จากการถอดบทเรียน “ โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสาห้าจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับชาวบ้านในจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

พรุ่งนี้ยังจะมีไหม

โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

ตลอดระยะเวลาการเดินทางในพื้นที่ชายแดนใต้  ถ้าจะให้มีการจัดลำดับคำพูดใดที่ช่วยให้คนในพื้นที่เกิดกำลังใจและเป็นเหมือนคาถาช่วยเตือนตนเองอยู่เสมอแล้วละก็ พลอยให้นึกถึงคำพูดของคนในพื้นที่แดนใต้มากที่สุด

เช่นคำว่า “จะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน”

เป็นการบอกเตือนสติตนเองให้รับรู้อันตรายทุกขณะ ทุกนาที

หรือคำว่า “อยู่ที่ไหนแล้วไม่ตายบ้าง”

คำนี้ช่วยทำให้เราหันมาพิจารณาชีวิตอย่างจริงจังได้ว่า ไม่มีที่ไหนปลอดภัย ถ้าเราประมาท

คำพูดเหล่านี้ทำให้นึกถึงปัจฉิมโอวาทหรือพระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า“อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลให้เข้าใจง่ายๆ ว่า เธอจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จ.นราธิวาส ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อพรรษาที่ผ่านมา (๒๕๕๙)

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จ.นราธิวาส  ท่านมรณภาพในค่ำคืนของวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยไม่รู้ว่ากระสุนนัดนั้นมาจากไหน แต่ขอให้เป็นนัดสุดท้าย ที่จะทำให้เรากลับมาทบทวน และให้อภัยกัน เมตตาต่อกัน ในวันที่ความทุกข์จากกความสูญเสีย ความเจ็บปวด …ท่วมทับเรามากมายเหลือเกิน
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จ.นราธิวาส

“มีพระรูปหนึ่งท่านเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปจำพรรษาในพื้นที่ อายุท่าน ๕๐ กว่าๆ ท่านไปๆ มาๆ ในพื้นที่หลายครั้ง ปีนี้หลังจากออกพรรษาท่านก็กลับขึ้นมากรุงเทพ เมื่อวานพอดีผมขึ้นมากรุงเทพจึงไปเยี่ยมท่าน ก็ดูท่านสุขภาพดี ไม่มีปัญหาอะไร ยังคุยกันอยู่ แต่วันนี้มีคนโทรศัพท์มาแจ้งให้ผมทราบข่าวว่าท่านสิ้นแล้วเพราะลื่นล้มในห้องน้ำ ผมตกใจ เพราะเมื่อวานท่านยังดีอยู่เลย”

เรื่องนี้ทำให้คำว่า “จะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน” ฟังดูหนักแน่นขึ้นทันที และคำว่า “อยู่ที่ไหนแล้วไม่ตายบ้าง” ดังขึ้นอีกครั้ง เพราะคิดดูสิว่าท่านอยู่ภาคใต้มาตั้งหลายเดือนไม่เป็นอะไรเลย แต่พอขึ้นมากรุงเทพที่ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่กลับเป็นสถานที่สุดท้ายในชีวิตของท่าน

ได้ฟังเรื่องนี้ ผสมกับเรื่องราวการดำเนินชีวิตของพระและชาวพุทธในภาคใต้ แล้วทำให้นึกถึงธรรมะเรื่องความไม่ประมาทชัดขึ้น อย่าประมาทกับชีวิต และอย่าคิดว่าชีวิตนี้ปลอดภัย รีบทำดีเสียแต่ตอนนี้ อย่าคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีมาเสมอไป

พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย  พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

จากการถอดบทเรียน “ โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสาห้าจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับชาวบ้านในจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้

หากทว่า การทำงานของพระธรรมทูตจิตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้นั้น ยังคงทำหน้าที่ตามพระธรรมวินัยในการเผยแผ่ธรรมมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีพระธรรมทูตผู้สละชีวิตเพื่อธรรมรูปแล้วรูปเล่าในระหว่างการทำหน้าที่ เราก็ไม่หวั่น

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

ดังปณิธานที่เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) ให้โอวาทไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ว่า

“หากไม่มีพระสงฆ์ในพื้นที่ ชาวพุทธก็คงหมดที่พึ่ง แม้วันใดวันหนึ่งข้างหน้า พระพุทธศาสนาจะหมดไปจริงๆ ก็ขอให้พระสงฆ์เดินออกจากพื้นที่เป็นคนสุดท้าย”

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จ.นราธิวาส  ท่านมรณภาพในค่ำคืนของวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยไม่รู้ว่ากระสุนนัดนั้นมาจากไหน แต่ขอให้เป็นนัดสุดท้าย ที่จะทำให้เรากลับมาทบทวน และให้อภัยกัน เมตตาต่อกัน ในวันที่ความทุกข์จากกความสูญเสีย ความเจ็บปวด …ท่วมทับเรามากมายเหลือเกิน
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จ.นราธิวาส
ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ โดย ศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา จากเพาะช่าง
ท่านมรณภาพในค่ำคืนของวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยไม่รู้ว่ากระสุนนัดนั้นมาจากไหน
แต่ขอให้เป็นนัดสุดท้าย ที่จะทำให้เรากลับมาทบทวน และให้อภัยกัน เมตตาต่อกัน
ในวันที่ความทุกข์จากกความสูญเสีย ความเจ็บปวด …ท่วมทับเรามากมายเหลือเกิน

“พรุ่งนี้ยังมีอีกไหม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

จากคอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
"ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร โทร.๐๘๖-๗๖๗-๕๔๕๔ " โดย

“ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร โทร.๐๘๖-๗๖๗-๕๔๕๔

เรื่องราวของพระรูปหนึ่งเดินทางไปภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่การเดินทางนั้น กลับกลายเป็นการเดินทางเข้าสู่ความเป็นพุทธะภายในตัวเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here