พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน

“เขียนไว้เป็นอนุสรณ์

ในวันที่ยากจะก้าวผ่าน

แต่มีปณิธานของอาจารย์ส่องทาง

โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ

หนึ่งปีกันอีกสามเดือนผ่านไป …

คำสอนอาจารย์

๏ เป็นธงชัยให้ศิษย์           เป็นประกาศิตพร่ำสอน

เป็นธรรมอันบวร                         เป็นคำสอนอันอุดม

๏ ไปไหนให้ให้ก่อน           มอบพรสุขโขสม

มิต้องหวังคำชม                          เกียรติและนิยมจะมาเอง

๏ ความดีนั่นแหละดี         มิใช่ดีที่ข่มเหง

สังคมจะดีเอง                             ถ้าสังฆะเร่งพัฒนา

๏ เทอดไว้ในความดี         ทำหน้าที่ดีทุกหน้า

ดีวงศ์องค์สัมมา                          รักษาโลกชะอุ่มงาม

๏ อยู่ไหนใจเป็นบุญ          ทวีคูณบุญค่าล้ำ

อย่าต่อก่อเวรกรรม                      คือถ้อยคำท่านสอนมา

๏ อยู่ให้สมพระศาสน์        ตั้งจิตรประกาศศาสนา

ดั่งจันทร์อันนวลตา                      เป็นศรีประชาได้พึ่งพิง

๏ คำสอนไม่สาบสูญ          ศิษย์เทิดทูนเหนือทุกสิ่ง

จริงแท้คือความจริง                      ศิษย์จะนิ่งอย่างอาจารย์

๏ สองมือศิษย์จะทำ           สองเท้านำไม่คร่ำคร้าน

สืบศาสน์ให้ยืนนาน    สมกับอาจารย์ท่านสอนมา ๚๛

เรียงถ้อยร้อยธรรม

หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ  เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here