พระวิชิต ธมฺมชิโต
ผู้อำนวยการศูนย์สันติภาวัน
(กราบขอบพระคุณ
ภาพจากเว็บไซต์ ศูนย์สันติภาวัน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here