รำลึกวันแห่งความปีติ

๑. พระเตมีย์

๒. พระมหาชนก

๓.พระสุวรรณสาม

๔.พระเนมิราช

๕.พระมโหสถบัณฑิต

๖.พระภูริทัต

๗.พระจันทกุมาร

๘.พระนารทมหาพรหม

๙.พระวิธูรบัณฑิต

๑๐. พระเวสสันดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here