พระพุทธเจ้า ในใจของข้าพเจ้า : ภาพวาดโดย มนสิกุล
พระพุทธเจ้า ในใจของข้าพเจ้า : ภาพวาดโดย มนสิกุล

ทำไมเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอมตะและไม่มีวันตาย

แม้จะผ่านไปสองพันหกร้อยกว่าปีแล้วก็ตาม

ผู้คนบนโลกยังคงเล่าขานถึงพระองค์ทุกวัน

รวมถึงตัวฉันด้วย

แมเก่าปฏิบัติธรรมยังไม่ก้าวหน้า

ยังไม่สามารถลดละความโกรธได้

แต่ฉันยังคงสาธยายประวัติของพระองค์

ผ่านการสวดมนต์ทุกวัน

ค่ำนี้

มีธรรมวิจัยข้อหนึ่งผุดขึ้นมาในใจคือ

เหตุผลหนึ่งที่เรื่องราวของพระองค์

ยังคงได้รับการเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้

เพราะพระองค์ตรัสแต่ความจริง

และพระพุทธสาวกสาวิกาของพระองค์

ต่างก็เล่าแต่ความจริง

ความจริงไม่ตายฉันใด

พระพุทธเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่ในลมหายใจของฉัน

ฉันนั้น

มนสิกุล

บันทึกธรรมวิจัยในค่ำคืน

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช2565 แล้วนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here