เป้าหมายชีวิต” ข้อคิด สะกิดใจ จากอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒)

“แต่ละคนย่อมมีความต้องการและเป้าหมายของชีวิตที่แตกต่างกัน

บางคนก็ต้องการที่จะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียง

เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรองนายกรัฐมนตรี

บางคนก็ต้องการเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งสำคัญ

เช่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอธิบดี เป็นปลัดกระทรวง

บางคนก็ต้องการเป็นทหาร เป็นนายพล

เป็นผู้บังคับบัญชาของเหล่าทัพ

บางคนก็ต้องการเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ มีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมาย

ไม่ว่าคนเราจะมีความต้องการและเป้าหมายของชีวิต

แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม

แต่คนเราก็มีความต้องการและเป้าหมายที่ตรงกันคือ

ความสุขและความสำเร็จ”

จากหนังสือ “ชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ สมพร เทพสิทธา” เขียนในโอกาสวันเกิด ๘๔ ปี จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม /และจากเพจ สมพร เทพสิทธา  วันที่ ๒๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here