พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

ธรรมลิขิต …

จาริกธรรมในอเมริกา

(ตอนที่ ๔๔)

รักแท้คือแม่เรา

ที่สุดของกำลังใจที่ดีของพ่อแม่ก็คือลูก

และ กำลังใจที่ดีที่สุดของลูกก็คือ พ่อแม่”

เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

เช้านี้ เป็นตอนเช้าที่สดใสอีกวันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาลืมตาค่อย ๆ เปิดตาทั้งสองข้างอย่างช้า พร้อมด้วยการสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ เรียกสติความรู้สึกตัวให้กลับมาเป็นปกติก่อนไปทำกิจธุระเช่นดังทุกวันที่ผ่านมา

วันนี้รู้สึกเป็นวันที่พิเศษกว่าทุกวัน  เพราะเดินรอบบริเวณวัดแล้ว ได้ไปเยี่ยมเยือนต้นไม้น้อยใหญ่ ค่อยเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มองดูต้นไม้ซ้ายขวาเพลิดเพลินพาใจให้จดจ่ออยู่เป็นต้นไม้นั้น

แต่มีต้นไม้ที่สะดุดตาต้องใจทำให้ต้องคิดนึกถึงผู้ที่พระคุณที่หล่อมหลอมเลี้ยงเรามาให้เจริญเติบโตงอกงามรู้จักสิ่งไหนดีหรือชั่ว รู้จักบาปบุญคุณโทษ เหมือนต้นไม้ค่อยงามขึ้นทุกวัน ต้นนั้นมีชื่อว่า “ต้นแค”

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

วันแม่ปีนี้

บางคนก็มีแม่ให้ได้กราบไหว้ชวนแม่และครอบครัวไปเที่ยว ไปกินอาหาร  หรือพาแม่ไปเที่ยวในที่ท่านอยากจะไป ลูกไม่มีเวลาที่จะไปหาแม่ก็โทรศัพท์พูดคุยอวยพรแทน หรือไม่ก็ซื้อของขวัญเล็ก ๆ น้อยให้ท่าน เป็นการตอบแทนบุญท่านเบื้องต้น

น้ำใจที่ลูกมีต่อพ่อแม่คือ การเลี้ยงดูแลท่านตอบแทน เพราะท่านทำกรรมดีด้วยการให้ชีวิตและเลี้ยงเรามา ลูกควรอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงท่านตอบแทนที่ท่านได้ให้ชีวิต น้ำนม อาหาร ให้การศึกษาเล่าเรียน อบรมสั่งสอนแนะนำในทางที่ดีให้

“ลูกที่เลี้ยงดูแลพ่อแม่

เรียกว่า คนมีน้ำใจ

รู้จักบุญคุณ

เป็นคนดีมีจิตใจที่ประเสริฐ

  กตัญญูกตเวที”

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

บางคนไม่มีแม่อยู่ด้วยเนื่องจากท่านได้ละชีวิตไปจากโลกนี้แล้ว หรือก็ท่านได้แยกทางกับพ่อไปเสียแล้ว เมื่อแม่ไม่อยู่  เราเหลือพ่อ ก็ให้พ่อเป็นทั้งแม่และพ่อในขณะเดียวกันไปเลย

เราสามารถเทิดทูนบูชาคุณของท่านได้ พร้อมใจที่จะเลี้ยงดูแลท่าน ก็เพราะท่านเป็นเสาหลักของชีวิตของลูก แม่ได้จากไปแล้วก็เหลือพ่อเพียงคนเดียวเป็นเสาหลักยึดหัวใจ  เป็นกำลังใจในการสู้ชีวิต หรืออาจจะทำตามคำมั่นสัญญากับแม่ไว้ว่า

“แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ พ่อและน้องหนูดูแลเอง”

ด้วยจิตสำนึกที่ดีสำหรับคนที่ดีมีน้ำใจของคนมีธรรมะครองใจแล้ว ก็จะเป็นที่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนอะไรมากนัก

เมื่อมีปัญหาก็สามารถผ่านพ้นไปได้ทุกครั้ง ปัญหาก็จบที่ตัวเอง สามารถแก้ไขด้วยตนเอง หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

นี้กระมังที่เรียกว่า พลังบุญของความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

สุดท้ายนี้ วันไหน ๆ ก็เป็นวันที่สำคัญสำหรับแม่ของลูก  วันลูกที่ดีจะไม่ทำให้ท่านลำบากกายลำบากใจเลี้ยงกายและเลี้ยงใจท่าน

ลูกที่มีจิตในบุญคุณท่านจะไม่ละทิ้งท่าน ไม่ทำร้ายร่างกาย  ไม่ใช้แรงงานท่าน  หรือรักคู่ครองตนมากกว่าพ่อแม่  คู่ครองที่ดีจะต้องรักพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน

ลูกที่ทำดีต่อแม่  การงานหน้าที่ก็จะดีขึ้นด้วยคุณงามความดีของแม่และของตนเองที่ทำดีต่อแม่  เจ้านายเห็น หรือเพื่อนเห็นก็จะหันมาช่วยเหลือเองด้วยความดีของเรา  แต่ไม่ใช่ความอยากทำดีเอาหน้านะ

ที่สุดของที่สุดกำลังใจที่ดีของพ่อแม่ก็คือลูก

กำลังใจที่ดีที่สุดของลูกก็คือ พ่อแม่

รักที่แท้บริสุทธิ์สุดหัวใจของพ่อแม่ก็คือลูก

แล้วจะมีลูกสักกี่คนที่จะรักพ่อแม่เท่าที่ท่านรักเรา

รักชายหรือจะรักเท่าพ่อเรา

รักหญิงหรือจะรักเท่าแม่เรา

รักแท้คือแม่เรา และพ่อเรา

จ๊อด

๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๔) “รักแท้คือแม่เรา : ที่สุดของกำลังใจที่ดีของพ่อแม่ก็คือลูก และ กำลังใจที่ดีที่สุดของลูกก็คือ พ่อแม่ ” เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here