อครั้งพาคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๐
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา
กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here