เมื่อลมหายใจของฉัน

ชนเข้ากับความคิดมากมายอย่างจัง ในอากาศ

ฉันเพียงเฝ้าดู

การบาดเจ็บของตัวตนในหลุมหลบภัย

แม้ปล่อยวางไม่ได้ ก็ให้รู้

และปล่อยให้ความคิดต่างๆ

ท่องไปในลมหายใจของฉัน

ตามสบาย

ลมหายใจกับความคิด เรื่องและภาพโดย หมอนไม้
ลมหายใจกับความคิด เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

ลมหายใจกับความคิด เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here