สองมือนี้ที่สร้างศิษย์

สองมือนี้ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา

สองมือนี้ประนมกราบพระพุทธเมตตา

สองมือกราบวันทาแทบเท้าพระอาจารย์

ศิษย์น้อมรำลึกถึงพระคุณพระ

อาจารย์พร่ำสอนนักสอนหนา

ด้วยชีวิต-จิต -วิญญาณ ตลอดมา

ศิษย์ขอกราบบูชาตลอดไป

กราบ กราบ กราบแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าคุณค่ะ

หมอนไม้

๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ขอขอบคุณ ภาพการสรงน้ำท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๕๘ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี
กราบขอบพระคุณ ภาพการสรงน้ำท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๕๘ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here