ค่ำคืนวันพระ

หอยทากตัวน้อย
เดินไปมา
หลังฝนตกหนัก
เราต้องหยุดเดิน

ผืนดินเดียวกัน
ต้องแบ่งกันเดิน

ถ้าเราไปเดิน
หอยทากอาจถูกเหยียบ
และตาย

เราเองก็เช่นกัน
ต้องระวังจิต
ระวังวาจา
และระวังกาย
ไม่งั้นก็ตายได้ง่ายๆ
เช่นเดียวกัน

กราบพระพุทธรูป
ตัวแทนของพระพุทธเจ้า
พระองค์ทรงนิ่งเงียบ
ในเวลาที่ควรนิ่งเงียบ
และทรงพูด เมื่อจำเป็นต้องพูด
วาจาของพระองค์
จึงศักดิ์สิทธิ์

คำ่คืนวันพระ
ข้าพเจ้ากราบขอขมา
พระรัตนตรัย
และครูบาอาจารย์ทุกท่าน
ตลอดจนเพื่อนร่วมทุกข์ในสังสารวัฏ
รวมทั้งสรรพชีวิต
ที่ข้าพเจ้าอาจเคยล่วงเกิน
ทั้งกาย วาจา และใจ
โดยเจตนา หรือมิได้เจตนาก็ตาม
กราบขออโหสิกรรมด้วยค่ะ

มนสิกุล
บันทึกหลังฝนวันพระ
เลี้ยงอาหารน้องหมาแล้ว
ก็มานั่งหายใจ
บ่นรำพัน
แต่ละวัน
อาจเป็นวันสุดท้ายของชีวิต
ขออภัย ขออภัย และขออภัย
ทุกท่านค่ะ
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

“เมื่อมีใครเดินอยู่ เราต้องเว้นที่ให้เขาเดิน” บันทึกค่ำคืนวันพระหลังฝน โดย มนสิกุล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here