ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ วัดรัตนานุภาพ

     ๏ ต่อ เนื่องเบื้องต่อหน้า    ต่อตา

ลม ที่มารบีฑา                        ด่าวดิ้น

หาย ไปแต่กายา                   นามนั่น ยังอยู่

ใจ สู้พุทธบ่สิ้น                      ต่อไว้ ให้ดำรง

๏ ให้ ตายไม่เลิกล้ม             ความดี

อุ ดมการณ์ที่มี                        พรั่งพร้อม

ดม ไรสู่ศึกฝึกดี                      ไม่ย่น ย่อท้อ

การณ์ ที่ชีวิตน้อม                   ต่อสู้ หมู่มาร

๏ พระครู ผู้พลิกฟื้น             ผืนดิน

ประโชติ รักษาถิ่น                  ไม่ทิ้ง

รัตนา ว่ายลยิน                       ที่พึ่ง หมู่ชน

นุรักษ์ ยกศาสน์หิ้ง                 ดั่งแม้น ชีพตน

๏ วัด นี้ต้องไม่ร้าง              พุทธศาสน์

รัตนา ประกาศ                       รักษ์ไว้

นุ น้อมนำทุกชาติ                  สืบต่อ กูลเกื้อ

ภาพ พุทธดำรงได้               คู่พื้น แผ่นดิน ๚๛

“ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์” จากบันทึก “เรียงถ้อยร้อยธรรม” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here