Home มโนปณิธาน

มโนปณิธาน

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔๓) บิณฑบาต กับ บทบาทพระพี่เลี้ยง และ อนุสติจากแม่

  จากคอลัมน์ “ธรรมโอสถ” นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับ ๑๑๙๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ฺ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๔๓
  เจ้าอาวาสก็มีวิธีการที่จะช่วยให้คนเลิกเหล้าได้ อยู่แล้ว โดยไม่ต้องใช้กฎหมาย โดยการให้เห็นโทษ และให้รักษาศีล ๕

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๙) กว่ามะม่วงจะสุก

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๑๙) กว่ามะม่วงจะสุก โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ (จากคอลัมน์ มโนปณิธาน โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔๒) การใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ คือมงคลแห่งชีวิต

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในขณะนั้น เมตตาอนุเคราะห์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและปาฐกถาธรรม ในหัวข้อพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับศิลปะไทย" ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ รำลึกวันวาน... มโนปณิธาน...
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) พระอุปัชฌาย์ พระมหาเทอด ญาณวชิโร

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๘) การตัดสินใจ…อีกครั้ง

  ปี ๒๕๕๙ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น บิณฑบาตที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๑๘) การตัดสินใจ…อีกครั้ง
  โยมแม่ใหญ่(จูม วงศ์ชะอุ่ม คุณย่า) กับพระมหาเทอด ญาณวชิโร ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๗) ความรักอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์

  ในวันแห่งความรักจะมาถึง จึงขอน้อมนำความรักจากครอบครัวของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในครั้งนั้น ตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมกับสัจธรรมแห่งความทุกข์จากความพลัดพรากที่ท่านพบ นี้เอง เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้มโนปณิธานในการดำรงสมณเพศดำเนินมาได้จนถึงทุกวันนี้ รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๑๗) ความรักอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์ โดย...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) ตอนที่ ๑๖ พลังใจจากหลวงปู่คณะ ๕ แห่งวัดสระเกศ

  จากการบวชตั้งแต่เล็กๆ อาศัยอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลธรรมวัฒน์(บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ครูบาอาจารย์ของท่าน ซึ่งทำให้ท่านแตกฉานในบาลีในเวลาต่อมา สู่การเป็นเณรน้อยอุปัฏฐากพระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร ครูบาอาจารย์ของท่านรูปที่สองในป่าใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งสู่สำนักวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร อันเป็นจุดเริ่มต้นของมโนปณิธานอันแรงกล้าในวันนี้ของ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในครั้งนั้น ผู้อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาเงียบๆ อย่างไม่วันเหน็ดเหนื่อย...อะไรคือพลังใจของท่าน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น
  ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และคณะสงฆ์เดินทางไปมอบของอุปโภค บริโภคให้กับชาวบ้านในช่วงปีใหม่ไทย ในจังหวัดอุบลราชธานี

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๑๓ วิถีพุทธ…ประดุจเทียนที่ส่องสว่างไปข้างหน้า(ระยับแดด กระดานชนวน และน้ำท่วมใหญ่)

  ปีนี้น้ำมามาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยต้องประสบกับอุทุกภัยอย่างใหญ่หลวง บางพื้นที่น้ำท่วมสูงถึง ๗ เมตร เลยทีเดียว แม้ผู้เฒ่าผู้แก่ในวัย ๙๐ ปีขึ้นไป บางท่านกล่าวว่า ไม่เคยเจอกับน้ำท่วมมาก่อน  ในจังหวัดอุบลราชธานี ก็ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับ พระเจดีย์ที่บ้านปากน้ำ  บุ่งสะพัง จ.อุบลราชธานี ก็ถูกน้ำท่วมสูงจนมิดศีรษะในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา    พระเจดีย์ที่ปากน้ำ บ้านบุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี ในปีนี้ที่ถูกน้ำท่วม

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๑) ครูบาอาจารย์ คือ รุ่งอรุณทางความคิด

  นอกจากหนังสือหลายๆ เล่มที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) แล้ว อาทิ หนังสือ "นายแพทย์ชิวาโก" ที่ส่งทอดพลังความคิดมายังอุดมการณ์การบวชเรียนในชีวิตที่คิดช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอด นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือ “สิทธารถะ”,  “บทเรียน” , และ “เดเมียน” ของเฮอร์มานน์  เฮสเส นักเขียนชาวเยอรมัน-สวิส ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ในปี ๒๕๘๘ ( ค.ศ. ๑๙๔๕) สำนวนแปลของ สดใส

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๗ “พระอุปัชฌาย์” ผู้ต่อแสงแห่งปัญญาในต่างแดน

  “เวลาจุดเทียน เรามองเห็นต้นเทียน เปลวเทียน และแสงเทียนไหม...พระพุทธเจ้าเป็นดั่งต้นเทียน เราพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ต่อเปลวเทียน เพื่อที่จะนำแสงเทียนไปส่องสว่างให้กับญาติโยม พระอุปัชฌาย์จึงมีความสำคัญมากต่อการสร้างพระเณรอย่างไม่ขาดสายเพื่อช่วยเหลือคนทุกข์ในวัฏสงสารตลอดกาลนาน ” รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จึงกลับมา...เพื่อต่อแสงเทียนแห่งธรรมให้สว่างไสวในหัวใจของผู้คนที่กำลังทุกข์ทนให้พบทางออกแห่งทุกข์ในสังสารวัฏ... พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น และ พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮนนิ่ง...
  พระราชกิจจาภรณ์ กับคณะสงฆ์ บิณฑบาตยามเช้าที่บ้านบุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๙ ดวงดาวกับชีวิต…ลิขิตเอง

  เพราะอาศัยหลวงตาหลวงปู่หลวงพ่อทั้งพระป่าพระบ้านช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันหลากหลาย ห่อแก่นธรรมไว้อย่างประณีตและมีนัยสำคัญนี้เอง เราโชคดีที่มีบรรพบุรุษศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสุดจิตสุดใจ  และมีพระสุปฏิปันโนที่สละชีวิตเพื่อธรรมมาโดยตลอด รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จึงกลับมา เพื่อบอกเล่าต้นธารแห่งความกตัญญุตาบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม...

  TRENDING RIGHT NOW