สัปดาห์ที่แล้ว พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระวิทยากรจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เล่าเรื่อง “เสียงของครูผู้อยู่ประจำกุฏิ” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา กรุณา ให้ความรักก่อนความรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ”สามเณรปลูกปัญญาธรรม” ภายในเวลาหนึ่งเดือน

จริงหรือ

มาดูกันว่า ธรรมะเปลี่ยนแปลงคนได้จริงหรือเปล่า…

ขอขอบคุณภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ ๖

ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน

เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖”

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ

คราวที่แล้วกล่าวถึง “เสียงของครูผู้อยู่ประจำกุฏิ” ได้เล่าถึงกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาการของสามเณรที่บวชเข้าร่วมในโครงการว่า มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง หลายคนอาจสงสัยว่า ธรรมะสามารถที่จะเปลี่ยนคนได้จริงหรือ

ผู้เขียนตอบฟันธงได้เลยว่า คนที่ได้มานำกายวาจาใจมาปฏิบัติตามวิถีของการเป็นสามเณร  ตลอดเวลาหนึ่งเดือน ทางกายภาพอาจจะไม่ได้เห็นชัดว่า ลาสิกขาไปแล้วเวลาเดินจะต้องสำรวมเหมือนพระกรรมฐาน แต่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีศรัทธาเพิ่มขึ้นในใจ ทุกคนเชื่อว่า ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะมีความสุข จะมีจิตใจที่สงบเย็นใจ ใจมีที่พึ่ง เวลาชีวิตมีปัญหาสามารถที่จะนำธรรมะมาแก้ปัญหาได้

สามเณรหลายรูปพูดกันว่า เวลาที่เราลาสิกขาไปแล้ว ถ้าเราคิดถึงวัด คิดถึงหลวงตา คิดถึงคณะพระอาจารย์ให้กลับมาดูที่ลมหายใจ ถ้าวันไหนคิดถึง จะกลับมาดูที่ลมหายใจ

สองสามวันก่อนที่จะจบโครงการผู้เขียนเองก็รู้สึกใจหายนะ เราอยู่มาจะครบหนึ่งเดือนแล้วไม่กี่วันก็ต้องจากกันแล้ว สัปดาห์แรกมีความรู้สึกว่า วันเวลานานมาก กว่าจะผ่านไปแต่ละวัน พอสัปดาห์ที่สอง สาม และสัปดาห์ที่สี่เวลาเร็วมาก มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้โครงการจบ แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมดา เจอกันปีละครั้ง ในส่วนของพระอาจารย์พี่เลี้ยงจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ก็เป็นเหมือนได้มาสร้างปณิธานในการทำงานให้เติบโตในจิตใจร่วมกัน เวลาประชุมก็จะเปล่งวาจาเป็นการสร้างพลังให้กับใจ “ความยอดเยี่ยมของเรา เหล่าพระอาจารย์พี่เลี้ยง สามเณรปลูกปัญญาธรรม รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละ เมตตา สามัคคี มีสติ รู้จักสังเกต พิจารณา อดทน ฝึกฝนตนเอง ไม่อ่อนเกรงต่อความลำบาก คิด พูด ทำ งดงาม เป็นแบบอย่างที่ดี

ขอขอบคุณภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ ๖

ไม่ใช่เพียงแค่สามเณร ๑๒ รูปที่ได้ซึมซับธรรมะผ่านการทำกิจกรรม คณะพระอาจารย์ ทีมงานทุกคน ผู้ชมทางบ้านที่รับชมทั่วประเทศ ทั่วโลก ก็ได้เรียนธรรมะผ่านสามเณร ความจริงสามเณรแสดงธรรมะทุกวัน ผ่านเรื่องราวต่างๆ ในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ใช่แค่วันสุดท้ายของโครงการที่สามเณรได้เทศน์  ได้แสดงธรรม แต่ทุกวัน คือการเทศน์ การแสดงธรรม

โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมจบลงด้วยความสุขใจ สุขใจในการทำงานก็เท่ากับมีความสำเร็จในการทำงาน ชีวิตก็เช่นเดียวกัน ชีวิตที่มีความสุขก็เท่ากับชีวิตประสบความสำเร็จ

เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

จุดเริ่มต้นจากแนวความคิดของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ /ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทย เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้ยิ่งงอกงาม จากแนวคิดข้างต้นจึงเกิดเป็น “โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม” โดยมีการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลา ๓๑ วันของการบรรพชา ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นส์ช่องเรียลลิตี้ และถ่ายทอดสรุปกิจวัตรประจำวันทางดิจิทอลทีวี ช่องทรูโฟร์ยู การจัดโครงการปีเข้าสู่ปีที่ ๖ และหวังว่าคงจะมีต่อไปเรื่อยๆ

เบื้องหลังของความสำเร็จที่มีการเตรียมงานของเจ้าหน้าทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม ๖ เดือน นับว่าเป็นผู้เสียสละจริงๆ และสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ๑ เดือนที่มีพนักงานมากกว่า ๒๐๐ คนที่ผู้คนทางบ้านไม่เคยเห็นหน้าเลยสักครั้ง ทุกคนทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนอนดึกตื่นเช้าด้วยใจที่เสียสละ ด้วยใจที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เรียกได้ว่า “เป็นผู้ปิดทองหลังพระจริงๆ”

ทุกครั้งที่เห็นคนเหล่านี้ทำงาน ก็ได้แต่ภาวนาในใจ และอยากขอให้ทุกคนที่เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ คือผู้ชมทางบ้านที่ได้ดูรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ได้เข้าใจธรรมะ ได้ปฎิบัติธรรมะ แล้วเกิดความสุข ความสบายใจ ก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านได้อธิฐานจิตแผ่ความสุข ความสบายใจที่ได้รับเหล่านั้น ให้ย้อนกลับมาหาผู้ที่ทำงานเบื้องหลังทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวให้มีความสุข ความสบายใจด้วยเช่น

วันที่ปิดกล้อง หลังจากกราบลาหลวงตาเสร็จ มีทีมตากล้อง ๔-๕ คนเดินมาหาคณะพระอาจารย์ เดินมาขอบคุณพระอาจารย์ทรัพย์ชู บอกว่า “ขอบคุณพระอาจารย์ทรัพย์ชูนะ ที่ยังเห็นการทำงานของพวกผม ที่พระอาจารย์พูดว่า พรุ่งนี้ก็ได้พักแล้วเนาะคุณโยม ทำให้มีกำลังใจในการทำงานอย่างมาก” ฟังเเล้วก็ทำให้รู้สึกว่า คำพูดที่มาจากใจ การใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ มันสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ได้

คำพูดของคนดูทางบ้านเพียงไม่กี่ประโยคก็เช่นเดียวกัน มีคำพูดหนึ่งที่พระอาจารย์นิพพาน โชติปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ท่านเล่าให้ฟังว่า มีโยมคนหนึ่งเขียนในเพจสามเณรปลูกปัญญาธรรมว่า …

รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมทำให้โยมมีความศรัทธาต่อพระสงฆ์อีกครั้ง ที่เห็นการทำงานของพระสงฆ์อย่างจริงจัง ทำให้ลบล้างข่าวการทำไม่ดีของพระสงฆ์ที่มีใจของโยมหายไป และทำให้ได้รู้ว่า พระพุทธศาสนาสามารถเปลี่ยนนิสัยคนได้จริงๆ นี่เพียงแค่เด็ก ๗, ๘ ขวบยังเปลี่ยนได้ขนาดนี้ ทำให้โยมมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ผู้เขียนฟังแล้วก็ทำให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น แม้วันนี้จะเป็นผู้มีส่วนเล็กๆ ในโครงการเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกสามเณร ๒ รูป ได้ออกกล้องบ้างบางเวลา แต่ก็ภูมิใจ เพราะมันเป็นงานสร้างคน ในขณะเดียวกันก็ได้เผยแผ่ธรรมะไปด้วย ได้เป็นผู้มีส่วนในการสร้างบุญให้กับคนไทยได้ศึกษาธรรมะไปด้วย

โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม คงเป็นบุญของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ คุณเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม สามเณรทั้ง ๑๒ รูป พระครูภาวนาพิลาส (หลวงตาวัชรชัย) พระอาจารย์ใหญ่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖ พระพี่เลี้ยง พระวิทยากรทุกรูป วิทยากรทุกคน พี่เลี้ยง ทีมงานทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่สำคัญคงเป็นบุญของคนไทยที่มีคนอย่างคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ทำให้คนไทยได้เรียนธรรมะ ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะ

ผู้เขียนเองต้องขอบคุณ พระอาจารย์ทรัพย์ชู มหาวีโร ที่ได้นิมนต์ให้มามีส่วนในการสร้างความดีในครั้งนี้ ขอบคุณกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ที่ได้บ่มเพาะความดีงาม ความเป็นกัลยาณมิตร และให้โอกาสในการทำงานเผยแผ่ ขอบคุณโยมพ่อโยมแม่ที่สร้างผู้เขียนให้เป็นคนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ ผู้เขียน

สามเณรหลายรูปพูดกันว่า เวลาที่เราลาสิกขาไปแล้ว ถ้าเราคิดถึงวัด คิดถึงหลวงตา คิดถึงคณะพระอาจารย์ให้กลับมาดูที่ลมหายใจ ถ้าวันไหนคิดถึง จะกลับมาดูที่ลมหายใจ

คอลัมน์ “จาริกบ้านจารึกธรรม” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here