Home Monk's Talk : เมื่อพระพูด

Monk's Talk : เมื่อพระพูด

  “ความร่มเย็นเป็นสุข” จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง ” ธรรมะให้ลูกดี” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ขอน้อมธรรมะจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มาฝาก จากธรรมนิพนธ์ "ธรรมะให้ลูกดี" หน้า ๒๙-๓๐ เรื่อง "ความร่มเย็นเป็นสุข"
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “คุณค่าปริญญาบัตร” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ “ดาว” เป็นเด็กหนุ่มจังหวัดสุรินทร์  ชีวิตของเขาคลุกคลีกับท้องนามาตั้งแต่เกิด  แม่บอกกับดาวเสมอ         “ตั้งใจเรียนนะลูก  จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่” 
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวฺโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๒ (ตอนที่ ๒๓) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (จบ) : “จากรากฐานแห่งพระอภิธรรมสู่รากฐานชีวิตชาวพุทธ” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘...
  สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ ความทุกข์เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็น...
  สมาธิเป็นกระจกส่องใจ ภาพวาดประกอบสีชอล์ก โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๗) มองตัวเองผ่านสายตาแห่งสติ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  "มองตัวเองผ่านสายตาแห่งสติ"          การปฏิบัติสมาธิเป็นขั้นการทำความสะอาดจิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มองกลับเข้ามาภายในตนเอง เป็นการมองตนเองผ่านสายตาแห่งสติ จะมองตัวเองได้ก็ต้องทำความสะอาดจิตก่อน วิธีปฏิบัติสมาธิจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ไม่ใช้ข้อสำคัญ ที่สำคัญขอให้เราสามารถมองกลับเข้ามาหาตัวเองให้ได้ ก็เป็นอันใช้ได้ ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เหมือนจะส่องกระจก กระจกก็ต้องสะอาดไม่มัวหม่น ...
  สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอมไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๖) ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่แม้กับความสงบ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่แม้กับความสงบ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เราหนีความไม่แน่นอนไม่ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อย บางทีเราคิดว่า วุ่นวายเหลือเกินชีวิต ไม่สงบ จึงไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ  เพื่อหนีความวุ่นวาย คิดว่าสมาธิจะทำให้สงบ แต่กลับต้องพบกับความวุ่นวายอีกอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาในหัว ...
  "ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์" จากบันทึก "เรียงถ้อยร้อยธรรม" โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  “ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์” จากบันทึก “เรียงถ้อยร้อยธรรม” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ วัดรัตนานุภาพ ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์" จากคอลัมน์ "เรียงถ้อยร้อยธรรม" โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึกวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  รักตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  บันทึก “บาตรเดียวท่องโลก” ตอน “รักตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย ” เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  จากคอลัมน์ บาตรเดียวท่องโลก ตอน รักตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร (หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ) รักตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร
  เห็นก็สักแต่ว่าเห็น : ภาพวาดสีชอล์ค (Pastel) โดย มนสิกุล

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๕) เห็นเฉยๆ กับเห็นแบบจำได้ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  เห็นเฉยๆ กับเห็นแบบจำได้           เพราะจิตเกิดเป็นคราวๆ ทีละขณะจิต  กลายเป็นความคิดที่เกิดขึ้นทีละครั้ง  เราก็ยึดถือความคิดนั้นแหละว่าเป็นตัวเราของเรา  ถ้าจะพูดให้ลึกลงไปก็เรียกว่า  ยึดขันธ์ ๕ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นตัวเราของเรา  ใครจะมาแตะต้องตัวเรา  เห็นต่างจากความคิดเราไม่ได้ สมมุติว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง  เราเข้าไปในสนามบิน  เห็นผู้คนมากมายเต็มไปหมด  บางคนนั่ง  บางคนยืน  บางคนเดิน  เราก็เห็นเฉยๆ แล้วมองผ่านไป  ไม่ได้สำคัญมั่นหมาย ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไร...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “เปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังสร้างสรรค์ไม่รู้จบ” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “เปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังสร้างสรรค์ไม่รู้จบ" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป “เปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังสร้างสรรค์ไม่รู้จบ" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป จากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐) “ความรู้สึกเจ็บจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัย  ให้ระมัดระวัง  หรือรอบคอบมากขึ้น”พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  TRENDING RIGHT NOW