เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) และโยมมารดา คุณแม่สุพร เหมประไพ
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) และโยมมารดา คุณแม่สุพร เหมประไพ

พ่อแม่คือพระพรหมของบุตรธิดา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here