อัสดงหรือรุ่งอรุณ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

0
1520

อ่านบทกวีภาวนา …

อ่าน ความคิด พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

"อัสดงหรือรุ่งอรุณ" โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
“อัสดงหรือรุ่งอรุณ” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

พระครูใบฎีกา…ผู้บวชมาเรียนรู้ตามวิถี
มงคล…และมีปณิธานนำความดีสู่ชีวิตผู้คน
วชิรปญฺโญ…ยังคงค้นหาและฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนและผู้อื่น

อัสดงหรือรุ่งอรุณ

โดย

พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

          ๏ ช่วงชีวิตครึ้มเทา        ทอดทาบเงาสรรพสิ่ง

ลวงเลศหรือเท็จจริง                 หนทางยิ่งมืดยิ่งมน

          ๏ ฤาสุขฤาทุกข์เศร้า       ความหม่นเหงาเฝ้าสับสน

สุขแท้แต่ทุกข์ปน                     ยังระคนในชีวิต

๏ ชีวิตคือเลือกเฟ้น        เลือกให้เป็นเลือกถูกผิด   

ชีวิตคือความคิด                     ผลผลิตคือการกระทำ

๏ อยู่ที่จะเลือกสรร        ให้ตะวันอันคืนค่ำ

ให้ชีวิตสีดำ                           หรือจะทำให้สดใส                            

๏ แท้จริงแล้วล้วนงาม    มีความจริงสิ่งดีให้

หากเรารู้ความหมาย                และเข้าใจอย่างแท้จริง

๏ เมื่อยามอัสดง           ฟ้าค่ำลงคงงามยิ่ง

ปล่อยวางอย่างแท้จริง              ให้ทุกสิ่งอยู่วันวาน

๏ ทุกข์มาอย่าข้ามวัน     เหมือนคืนวันอันผันผ่าน

ปล่อยไปไม่ถือนาน                  ให้วันวานอยู่ในที่

๏ โลกนี้มีโอกาส            หากพลั้งพลาดเมื่อวานนี้

โลกมอบโอกาสดี                     วันพรุ่งมีให้แก้ตัว

๏ ที่สุดของความงาม      คือห้วงยามไม่มืดหลัว

ปัจจุบันอันรู้ตัว                       ไม่เมามัวกาลอื่นใด

๏ ปัจจุบันขณะ            ละอดีตปิดอนาคตไว้

วางตัวและวางใจ                     ไว้ที่ความงามปัจจุบัน ๚๛

พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ นามปากกา ปัญญวชิรา
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ นามปากกา ปัญญวชิรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here