พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน

“เขียนไว้เป็นอนุสรณ์

ในวันที่ยากจะก้าวผ่าน

แต่มีปณิธานของอาจารย์ส่องทาง

โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ

หนึ่งปีกันอีกสามเดือนผ่านไป …

คำสอนอาจารย์

๏ เป็นธงชัยให้ศิษย์           เป็นประกาศิตพร่ำสอน

เป็นธรรมอันบวร                         เป็นคำสอนอันอุดม

๏ ไปไหนให้ให้ก่อน           มอบพรสุขโขสม

มิต้องหวังคำชม                          เกียรติและนิยมจะมาเอง

๏ ความดีนั่นแหละดี         มิใช่ดีที่ข่มเหง

สังคมจะดีเอง                             ถ้าสังฆะเร่งพัฒนา

๏ เทอดไว้ในความดี         ทำหน้าที่ดีทุกหน้า

ดีวงศ์องค์สัมมา                          รักษาโลกชะอุ่มงาม

๏ อยู่ไหนใจเป็นบุญ          ทวีคูณบุญค่าล้ำ

อย่าต่อก่อเวรกรรม                      คือถ้อยคำท่านสอนมา

๏ อยู่ให้สมพระศาสน์        ตั้งจิตรประกาศศาสนา

ดั่งจันทร์อันนวลตา                      เป็นศรีประชาได้พึ่งพิง

๏ คำสอนไม่สาบสูญ          ศิษย์เทิดทูนเหนือทุกสิ่ง

จริงแท้คือความจริง                      ศิษย์จะนิ่งอย่างอาจารย์

๏ สองมือศิษย์จะทำ           สองเท้านำไม่คร่ำคร้าน

สืบศาสน์ให้ยืนนาน    สมกับอาจารย์ท่านสอนมา ๚๛

เรียงถ้อยร้อยธรรม

หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ  เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here