“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

0
1568

การเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในประเทศเกาหลี และการเกิดขึ้นของวัดไทยในเกาหลี เกิดขึ้นจากคนไทย แรงงานไทยที่มาทำงานในเกาหลี

อีกส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เกิดจากความใจกว้างของชาวเกาหลี พุทธสมาคมเกาหลี และรัฐบาลเกาหลีที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ไทย รวมถึงพระสงฆ์นานาชาติ ได้มาปฏิบัติศาสนกิจ และสร้างวัดของชาติตัวเองในแผ่นดินเกาหลี

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว

ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

พระอาจารย์จิระศักดิ์ เกตุเมโธ ประธานสงฆ์วัดพุทธารามเกาหลี เล่าให้ฟังว่า

” เริ่มแรกของการเกิดขึ้นของวัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน คนไทยเราดีใจ ตื่นตัวมาก ลอกนึกดูความรู้สึกของคนที่จากบ้านมาหลายปีแล้วไม่ได้เจอพระสงฆ์เลย วันหนึ่งได้เจอพระสงฆ์ และรู้ว่าจะมีวัดไทยเกิดขึ้นจะดีใจขนาดไหน

ทุกคนขวนขวายช่วยกันสร้างวัด ไม่มีอะไรก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย จนวัดสามารถจะพึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนคนไทยในเกาหลี

แนวความคิดในการสร้างวัดดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า เราไม่สามารถที่จะสอนธรรมะให้คนเกาหลีได้ แต่สามารถที่จะสร้างวัดไทยให้คนเกาหลีดูได้

การสร้างวัดในเกาหลี โจทย์หนึ่งในการออกแบบ เวลาจัดกิจกรรมสื่อสารอะไรออกไป อยากจะให้ทุกคนรู้ว่า เป็นกิจกรรมของวัดไทยในเกาหลี ไม่ใช่ดูแล้วไม่รู้ว่าวัดไทยในประเทศไหน จึงเลือกออกแบบใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นศิลปะเกาหลีเข้ามาด้วย เช่น ประตู หน้าต่าง ภาพกิจกรรม ที่เป็นศิลปะแบบเรียบง่าย แต่สื่อสารถึงความเป็นวัดไทยในเกาหลี

พระอาจารย์ท่านได้เล่าถึงการเชื่อมความสัมพันธ์กับศาสนจักรและอาณาจักรในเกาหลี ในส่วนของศาสนจักรได้รับความอนุเคราะห์จากวัดโชเกซา (Jogyesa Temple) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานพุทธสมาคมเกาหลีใต้ ทำหน้าที่เป็นเหมือนสำนักงานมหาเถรสมาคมของประเทศไทย มีแผนกต่างๆ ดูแลเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ เช่น แผนกจัดงานวิสาขบูชา เวลามีกิจกรรมก็จะนิมนต์วัดไทยร่วมออกบูธ ร่วมพิธีเปิด ให้วัดไทยเป็นตัวแทนนำคนไทยเดินขบวนร่วมงานเปิด ซึ่งเป็นงานระดับประเทศของเกาหลี

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว
ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้
โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

แผนกสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม พระอาจารย์ท่านเล่าว่า เกาหลีเป็นสังคมวัฒนธรรมเดี่ยวมานาน เมื่อมีแรงงาน มีคนไทยมาทำงาน จึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนานาชาติมากขึ้น อย่างเช่น มีการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

เวลามีกิจกรรมต่างๆ  ทางคณะสงฆ์เกาหลีก็จะประสานมาทางวัดไทย ให้นำตัวแทนคนไทยไปร่วมงาน เพราะโดยปกติทั่วไป ชาวบ้านจะรวมตัวกันตั้งชมรมรำไทย วงดนตรีไทยก็มีความลำบาก วัดจึงทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมคนไทย ให้ได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนกดูแลพระสงฆ์ต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศ ทั้งสนับสนุนในการก่อตั้งวัด สนับสนุนเรื่องวีซ่าแก่พระธรรมทูตที่มาปฏิบัติงาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พระธรรมทูตที่สนใจศึกษาภาษาเกาหลี สนับสนุนค่าน้ำค่าไฟวัดเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ วอน (พร้อมทั้งสนับสนุนวัดนานาชาติทุกวัดในเกาหลีด้วย) รวมถึงให้คำปรึกษาหากพบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ในช่วงผู้เขียนเดินทางจาริกธรรมมาปฏิบัติศาสนกิจสัปดาห์แรกก็เดินทางมากับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และวัดพุทธารามเกาหลี นำโดยพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้ไปถวายสักการะพระมหาเถราจารย์ซีฮงซือนิม รองประธานพุทธสมาคมเกาหลีใต้ ผู้รับผิดชอบด้านการดูแลพระสงฆ์ต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศเกาหลี ซึ่งในวันนี้ท่านได้ให้คำแนะนำแก่พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเกาหลีว่า

“พระสงฆ์ไทยหากอยู่ในประเทศจะมีกี่นิกายก็ได้ แต่หากอยู่ในเกาหลีต้องเป็นหนึ่งเดียว เพราะทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคนไทยที่อยู่ในเกาหลี”

ติดตามเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่าน Facebook วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน)

จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

เรื่อง “ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียน

ทุกคนขวนขวายช่วยกันสร้างวัด ไม่มีอะไรก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย จนวัดสามารถจะพึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนคนไทยในเกาหลี

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here