คิดอะไรอยู่ by หมอนไม้
คิดอะไรอยู่ by หมอนไม้

แม้เรามองไม่เห็นตัวตนของความคิด

แต่ความคิดก็มีอิทธิพลกับเรามาก

จนเราคิดว่ามันคือเรา

แต่ความจริงแล้ว

พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า

ความคิดไม่ใช่เรา

นี้คือ ความรู้ใหม่ ที่ยังใหม่อยู่ตลอดกาล

ที่ทำให้บุรุษธรรมดาๆ คนหนึ่ง กลายเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

และทำให้คำสอนของพระองค์ ไม่มีวันตาย มาจนถึงทุกวันนี้

คิดอะไรอยู่ by หมอนไม้
คิดอะไรอยู่ by หมอนไม้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here