Home Travel with Emptiness เดินทางไปกับความว่าง

Travel with Emptiness เดินทางไปกับความว่าง

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๑) ครูบาอาจารย์ คือ รุ่งอรุณทางความคิด

  นอกจากหนังสือหลายๆ เล่มที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) แล้ว อาทิ หนังสือ "นายแพทย์ชิวาโก" ที่ส่งทอดพลังความคิดมายังอุดมการณ์การบวชเรียนในชีวิตที่คิดช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอด นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือ “สิทธารถะ”,  “บทเรียน” , และ “เดเมียน” ของเฮอร์มานน์  เฮสเส นักเขียนชาวเยอรมัน-สวิส ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ในปี ๒๕๘๘ ( ค.ศ. ๑๙๔๕) สำนวนแปลของ สดใส
  คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  “คำสอนอาจารย์” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน "เขียนไว้เป็นอนุสรณ์ ในวันที่ยากจะก้าวผ่าน แต่มีปณิธานของอาจารย์ส่องทาง " โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ หนึ่งปีกันอีกสามเดือนผ่านไป...
  “ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  “ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดในชีวิตประจำวัน กับ กิจกรรมทุกอย่างที่เจอแรงกระทบ ด้วยความเข้าใจในความเหมือนและความต่าง ที่ไม่อาจมารวมกันได้ ทำอย่างไรที่จะแปรเปลี่ยนความรู้สึกผิดที่ขาดสติ ไปสู่ปัญญา... กับ พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

  ยินดีต้อนรับสู่รัฐมิสซิสซิปปี ณ วัดพุทธเมตตามหาบารมี (จาริกธรรมในอเมริกา​ ตอนที่๒)โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  เดินทางไปกับพระธรรมทูตเชิงปฏิบัติการ ...แบบใสซื่อ ก้าวต่อก้าวอย่างมีสติ และการเรียนรู้สภาวะจิตทุกขณะ เปิดเผย จริงใจ ไม่มโน... ยินดีต้อนรับสู่รัฐมิสซิสซิปปี ณ วัดพุทธเมตตามหาบารมี

  “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๖ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนดวงใจของคนไทยทั้งชาติ... พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม มีเล่าเรื่องอันแสนประทับใจเกี่ยวกับการเทิดไท้องค์ราชัน ราชินีที่สกอตแลนด์มาฝาก จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๖ “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน...
  ขอขอบคุณภาพจากสถาบันพระวิทยากร

  ท่องเที่ยวโลกกะธรรม ๑. เริ่มปักหมุดตรงจุดสตาร์ท โดย กิตติเมธี

  เมื่อการเดินทางท่องเที่ยวกับการธุดงค์เป็นหนึ่งเดียว ชวนอ่าน การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพบทางข้างในตนเอง ... ท่องเที่ยว...โลกกะธรรม ๑. เริ่มปักหมุดตรงจุดสตาร์ท โดย กิตติเมธี หลายปีก่อนเมื่อผู้เขียนยังเป็นเด็กนั่งเล่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ชายทุ่ง  ไกลทุ่งนาออกไป เกือบสุดสายตา ...
  สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  เรียงถ้อย ร้อยธรรม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ สละใบ ให้ดอกงาม
  สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร อาสนวิหารนอเทรอดามอายุกว่า ๘๕๐ ปีเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมาในเวลาใกล้เคียงกับ "มัสยิดอัล-อักซอ" (Al-Aqsa) ในกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมัสยิดสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยมีความเก่าแก่ถึง ๒,๐๐๐ ปี สร้างความเสียหายกับโบราณสถานแห่งนี้เช่นเดียวกัน แม้อาจในระดับที่น้อยกว่าไฟไหม้ที่อาสนวิหารนอเทรอดาม หรือแม้แต่ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และล่าสุดไฟไหม้ป่าทางภาคเหนือ ภาคอีสานของประเทศไทยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น จะเรียกว่าที่ไหนน้อยกว่า หรือมากกว่าคงไม่ได้ ความสูญเสีย แม้น้อยใหญ่ก็คือ ความสูญเสียนั่นเอง
  ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
  สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...

  TRENDING RIGHT NOW