พระคาถาบูชา พระบรมสารีริกธาตุ (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ตั้งนะโม ๓ จบ วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา ข้าพเจ้าขอวันทา ซึ่งพระเจดีย์ทั้งปวงที่ประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่ทั้งปวงกับพระบรมสารีริกธาตุพระมหาโพธิ์ พระพุทธรูปทั้งสิ้น ในกาลทุกเมื่อ ปุริสุตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเนฐาเน คะมะเน จาปี สัพพะทา ข้าพเจ้า ขอวันทา ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ผู้เป็นอุตมบุรุษ ผู้เป็นพระตถาคต ด้วยวาจาและใจ ทั้งในที่นอน ที่นั่ง ที่ยืน และแม้แต่ในที่เดิน ในกาลทุกเมื่อ
พระคาถาบูชา พระบรมสารีริกธาตุ (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ตั้งนะโม ๓ จบ วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา ข้าพเจ้าขอวันทา ซึ่งพระเจดีย์ทั้งปวงที่ประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่ทั้งปวงกับพระบรมสารีริกธาตุพระมหาโพธิ์ พระพุทธรูปทั้งสิ้น ในกาลทุกเมื่อ ปุริสุตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเนฐาเน คะมะเน จาปี สัพพะทา ข้าพเจ้า ขอวันทา ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ผู้เป็นอุตมบุรุษ ผู้เป็นพระตถาคต ด้วยวาจาและใจ ทั้งในที่นอน ที่นั่ง ที่ยืน และแม้แต่ในที่เดิน ในกาลทุกเมื่อ
ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ทิม คุก (Tim Cook ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิล(Apple Inc.)   มาเยือนวัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ทิม คุก (Tim Cook ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิล(Apple Inc.) มาเยือนวัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เช้าวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระคุณพระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ มอบหมายให้พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.)  และคณะสงฆ์ พาทิม คุก (Tim Cook ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิล(Apple Inc.) พร้อมทีมงาน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และขึ้นไปถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) พร้อมทั้งถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการนี้ ทางวัดได้มอบเข็มกลัดภูเขาทองให้แก่ Tim Cook และทีมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

การที่ทิม คุก สนใจพระพุทธศาสนา และมากราบพระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทอง ไม่ใช่เรื่องแปลก หากไม่ใช่เพราะเขาทราบว่า ที่นี่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์จริงของพระพุทธเจ้า ก็คงจะเป็นเพราะสตีฟ จอบส์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแอปเปิลก็กรุยทางการปฏิบัติธรรมสายเซนมาแล้ว จนก่อเกิดนวัตกรรมด้านการสื่อสารที่ล้ำยุคที่ล่วงหน้าไปถึงอนาคต … และสำหรับทิม คุก กับวิถีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติ และปัญญา ก็อาจมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเช่นกัน

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) และ ทิม คุก (Tim Cook ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิล(Apple Inc.) ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ facebook พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) และ ทิม คุก (Tim Cook ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิล(Apple Inc.) ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ facebook พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.)  และ  ทิม คุก (Tim Cook ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิล(Apple Inc.) ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ facebook พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) และ ทิม คุก (Tim Cook ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิล(Apple Inc.) ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ facebook พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม

ทำให้ผู้เขียนรำลึกย้อนไปถึงวันที่ได้พบกับหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์พระธรรมสิทธินายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมิได้นัดหมาย แต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นจะมากราบพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า เพราะเพิ่งทราบว่าในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงได้รับมาจากประเทศอินเดีย

พระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ภาพถ่ายโดย หมอนไม้
พระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ภาพถ่ายโดย หมอนไม้

แล้วท่านก็เมตตาเล่าเรื่องการเดินทางของพระบรมสารีริกธาตุให้ฟัง ซึ่งผู้เขียนเมื่อครั้งยังทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการนิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ ในเครือเนชั่น ได้นำไปลงในนสพ.คมชัดลึก หน้าวันพระ ที่รับผิดชอบอยู่ด้วย ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากที่ได้มากราบท่านผ่านไปปีหนึ่งพอดี ในชื่อเรื่องว่า

พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ …ภูเขาทอง วัดสระเกศ ประเทศไทย

โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

เป็นเวลา ๑๑๒ ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม ) ออกเดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากรัฐบาลประเทศอินเดีย ที่ตั้งใจมอบให้ประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยเป็นประเทศเดียวในโลก ที่กษัตริย์ เป็นพุทธมามกะ และตามข้อตกลง ที่เมื่อ พระบรมสารีริกธาตุกลับสู่สยามประเทศแล้ว ในหลวงรัชกาลที่๕ จะทรงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กับบรรดาประเทศที่รับถือพุทธศาสนาเช่นกัน หลังการสรวจสอบข้อมูลกันเป็นระยะเวลานาน จนทราบว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สงเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าจริง ในส่วนของศากยราชสกุล ซึ่งได้รับการแบ่งไปในคราวโทณพราหมณ์ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ หลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังพุทธกาลนั้น ในหลวงของเรา ก็ดำเนินการตามข้อตกลงทุกประการ

ขอขอบคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ในช่วงเวลาที่ท่านนิมนต์พระจากประเทศต่างๆ มารับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ พระองค์ทรงจัดเตรียมเมนูอาหารด้วยพระองค์เอง ทำให้พระที่มาประเทศไทยในคราวนั้น ประทับใจในหลวงเราเป็นอย่างมาก พระจากที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อกลับไป จึงสร้างวัดขึ้นในนามของในหลวงรัชกาลที่ ๕ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ด้วย

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นโอกาสดี ที่เราจะได้น้อมถึงพระองค์ท่านที่ทรงเป็นผู้นำกองทัพธรรม ที่ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น ด้วยพระเมตตาและพระปัญญา แล้วยังทรงเลิกทาสในเรือนเบี้ย ให้ทุกคนมีอิสรภาพแห่งชีวิตเสมอกันด้วย

พระบรมสารีริกธาตุที่ได้บบรรจุในครั้งหลัง ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ภูเขาทอง ภาพโดย หมอนไม้
พระบรมสารีริกธาตุที่ได้บบรรจุในครั้งหลัง ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ภูเขาทอง ภาพโดย หมอนไม้

พระบรมสารีริกธาตุ แท้ๆ ของพระพุทธเจ้า ๑ ใน ๘ ส่วนสำคัญอยู่ที่ภูเขาทอง ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระไตรปิฎกโบราณที่ขุดพบในอัฟกานิสถานก่อนที่พระพุทธรูปจะถูกระเบิด ก็อยู่ที่ภูเขาทองเช่นกัน

พระไตรปิฎกโบราณที่ขุดพบในอัฟกานิสถานก่อนที่พระพุทธรูปจะถูกระเบิด ภาพถ่ายโดย หมอนไม้
พระไตรปิฎกโบราณที่ขุดพบในอัฟกานิสถานก่อนที่พระพุทธรูปจะถูกระเบิด ภาพถ่ายโดย หมอนไม้

วันพระ คมชัดลึก ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันปิยมหาราชด้วย ขอน้อมระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าหลวง ย้อนรอยการเดินทางของ ของพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่ ๘ ของราชสกุลศากยวงศ์ ที่ได้รับการแบ่งไปในคราวโทณพราหมณ์ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ หลังพุทธกาล จากกรุงกบิลพัสดุ์ สู่สยามประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีเรื่องราวสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้น ซึ่งผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวพระบรมสารีริกธาตุ พระไตรปิฎกโบราณ ที่เป็นกำลังใจสำคัญในการเดินทางไปสู่สุดทางทุกข์ จาก หลวงพ่อพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์พระธรรมสิทธินายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

หลวงพ่อพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ภาพถ่ายโดย หมอนไม้
หลวงพ่อพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ภาพถ่ายโดย หมอนไม้

และในวันนั้นก่อนกลับจากวัดสระเกศ เมื่อแหงนมองไปในท้องฟ้า ก็ถ่ายรูปภูเขาทองมาเป็นที่ระลึกไว้ ซึ่งเป็นวันที่ พระอาทิตย์ทรงกลดพอดี…

พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือภูเขาทอง วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ภาพถ่ายโดย หมอนไม้
พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือภูเขาทอง วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ภาพถ่ายโดย หมอนไม้

แม้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ก็ทำให้ผู้เขียนยิ่งเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่จริงๆ ด้วย

และในวาระส่งท้ายปีเก่าพุทธศักราช ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่มีองค์กรสังกัดแล้ว มีเพียงงานฟรีแลนซ์เล็กๆ ดูแลสองหน้าธรรมะคือ หน้าธรรมวิจัย ทุกวันอังคาร และ หน้าพระไตรสรณคมน์ ทุกวันพฤหัสบดี ในนสพ.คมชัดลึก กับเขียนบทความและ edit งานหนังสือท่องเที่ยวแจกฟรี เป็นฟรีแลนซ์เช่นกัน กับมีบ้านเล็กๆ หลังนี้ คือ เวบไซด์Manasikul.com เป็นธรรมทาน เป็นสะพานเผยแผ่ธรรมจากพระพุทธองค์ และงานเขียนจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์สุปฏิปันโนที่เคารพศรัทธา ตลอดจนงานเขียนที่เป็นการฝึกตน ขัดเกลากิเลสไปจนกว่าจะสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏ

ขอเชิญชวนเดินทางเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล ตลอดปี ๒๕๖๓

ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ตามรายละเอียดดังนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เวลา ๒๒.๓๐ น

พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ

พิธีกรอาราธนาศีล

ประธานสงฆ์ให้ศีล

พิธีกรอาราธนาพระปริตร

เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

เวลา ๒๓.๕๐ น.

เจริญจิตภาวนา

เวลา ๐๐.๐๐ น.

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต)

ประพรมน้ําพระพุทธมนต์

รับแจกน้ําพระพุทธมนต์

เสร็จพิธี

วันพุธ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๐๐ น.

พิธีทําบุญตักบาตร บริเวณถนนหน้าตำหนักสมเด็จฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บนพระบรมบรรพต

(ภูเขาทอง)

พิธีบรรจุแผ่นดวง

ประพรมน้ําพระพุทธมนต์

– เสร็จพิธี –

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here