คิดถึงแม่ทุกวันไม่เคยเปลี่ยน

จะหาความรักจากที่ใดได้เล่า

ไม่เคยมี

นอกจากแม่…

แม่เท่านั้น ที่เต็มไปด้วยความรักไม่จืดจาง

แม่อุ้มฉัน

จูงมือฉัน

และเดินอยู่ข้างหลังฉัน

ตลอดดเวลา

ฉันมั่นใจ

เมื่อมีแม่

หลังจากแม่จากไป

ความมั่นใจของฉันก็หายไปด้วย

ฉันกำลังตามหาความมั่นใจของฉันกลับคืนมา

ฉันกำลังตามหาแม่…

                                      หมอนไม้เขียนจดหมายถึงแม่

                                              ฉบับที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

Missing mom every day, never changing

Where can you find love?

Never have

Aside from mother …

Only mother full of love, not fade

Mother held me

Hold my hand

And walk behind me

All the time

I’m confident

When there is a mother

After mom passed away

My confidence also disappeared.

I was looking for my confidence to return.

I’m looking for mom …

                               หมอนไม้เขียนจดหมายถึงแม่

                                         ๖.๖.๒๐๒๐

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here