Home ท่องเที่ยวโลกกะธรรม

ท่องเที่ยวโลกกะธรรม

  ขอขอบคุณ ภาพวาดโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๖) “ โควิด ๑๙ บิดใจให้มืดมน? ” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย...

  โรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด -๑๙  เป็นข่าวช่วงแรกเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ได้แพร่ระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองกลายเป็นระดับโลก จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนวิกฤตหนักถึงขั้นเสียชีวิตกันเป็นหมื่นคนแล้วทั่วโลกวันนี้ จาริกธรรมในอเมริกา  ตอนที่ ๒๖ “ โควิด ๑๙  บิดใจให้มืดมน? ”
  "คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม" สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พุทธศักราช ๒๕๖๐

  กว่าจะมาเป็นคัมภีร์พระวิทยากรที่มีชีวิต “หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” ตอนที่ ๑ “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก”

  เนื่องด้วย วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามร่วมกับ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร จัดโครงการ บริการวิชาการถวายความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยงสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ คือ ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของทุกปี คณะสงฆ์จะมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน...
  พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ขณะสอนนิสิตนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยปรับตัวก่อนล่มสลาย โดย กิตติเมธี

  สถานการณ์ไข้หวัดโควิด-๑๙ มาแรงจนทำให้อิตาลีปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่น ไม่เพียงเท่านั้น ในทุกระบบทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะหยุดนิ่งอย่างอึดอัด เพราะเมื่อไม่มีสภาพคล่อง ทุกอย่างก็ถูกกดดันไปโดยปริยาย การศึกษาก็เช่นกัน ... มหาวิทยาลัยปรับตัวก่อนล่มสลาย กิตติเมธี กล่าวเป็นข่าวและกระแสอย่างต่อเนื่องเรื่อง เรื่องมหาวิทยาลัยในอเมริกาปิดตัวไปแล้วกว่า ๕๐๐ แห่งจากทั้งหมด ๔,๕๐๐ แห่ง ทำให้เกิดการคาดเดาไปว่าในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ โครงการ "เยี่ยมพระพบปะัโยม" ปีพ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วัดกับบ้านแยกกันอยู่ได้จริงหรือ โดย กิตติเมธี

  ขอขอบคุณ ภาพจาก พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "เยี่ยมพระพบปะโยม" ปีพ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ วัดกับบ้านแยกกันอยู่ได้จริงหรือ  กิตติเมธี         น่าจะเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน...

  ยกเลิกวิชาพระพุทธศาสนาใครได้ ใครเสีย โดย กิตติเมธี

  จากรายการหนึ่งที่นำเสนอปัญหา “การยกเลิกวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาบังคับ” โดยภายในรายการได้มีการนำเสนอประเด็นโดยนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้แทนประชาชน โดยสรุปได้คราวๆ ว่า ฝ่ายเห็นด้วยเสนอว่า “การยกเลิกวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาบังคับแล้วให้นักเรียน เรียนรู้ทุกศาสนา จะทำให้นักเรียนมองโลกได้กว้างขึ้น” “เสรีพระพุทธศาสนาในนิกายอื่นๆ จะได้นำเสนอ เปิดโอกาสให้เรียนศาสนาอื่นเพื่อให้ไม่ให้เกิดความระแวง ควรจัดหลักสูตรแกนกลางแล้วให้สิทธิในการเลือก อยากให้เด็กมีทางเลือกในการเรียนวิชาศาสนาที่ตัวเองสนใจ...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ? โดย กิตติเมธี

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสข่าว เมื่ออินเดียขอคณะสงฆ์ไทยช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในรัฐมหาราษฎร์ ที่มีผู้นับพระพุทธศาสนาถึงร้อยละ ๗๕ ตามรายงานข่าว กงสุลใหญ่เมืองมุมไบ แจ้งถึงว่าทางอินเดียต้องการให้คณะสงฆ์ไทยช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูต พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดีย ที่สำคัญทางอินเดียต้องการให้คณะสงฆ์ไทยช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในรัฐแห่งนี้ด้วย โดยล่าสุด มส.ได้มีมติเห็นชอบ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล...

  ชุดความรู้จากกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ชุดความรู้จากกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  “สามัคคีคือพลัง” ชุดความรู้จากกิจกรรม “เครือข่ายอุดมการณ์” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ๑. จากคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก สู่การถอดบทเรียนครั้งสำคัญในการนำพระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

  ๙๒ ปี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ รำลึกชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) สานต่อปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก … โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี...

  "พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อีก ๕๐ ปี อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้ ประเทศไทยตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเทศไทย สำหรับพระพุทธศาสนาอีกต่อไป ...ความไม่เที่ยงสูงสุด พระพุทธเจ้าหมายเอาความไม่เที่ยงของเบญจขันธ์ แต่ความไม่เที่ยงในโลกนี้เหมือนกันทุกอย่าง เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ย่อมมีผลกระทบทอดกับไปหมด ไม่มากก็น้อย "ความไม่เที่ยงอย่างธรรมดาที่ต้องการให้คิดก็คือ ความไม่เที่ยงของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ...
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนจบ) “โลกสวยด้วยธรรม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้สนับสนุนให้ทุนทรัพย์ และให้ทุนปัญญา กับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในการสร้างหลักสูตรวิทยากรกระบวนธรรม ในขณะนั้น ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนจบ) ...

  TRENDING RIGHT NOW