สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

0
1249

เรียงถ้อย ร้อยธรรม

โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

สละใบ ให้ดอกงาม

๏ ลมแดดร้อนดินล้วนแล้ง     อาทิตย์แรงแห้งสายฝน

ทั้งดิน หญ้า สัตว์สา คน                    ล้วนต้องทนโดนร้อนเผา

๏ ชีวิตคือการเลือกเฟ้น            เอาสิ่งเป็นสาระเข้า

คือสละวางว่างเบา                           คือเลือกเอาและเลือกทิ้ง

​           ๏ ไม้ต้นสละใบแห้งกรัง           เพื่อยังความงามบางสิ่ง

ดอกปริผลิแผ่แท้จริง                         ทุกสิ่งเลือกทิ้งยิ่งงาม

​           ๏ สละใบให้หล่นร่วง               ผลิตพวงดอกออกเช้าค่ำ

ปล่อยทิ้งมวลสิ่งระยำ                       เพื่อนำชีวิตงามแท้

​           ๏ ลดความหนักพักใจวาง           พื้นที่ว่างทางทุกข์แก้

บำรุงสิ่งควรดูแล                               ลดข้อแม้เพิ่มข้อมูล

​           ๏ ให้ออกดอกบอกความดี        สิ่งนี้ที่ไม่มีสูญ

เติบโตงอกงามเพิ่มพูน                      ไพบูลย์งามจริงสิ่งนี้

​           ๏ ให้ผ่านแล้งผ่านลมฝน           ให้อดทนพ้นยามที่

ให้แข็งแกร่งเรี่ยวแรงดี            ให้มีสิ่งที่เลือกสรร

​           ๏ ให้สละละบางสิ่ง                 ให้ความจริงในสิ่งนั้น

ให้เลือกเฟ้นสิ่งสำคัญ                        ให้ชีวิตนั้นผลิดอกงาม ๚๛

จาก คอลัมน์ เรียงถ้อยร้อยธรรม หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ๒๕๖๒
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ   นามปากกา  ปัญญวชิรา
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ เจ้าของนามปากกา ปัญญวชิรา

พระครูใบฎีกา…ผู้บวชมาเรียนรู้ตามวิถี
มงคล…และมีปณิธานนำความดีสู่ชีวิตผู้คน
วชิรปญฺโญ…ยังคงค้นหาและฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนและผู้อื่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here