ช่วงนี้มีญาติโยมถามกันมาว่า ธรรมะข้อไหนจะนำมาใช้ในระหว่างเกิดโรคระบาดนี้ เพราะไม่เพียงแค่โรคเท่านั้นที่น่ากลัว ความกลัวโรคอย่างเกินจริง หรือไม่กลัวไม่กังวลเอาซะเลย ไม่หาทางป้องกันสำหรับตนเอง ก็อาจกลายเป็นพาหะสำหรับคนรอบข้างไปได้อย่างที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก อาจน่ากลัวกว่า?

อาตมามีความเห็นว่า…

สิ่งที่ควรทำคือ

ติดตามสถานการณ์ให้ดี เพราะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ไม่พาตัวเองไปสถานที่เสี่ยง

ใช้ชีวิตเรียบง่ายปกติ ออมเงินไว้ ให้มีอาหารและน้ำอยู่ในบ้านอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

ป้องกันตัวเองทั้งด้านสุขภาพกาย และความมั่นคงของชีวิต

ส่วนจิตใจนั้นแค่ไม่ไหลไปตามความคิดเห็นคนอื่น มากเกินไปก็พอแล้ว ให้ฟังข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากแหล่งที่ชื่อถือได้

รัฐบาลรับผิดชอบด้านนโยบาย แต่เราต้องรับผิดชอบตัวเอง

ต่อให้รัฐบาลดีแต่เราไม่ใส่ใจตัวเอง ก็ไม่รอด

ฉะนั้น รัฐบาลจะมองในภาพรวม ให้ถูกใจคนทั้งหมดคงยาก

เราเองก็เห็นอะไรแค่มุมเดียวเราไม่รู้หรอกว่าอะไรตรงจุดหรือไม่ตรงจุดจริงๆ เพราะเราไม่ได้ยืนในจุดที่จะต้องรับผิดชอบ จริงๆ ดูให้เห็นแค่ข่าวพอ มันเป็นแค่ข้อมูลชุดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

ถามว่า เรารู้จักเจ้าไวรัสโควิดกันไหม อาตมาขอให้ทุกท่านศึกษาไปด้วยกันว่า ไวรัสเป็นสัตว์ หรือ เป็นพืช หรือเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่าง ? เราจะได้รู้จักไวรัส โควิด-๑๙ ให้ดีขึ้น เมื่อรู้จักธรรมชาติของมัน ก็จะหาทางป้องกันตนเองได้ดีขึ้น

ภาพวาด "ไวรัส โควิด ๑๙ " ภาพประกอบสีฝุ่น โดย หมอนไม้
ภาพวาด “ไวรัส โควิด ๑๙ ” ภาพประกอบสีฝุ่น โดย หมอนไม้

ไวรัส เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้เป็นทั้งสัตว์และพืช เพราะคุณสมบัติไม่ถึงระดับเซลล์ มันขยายพันธ์ได้อย่างเดียวในสภาพที่เหมาะสม มันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ มันจึงต้องรีบขยายไปเรื่อยๆ ให้ลองนึกถึงเชื้อราในขนมปัง อาจไม่ใช่อย่างนั้น แต่มันขยายตัวได้เร็วในอุนหภูมิและในอาหารที่ทำให้มันเจริญเติบโตได้ดี

ที่สำคัญคือ ตัวเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ไปอยู่ในที่เสี่ยง อย่างที่ผ่านมา ที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -๑๙ เกินหนึ่งพันคนไปแล้วภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือน เหตุก็มาจาก เขาห้ามแล้ว แต่คนเรายังไปเที่ยวผับบาร์ ไปสนามมวย ไปโรงหนัง มันก็รับเชื้อมาเพราะอยู่ใกล้กัน กลับบ้านมาก็แพร่เชื้อให้คนที่บ้าน

สำหรับพระเอง ก็ทำตามกฎกติกาที่ออกมาไม่เพียงสำหรับพระเท่านั้น แต่เพื่อสังคมส่วนรวมด้วย อย่างที่เห็น ซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ทรงกำหนดเรื่องอนามัยของพระไว้ในบริขาร ๘ ของพระ มีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ ผ้ากรองน้ำ คิดดูว่า พระพุทธเจ้าใส่ใจเรื่องสุขภาพอนามัยขนาดไหน เพราะสมัยก่อนน้ำไม่ค่อยสะอาด

ตอนนี้พระเองก็พูดอะไรไม่ได้มาก ให้เราทุกคนพึ่งตนเองให้ได้ มีสติ ปัญญาในการดูแลตนเอง ดูแลคนใกล้ชิด และช่วยกันดูแลสังคมไปด้วยกันโดยการปลีกวิเวก ทำงานที่บ้าน กักตนเอง และหากต้องการความช่วยเหลือสิ่งใด อย่าไปทุกข์อยู่คนเดียว โปรดแจ้งตามช่องทางต่างๆ ที่สามารถให้ผู้มีใจบุญช่วยกันได้ อย่าอายที่จะขอรับความช่วยเหลือในยามนี้

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร. ผู้เขียน ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร. ผู้เขียน ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

อาตมาขอให้กำลังใจทุกคนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยสติ ปัญญา เมตตา และกรุณา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here