Home Travel with Emptiness เดินทางไปกับความว่าง

Travel with Emptiness เดินทางไปกับความว่าง

ขอขอบคุณภาพจากสถาบันพระวิทยากร

ท่องเที่ยวโลกกะธรรม ๑. เริ่มปักหมุดตรงจุดสตาร์ท โดย กิตติเมธี

เมื่อการเดินทางท่องเที่ยวกับการธุดงค์เป็นหนึ่งเดียว ชวนอ่าน การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพบทางข้างในตนเอง ... ท่องเที่ยว...โลกกะธรรม ๑. เริ่มปักหมุดตรงจุดสตาร์ท โดย กิตติเมธี หลายปีก่อนเมื่อผู้เขียนยังเป็นเด็กนั่งเล่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ชายทุ่ง  ไกลทุ่งนาออกไป เกือบสุดสายตา ...
สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

เรียงถ้อย ร้อยธรรม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ สละใบ ให้ดอกงาม
สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร อาสนวิหารนอเทรอดามอายุกว่า ๘๕๐ ปีเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมาในเวลาใกล้เคียงกับ "มัสยิดอัล-อักซอ" (Al-Aqsa) ในกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมัสยิดสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยมีความเก่าแก่ถึง ๒,๐๐๐ ปี สร้างความเสียหายกับโบราณสถานแห่งนี้เช่นเดียวกัน แม้อาจในระดับที่น้อยกว่าไฟไหม้ที่อาสนวิหารนอเทรอดาม หรือแม้แต่ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และล่าสุดไฟไหม้ป่าทางภาคเหนือ ภาคอีสานของประเทศไทยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น จะเรียกว่าที่ไหนน้อยกว่า หรือมากกว่าคงไม่ได้ ความสูญเสีย แม้น้อยใหญ่ก็คือ ความสูญเสียนั่นเอง
ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
สุขใจที่ได้รอ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สุขใจที่ได้รอ : พระพิทยา ฐานิสสโร เขียน

สุขใจที่ได้รอ พระพิทยา ฐานิสสโร สุขใจที่ได้รอ : พระพิทยา ฐานิสสโร สุขใจที่ได้รอ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร กลุ่มวัยรุ่นอิตาเลียนขอร้องให้ไปเยี่ยมพวกเขาที่ Domodossola ประเทศอิตาลี เพราะพวกเขามีเรื่องจะปรึกษา ซึ่งต้องนั่งรถไฟจากวัดที่อยู่...
เธอคือพรอันประเสริฐ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  

เธอคือพรอันประเสริฐ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  

เธอคือพรอันประเสริฐ  โดย พระพิทยา ฐานิสสโร   ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่จากภูเขาลงมาในหมู่บ้านแถว Chembery ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๑๗๙๑ ทำให้เกิดความเสียหายในหมู่บ้านและผู้คนเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ไม่สร้างความเสียหายกับโบสถ์พระแม่มาเรียดำในหมู่บ้านนั้น หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ต่อพระแม่มาเรียดำนับจนถึงปัจจุบันนี้ และเมื่อใครที่มาขอพรสำเร็จ มีหลายคนที่กลับมาแสดงความขอบคุณด้วยการทำป้ายสลักหินอ่อนใส่ชื่อ วัน เดือน ปี ที่ตนได้สมประสงค์ในสิ่งที่ได้ขอพรไว้ต่อพระแม่มาเรียดำ ในทุกๆ ที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนหรือที่ใดๆ บนโลกใบนี้ สถานที่ที่มีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสู่ความเรียบง่าย เพื่อลดความเห็นแก่ตัว ปล่อยวางความยึดมั่น ถือมั่นในตัวตนของตน เพื่อเป็นการอุทิศชีวิตบนหนทางแห่งการตื่นรู้ ณ ที่ๆ นั้น เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอ รูปเคารพเป็นเพียงสิ่งสมมติให้ผู้คนที่นับถือในความเชื่อ สิ่งสมมตินั้นๆ จากความดีหรือสิ่งดีๆ...
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก …โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ตามรอยปฏิปทา พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ณ  จุดเริ่มต้นชีวิตของ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  ที่  สำนักสงฆ์โคกโก (วัดรัตนานุภาพ)   พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ... โดย  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ        เรื่องราวของอาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส จะไม่มีวันหายไปจากใจของศิษย์ และสาธุชนที่ได้สดับรับฟังเรื่องราวของท่าน และเคยได้พบท่าน สนทนากับท่าน ตลอดจนผู้ที่ผ่านไปมายังวัดรัตนานุภาพที่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาส วัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านและที่จากไปของท่านในชั่วขณะลมหายใจสุดท้ายของชีวิต  จากนี้ไป จะขอเล่าประวัติในส่วนของการอุปสมบทเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ และการจาริกไปอยู่จำพรรษาเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองกับครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆ จนมาตั้งหลักปักฐานจำพรรษาสร้างสำนักสงฆ์โคกโกให้สำเร็จเป็น วัดรัตนานุภาพ มีเสนาสนะที่เพียบพร้อมสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจ สวยงามทั้งกุฏิ ศาลาโรงธรรม ศาลาหอฉัน และอุโบสถ พร้อมทั้งซื้อที่ดินขยายวัด ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดให้มีความร่มรื่น        ...
"ต้นแบบของพระผู้สร้าง... ”พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๓ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

“ต้นแบบของพระผู้สร้าง… ”พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๓ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

“ต้นแบบของพระผู้สร้าง... ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๓ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ        ผู้เขียนได้พูดคุยกับ พระครูพิพัฒน์เมธากร ในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งท่านเคารพรัก นับถือพระครูประโชติฯเสมือนน้องชายคนหนึ่ง ท่านเล่าให้ฟังว่า รู้จักกันเมื่อครั้งพระครูประโชติฯมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อรวมปีพ.ศ.๒๕๓๘ เริ่มจากที่ไปค่ายพุทธบุตรด้วยกัน เวลาไปอบรมจะนั่งท้ายรถกระบะเก่าๆ ไม่มีหลังคาคันหนึ่งไปไหนไปกัน ไปทั่วสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เจอฝนเจอแดดไม่เคยปริปากบ่น ครั้งหนึ่งนั่งรถไปเจอฝนในระหว่างทางก็เปียกกัน ไปถึงโรงเรียนก็ชักผ้าตากไว้ คืนนั้นนอนหนาวกัน เป็นช่วงที่เจอสุขทุกข์ด้วยกัน อุปสรรค์ปัญหาทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น จากที่ช่วงใหม่ๆ ท่านไม่กล้าพูด...
เข้มแข็งอดทน จึงผ่านพ้นไปได้ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เข้มแข็งอดทน จึงผ่านพ้นไปได้ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บาตรเดียวท่องโลก  ตอน...           เข้มแข็งอดทน จึงผ่านพ้นไปได้ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  ช่วงเข้าพรรษาฤดูหนาว ที่วัดธรรมปาละ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และในอีกหลายๆ วัดสาขาหลวงปู่ชาที่อยู่ในประเทศทางแถบตะวันตก จะเป็นช่วงที่พระภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ มีโอกาสและเวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง แม้อาจไม่ได้มีพิธีการอธิษฐานเข้าพรรษาว่าจะจำพรรษา ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลา ๓ เดือนก็ตาม แต่เป็นที่รู้กันในหมู่พระสงฆ์ว่า จะไม่รับกิจนิมนต์ไปนำภาวนาหรือเดินทางไป ณ ที่ใดๆ ในช่วงสามเดือนนี้  ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวบริเวณหุบเขาที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบที่สุดของปี อาจกล่าวได้ ตั้งแต่ชั้นบรรยากาศที่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆอยู่เสมอ ความนิ่งสงบของทุกสรรพสิ่ง สายหิมะที่โปรยปรายอย่างอ่อนโยน นุ่มนวลอยู่บ่อยครั้ง แม้อาจมีบางช่วงที่ดูเกรี้ยวกราดเพราะแรงลม และในช่วงเวลานี้ที่ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศแห่งนี้จำนวนไม่น้อยเกิดอาการซึมเศร้าและมีการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย นักเคมีวัยสามสิบต้นๆ ชาวอิตาลี ขอมาอยู่วัดในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้ ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะขอสมัครเป็นพ่อขาว (อนาคาริก คือ...

TRENDING RIGHT NOW