“รักเอยรักลูก   

แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา

รดความรักพรวนความดีมีเมตตา   

ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

"คำแม่สอนฝากไว้ในดวงจิต จากแม่แห่งแผ่นดิน…สู่แม่ของลูกทุกคน" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโปจากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
“คำแม่สอนฝากไว้ในดวงจิต จากแม่แห่งแผ่นดิน…สู่แม่ของลูกทุกคน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโปจากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ย้อนกลับไปเมื่อวันวาน …จากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นสพ.คมชัดลึก

“คำแม่สอนฝากไว้ในดวงจิต จากแม่แห่งแผ่นดิน…สู่แม่ของลูกทุกคน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

คำแม่สอนฝากไว้ในดวงจิต

จากแม่แห่งแผ่นดิน…สู่แม่ของลูกทุกคน

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

“อนาคตของประเทศ

ฝากไว้ที่สองมือแม่ทุกคน”

เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา 

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่  

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล 

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”  

คือ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อ่านแล้วรู้สึกถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชน  ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตที่มากไปด้วยปัญหา  ประดังประเดเททับจนหลายคนขยับอะไรไม่ค่อยจะได้  เพราะกลัวจะเพิ่มปัญหาสร้างภาระชีวิตให้หนักขึ้นกว่าเดิม 

ความห่วงใย  เป็นคุณลักษณะสำคัญของแม่ทุกคน  ห่วงว่าลูกจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรในโลกที่มากด้วยปัญหา   แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนไกลเพียงใด  สายใยรักของแม่ก็ถักทอไปถึงลูกเสมอ   ระยะทางและกาลเวลามิอาจขวางกั้น 

“ร้อยล้านความห่วงใยของแม่  

จึงถูกกลั่นกรองเป็นคำขวัญเติมกำลังใจ

ให้แสงสว่างส่งทางให้แก่ลูก 

จากแม่แห่งแผ่นดิน 

สู่แม่ของลูกๆ ทุกคน” 

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา”    ไม่มีหลักประกันชีวิตใดที่จะคุ้มครองภัยให้กับลูกได้  นอกจากการเรียนรู้  สู้กับปัญหา  เพราะวันข้างหน้าอาจไม่มีแม่อยู่  ประสบการณ์และความรู้ที่แม่มอบให้  จะเป็นดุจเกราะแกร่ง และดาบกล้า  ที่จะช่วยให้ลูกนั้นฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปได้  ไม่ใช่แค่ปริญญาจากมหาวิทยาลัย  แต่คือจิตใจและสติปัญญาที่ดีงาม  พร้อมทั้งทักษะทางสังคม  ความเฉียบคมของปฏิภาณ  ถ้าลูกเป็นหนึ่งคนเก่งหัวใจแกร่ง  ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนย่อมประสบชัยแน่นอน

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากยอดดอย อาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากยอดดอย อาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

“พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่”

  โบราณว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย  ไม้แก่ดัดยาก”  การเรียนรู้พัฒนาตนเองจึงต้องส่งเสริมลูกๆ ให้ฝึกฝนตนเองตั้งแต่ยังเด็ก  บ่มเพาะนิสัยที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองตั้งแต่เล็กๆ   การบ่มเพาะนิสัยไม่ใช่การสอนสั่ง  แต่มันเป็นการซึมซับรับรู้และกล่อมเกลาจากแม่ที่คอยทำให้ดูอยู่ใกล้ๆ เสริมแรงบวกทางใจด้วยอ้อมกอดและบอกรัก  แม้ว่าวันข้างหน้าเราจะไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น  แต่นิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  จะทำให้ลูกนั้นแม้พบเจอเรื่องราวใดก็จะปรับใจได้  จนเติบโตเป็นพ่อแม่ที่ดูแลลูกๆ เหมือนกับที่พวกเขาได้เคยถูกฟูมฟักมาด้วยรักจากตักแม่ของตนเอง 

“เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล”        

  แม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้านั้นอีกยาวไกล  แค่เก่งอาจจะไปไม่ถึง  แต่ต้องมีความแกร่งกล้า อึดในทุกเส้นทาง  เพราะแน่ชัดอยู่แล้วว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาตลอดระยะทางของชีวิต  พลังอึด(Resilience) หรือ ขันติ ความอดทน  จะช่วยเราผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้ 

สมัยเป็นสามเณรได้ยินแม่คนหนึ่งสอนลูกว่า

“ปัญหาไม่ได้กลัวคนเก่ง

แต่กลัวคนขยัน” 

คนขยันจึงจะคว้าฝันที่ใฝ่ได้  เป้าหมายที่แม้อยู่ไกลใจที่อดทนจะไปถึง  แม้นั่นจะไม่ใช่คำของแม่ผู้เขียนแต่ก็สัมผัสได้ถึงวลีแห่งความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก  ความรู้สึกอิ่มอินไปกับคำพูดจึงถูกจารึกไว้ในใจของคนที่อยู่ไกลแม่ด้วยเช่นกัน  ทำให้ผู้เขียนเองก็ระลึกอยู่เสมอว่า  “ขยันและอดทนคือหนทางสู่ความสำเร็จ” 

“คนไม่เก่งอย่างผู้เขียน

จึงเปลี่ยนชะตาชีวิตตนเอง

ด้วยความขยันและอดทน 

ด้วยคำบันดาลใจจากแม่…ของคนอื่น  

เมื่อได้ฟังคำจาก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง

ก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกมันอิน (inner)

มากขึ้นกว่าเดิม”

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากยอดดอย อาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่  ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากยอดดอย อาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

“เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”         

ทรัพยากรบุคคล  เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชาติไทยของเรา  การบ่มเพาะให้ลูกได้เติบโตเป็นคนดีมีความสามารถ ถือเป็นภารกิจสำคัญของชาติ 

“แม่ทุกท่าน

จึงเป็นคนสำคัญของชาติบ้านเมือง 

อนาคตของประเทศนี้

ฝากไว้ที่สองมือแม่ทุกคน 

เพราะลูกของแม่จะเป็นคนที่กำหนดชะตาประเทศในวันข้างหน้า “

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

“งานวิจัยหลายชิ้นชี้ชัดว่า 

การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว

มีผลต่อพฤติกรรมของลูกแตกต่างกัน

  โดยการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

ในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

มีแนวโน้มให้ลูกมีพฤติกรรมเพื่อสังคมมากที่สุด”

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เพราะมีทักษะการได้แสดงความคิดเห็นและการได้รับผิดชอบส่วนรวมเล็กๆ คือครอบครัว  อย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้สะสมอุปนิสัยเหล่านั้น  ทำให้เกิดจิตสาธารณะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ  แตกต่างจากการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย และควบคุม  การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจึงน่าจะเป็นแนวทางการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงได้

“อย่างไรก็ตาม

ไม่ว่าเราจะถูกเลี้ยงดูมาแบบไหน 

หัวใจของลูก

จะต้องตระหนักรู้

ในพระคุณของพ่อแม่เสมอ” 

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

และต้องหาโอกาสตอบแทน ซึ่งไม่ใช่แค่ในวันแม่เท่านั้น  พระพุทธเจ้าสอนให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่โดยหลักสำคัญ ๕ ประการคือ

๑. พึงอุปการะเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เฒ่า

การเลี้ยงดูก็ไม่ใช่แค่อาหารหรือปัจจัย ๔  สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ก็คือ  การเลี้ยงดูทางใจ  คือทำให้ท่านมีความสุขสบายใจ  ไม่ทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจเพราะพฤติกรรมของเรา  

๒. หมั่นทำดีและอุทิศส่วนบุญให้แก่ท่านเมื่อล่วงลับไปแล้ว

ความดีที่เราทำจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่น  และบุญที่เราทำเพื่อระลึกถึงคุณบิดามารดาก็จะส่งเสริมให้บรรยากาศของครอบครัวได้ถูกบ่มเพาะด้วยบุญ  พ่อแม่พาลูกๆ ทำบุญ  เป็นการบ่มเพาะนิสัยความดี  ลองคิดดูว่า เราเห็นลูกทำบุญ เราก็มีความสุขไปได้  บิดามารดาแม้ล่วงลับไปแล้วแต่อาจจะรับรู้ได้ถึงความดีที่เราทำเพื่อระลึกถึงคุณของท่าน  ใจของท่านจะรู้สึกอย่างไร  ใช้ใจเราขณะนี้เป็นเครื่องประเมินดูก็แล้วกัน

๓. ช่วยกิจการงานของท่านอย่างหมั่นเพียร

หลายคนไปทำงานอย่างอื่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จ  แต่พอกลับมาช่วยกิจการของครอบครัวก็พบว่า สามารถต่อยอดหรือพัฒนาให้มีความก้าวหน้าไปได้อีก   สิ่งที่พ่อแม่สร้างมาก็ได้รับการสานต่อ  ท่านก็มีความสุขที่เห็นเรารักษาสิ่งที่ท่านสร้างมาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้  ดังนั้นแล้วกว่าจะถึงวันนั้น เราจึงต้องฝึกฝนและเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ ช่วยจากสิ่งเล็กๆ ฝึกนิสัยที่บ้านแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

๔. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม รักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูลอยู่เป็นนิจ      

ลูกคือผู้สืบวงศ์ตระกูล ไม่ใช่แค่นามสกุลเท่านั้นที่เราต้องรักษา แต่ว่าเกียรติของตระกูล  ความดีงามที่พ่อแม่สร้างสมไว้ก็จะต้องได้รับการดูแลจากลูกด้วยเช่นเดียวกัน  การทำหน้าที่ลูกที่ดีอยู่ในครรลองคลองธรรม ก็จะนำความสุขสู่ตนเองและทุกคนในครอบครัว  เกียรติภูมิของครอบครัวก็ได้สานต่อให้ดำรงไว้อย่างมั่นคง   และใช้ทรัพย์ของท่านที่ให้มาอย่างรู้คุณค่า  ให้สมกับที่เราจะเป็นคนที่รับมรดก  ไม่ผลาญเผาเอาไปเล่นเสียหายหรือทำลายสิ่งที่ท่านสร้างมาอย่างยากลำบาก 

“วันแม่ปีนี้เราลองประเมินตนเองดูสิว่า 

ตอบแทนคุณท่านเพียงพอหรือยัง”

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

วันแม่ในปฏิทิน อาจจะมีวันเดียว  แต่ว่า  แม่มีความรักให้กับลูกทุกวัน  ไม่ได้เกี่ยวกับปฏิทิน  เราจึงไม่ควรให้ปฏิทินคอยเตือนว่าถึงวันแม่แล้วนะ จึงจะต้องแทนคุณของแม่ หรือทำอะไรเพื่อแม่  ทุกๆ วันเราสามารถทำได้หมดแม้เพียงเล็กน้อย  แต่จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้กับแม่  คนที่ยังมีแม่ จึงควรกอดแม่บ่อยๆ ก่อนที่จะไม่มีแม่ให้กอด

คำแม่สอนฝากไว้ในดวงจิต จากแม่แห่งแผ่นดิน…สู่แม่ของลูกทุกคน" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโปจากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
คำแม่สอนฝากไว้ในดวงจิต จากแม่แห่งแผ่นดิน…สู่แม่ของลูกทุกคน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโปจากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ผู้เขียน
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ผู้เขียน

“อนาคตของประเทศ ฝากไว้ที่สองมือแม่ของทุกคน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here