๏ วันนี้วันอังคาร                 พรุ่งนี้วันพฤหัส

ไม่มีพุธมาขัด                                จัดไว้ไม่สับสน

           ๏ ลำดับดาวบนฟ้า             คืออาทิตย์เป็นเบื้องต้น         

ศุกร์ อังคารระคน                          ไม่มีพุธปนแต่อย่างใด

๏ พ.ศ. ก็ต้องแปล                   ต้องแก้ความหมายใหม่

ให้ผิดแผกแปลกไป                    เพื่อไม่ให้มี “พุทธ” แล้ว

๏ ดอกพุทธชาดงาม             สื่อถึงความผ่องแผ้ว

บัดนี้ไม่มีแล้ว                              ให้เรียกบุหงาประหงัน

๏ พุธไม่มียิ่งดีใหญ่               จะได้ไม่มีอะไรคั่น

พุทธคืออะไรกัน                           ไฉนสำคัญต้องมี

๏ พุทธคือรากแห่งกล้า        คือปัญญาสากลวิถี

คือวิธีวิจัยมี                            คือความดีคือสร้างคน

๏ คือวิเศษใช่วิกฤติ           คือวิจิตรผลิตผล

คือวิชาพ้นมืดมน                 คือสว่างพ้นอนธกาล

๏ คือวิสัยวิญญูชน          คือนำคนพ้นสังสาร

คือบำบัดขจัดมาร                   คือวิวัฒนาการชีวิต

๏ คือองอาจฉลาดไกล     คือกุญแจไขวิกฤติ

คือจิตใจให้ชีวิต                        คือจิตประภัสสร

๏ จะถอนรากถากโคน             จะหักโค่นอนุสรณ์

จะสร้างพุทธันดร                    จะกัดกร่อนพระเจดีย์

๏ จะเอาพุทธออกจากใจ       จะให้สิ้นในยุคนี้

สองพันห้าร้อยปี                          ฤาบัดนี้จะสิ้นไป

๏ ถ้าไม่ช่วยรักษา จะมองหน้าบรรพชนได้ไหม

หากสิ้นพุทธต้องสิ้นไทย  จะเล่าอะไรให้ลูกหลานฟัง ๚๛

ในวันที่ไม่มีพุธ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ จากคอลัมน์ เรียงถ้อย ร้อยธรรม (หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย ผู้ชาย สะพายกล้อง
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย ผู้ชาย สะพายกล้อง
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ ผู้เขียน
กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ในวันที่ไม่มีพุธ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ จากคอลัมน์ เรียงถ้อย ร้อยธรรม (หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here