ความสุขในการทำงานและชีวิตที่ไม่ต้องขึ้นต่อความหวัง

                      สมพร เทพสิทธา

รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๓๖/๑๑๔)

ที่จริงนั้น  งานมิใช่สิ่งต่างหากจากชีวิต  งานที่เราบอกว่า เป็นกิจกรรมของชีวิตนั้น  ที่จริง มันเป็นตัวการดำเนินชีวิตของเราเลยทีเดียว  ในชีวิตที่เป็นไปอยู่อย่างนี้  งานนั่นเอง  คือความเป็นไปของชีวิต  เพราะฉะนั้น  การทำงานจึงเป็นเนื้อหาหรือเนื้อตัวของชีวิตเราเอง 

เมื่อทำงานเราอย่าไปมีความรู้สึกแยกว่า  นั่นเป็นงาน  เป็นกิจกรรมต่างหากจากชีวิตของเรา การที่มีความรู้สึกว่า  เราจะต้องไปเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ  หรือว่า มันเป็นเรื่องหนักเรื่องทนที่เราต้องทำงานต่อไป  รอหน่อยเถอะ  เราทำงานเสร็จแล้วจะได้หาเวลาพักผ่อน  ความนึกคิดอย่างนี้  จะทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก  และเกิดความรู้สึกที่ครุ่นคิด  เหมือนถูกกดทับอยู่อยากจะพ้นไปเสีย  เกิดความเครียด  เกิดความกังวล  เกิดความห่วง  เกิดความหวัง 

ในเบื้องต้น  คนเราต้องอยู่ด้วยความหวัง  แต่พอถึงขั้นหนึ่งแล้วไม่ต้องหวัง  เพราะความหวังสำเร็จจบสิ้นอยู่ในตัว  ตอนนี้จะมีความสุขยิ่งกว่าตอนแรกที่มีความหวัง   

คนที่ไม่มีความหวังเลยจะมีความทุกข์มาก   ในขั้นต่อมา  เขาจึงมีความสุขด้วยการที่มีความหวัง   เขามีความหวังว่า  หลังจากนี้แล้ว  เขาจะได้พบกับสิ่งปรารถนา  แล้วเขาก็จะหาความสุขได้  จะสบาย  เขามีความหวังอย่างนี้   และเขาก็มีความสุข   แต่ความหวังนั้น เป็นคู่กับความหวาด  ซึ่งเป็นเรื่องของความห่วง  และความกังวล 

ดังนั้น  พร้อมกับการมีความสุขด้วยความหวังนั้น เขาก็มีความกังวล  และเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่ต้องรอความหวัง 

ส่วนคนอีกชนิดหนึ่งนั้น  อยู่เหนือความคาดหวัง  หรือลอยพ้นเลยความหวังไปแล้ว  คือ ไม่ต้องอยู่ด้วยความหวัง  ไม่ต้องอาศัยความสุขจากความหวัง  หรือว่า  ความสุขของเขาไม่ต้องขึ้นต่อความหวัง  เพราะชีวิตเป็นสุขตลอดเวลา  โดยไม่ต้องหวังเลย  และไม่ต้องห่วงกังวล  ไม่มีความหวาด

“เพราะฉะนั้น 

ถ้าเราจะทำงานให้ได้ผลดี 

โดยที่ว่า  ชีวิตก็มีความสุข 

และงานก็ได้ผลดีด้วย 

ก็ควรจะมาให้ถึงขั้นนี้ 

คือขั้นที่ว่า 

มองงานกับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  มองว่า งานเป็นกิจกรรม

ที่เป็นเนื้อเป็นตัวของชีวิตแท้ๆ 

แล้วเราก็ทำงานไปอย่างที่รู้สึกว่า  

มันเป็นการดำเนินชีวิตของเราเอง 

และดำเนินชีวิตนั้นให้ดีที่สุด”    

สมพร เทพสิทธา

จากหนังสือ “ประสิทธิภาพการทำงาน” โดย อาจารย์สมพร เทพสิทธา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิมพ์โดย สถาบันฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  พ.ศ.๒๕๔๑

(เพจ สมพร เทพสิทธา ตอนที่ ๒๓๖/๑๑๔  วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here