ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ วัดรัตนานุภาพ

     ๏ ต่อ เนื่องเบื้องต่อหน้า    ต่อตา

ลม ที่มารบีฑา                        ด่าวดิ้น

หาย ไปแต่กายา                   นามนั่น ยังอยู่

ใจ สู้พุทธบ่สิ้น                      ต่อไว้ ให้ดำรง

๏ ให้ ตายไม่เลิกล้ม             ความดี

อุ ดมการณ์ที่มี                        พรั่งพร้อม

ดม ไรสู่ศึกฝึกดี                      ไม่ย่น ย่อท้อ

การณ์ ที่ชีวิตน้อม                   ต่อสู้ หมู่มาร

๏ พระครู ผู้พลิกฟื้น             ผืนดิน

ประโชติ รักษาถิ่น                  ไม่ทิ้ง

รัตนา ว่ายลยิน                       ที่พึ่ง หมู่ชน

นุรักษ์ ยกศาสน์หิ้ง                 ดั่งแม้น ชีพตน

๏ วัด นี้ต้องไม่ร้าง              พุทธศาสน์

รัตนา ประกาศ                       รักษ์ไว้

นุ น้อมนำทุกชาติ                  สืบต่อ กูลเกื้อ

ภาพ พุทธดำรงได้               คู่พื้น แผ่นดิน ๚๛

“ต่อลมหายใจ ให้อุดมการณ์” จากบันทึก “เรียงถ้อยร้อยธรรม” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here