จากการอบรมพระนักเขียนทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สู่การเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทาน บนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันอังคารในหน้าธรรมวิจัย และทุกวันพฤหัสบดี หน้าาพระไตรสรณคมน์ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ปิดตัวลงเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
จากการอบรมพระนักเขียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สู่การเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทาน บนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันอังคารในหน้าธรรมวิจัย และทุกวันพฤหัสบดี หน้าาพระไตรสรณคมน์ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ปิดตัวลงเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ด้วยแรงแห่งศรัทธา :

กตัญญูกตเวทิตา เครื่องหมายแห่งคนดี ”

เขียนโดย พระจักกฤช สุทฺธจิตโต

วัดบึงพระลานชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยแรงแห่งศรัทธา :
กตัญญูกตเวทิตา เครื่องหมายแห่งคนดี”
เขียนโดย พระจักกฤช  สุทฺธจิตโต วัดบึงพระลานชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด จากคอลัมน์ เขียนโลกทะลุธรรม หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่  
๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
 

           จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานพม่ามอญเข้ามารับจ้างในโรงงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก  เพราะค่าแรงของไทยเมื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินพม่าแล้วต่างกันมหาศาลกับค่าแรงงานในประเทศพม่า พวกเขาเหล่านี้จึงเข้ามาหางานทำในไทยอย่างไม่ขาดสาย  เมื่อเขามีงานทำ มีรายได้ประจำแล้วพวกเขาใช้กันอย่างประหยัดอดออมส่งเงินกลับบ้านไปให้ญาติพี่น้อง

มากไปกว่านั้น พวกเขามีศรัทธาในการทำบุญทางศาสนาพุทธของเราอย่างน่าชมเชยยิ่ง มีความอ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ มีความสามัคคีในการร่วมงานการกุศลทางพระพุทธศาสนา

แรงงานพม่ามอญในโรงงานทำน้ำมันมะพร้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในศรัทธาชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนายิ่ง อาตมาไปสร้างที่พักสงฆ์ร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี  ปัจจุบันมีชื่อว่าที่พักสงฆ์บ้านพุตะเคียน หมู่ ๗ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  ที่พักสงฆ์ร้างแห่งนี้มีศาลาการเปรียญที่ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นก็เป็นป่าหญ้ารกร้างสูงท่วมหัว

ต่อมาพวกแรงงานต่างด้าวชาวมอญพม่ากลุ่มนี้มาติดต่อกับเจ้าอาวาส ขอถ่ายรูปแล้วกลับไปรวบรวมปัจจัย  ตระเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั้งงานไม้ งานปูน งานเหล็ก พร้อมทั้งเกณฑ์ช่างก่อสร้าง เครื่องมือ รวมทั้งข้าวปลาอาหารเสร็จสรรพ  เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เหมารถมาพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์และช่างต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

พวกเขาเต็มใจดีใจที่มาทำบุญสร้างศาสนสถาน มีความขยันขันแข็งทุ่มเททำงานอย่างประณีตสีหน้าอารมณ์อันมีความสุขในการสร้างวัดทำให้อาตมาแปลกใจและน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง 

พวกเขาทุ่มเทกันทำจนศาลาการเปรียญเสร็จสมบูรณ์ นำผ้าป่าพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น โต๊ะกลมไม้ที่ทำขึ้นเอง เก้าอี้พลาสติกหลายร้อยตัว ข้าวของอื่นๆ และเงินผ้าป่าเป็นหลักแสนเพื่อเอาไว้สร้างกุฏิ ห้องน้ำให้วัดแห่งนี้จนเสร็จสมบูรณ์

แรงชาวพม่ามอญเหล่านั้นนอกจากจะสร้างเจดีย์ วิหาร กุฏิ ศาลา ไว้มากมายในวัดต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาครแล้ว กลุ่มชาวพม่ามอญกลุ่มนี้ยังตามมาช่วยอาตมาสร้างที่พักสงฆ์ร้างที่บ้านพุตะเคียนอีกด้วย ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่ชาวบ้านพุตะเคียนเป็นอย่างยิ่งที่ ม.๗ นี้จะมีวัดใหม่เกิดขึ้น ชาวบ้านก็ร่วมด้วยกันลงแรงอำนวยความสะดวกประสานงานกับชาวพม่ามอญช่วยกันปลูกป่าสร้างศาลาการเปรียญ  กุฏิ  ห้องน้ำ จนสำเร็จ

แรงานชาวพม่ามอญที่เข้ามาพึ่งใบบุญในประเทศไทย พวกเขาได้ตอบแทนน้ำใจชาวไทยโดยการช่วยสร้างวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองมากมายหลายวัด  พวกเขาโดยเฉพาะผู้ชายผู้มีความสามารถในงานก่อสร้างได้เสียสละเวลาสำหรับการพักผ่อนในวันเสาร์- อาทิตย์ มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างวัดปลูกป่าและเสนาสนะที่จำเป็นด้วยความเต็มใจขยันขันแข็งอย่างพร้อมเพรียงทำให้อาตมา ปลาบปลื้มยินดีอนุโมทนาสาธุเจตนาแห่งกุศลผลบุญของชาวพม่ามอญในวันนำผ้าป่ามาถวาย  หลังจากสร้างศาลาการเปรียญเสร็จสิ้น

จากนั้น อุบาสก อุบาสิกา ชาวพม่ามอญพร้อมใจกันแต่งตัวสวยงามประณีตเรียบร้อยแห่มาร่วมงานถวายผ้าป่าพร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมที่จำเป็นอีกมากมายหลายรายการ นับได้ว่าเป็นคุณงามความดี เป็นความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินไทยที่พวกเขาได้เข้ามาของานทำมาพึ่งใบบุญแล้วก็ตอบแทนด้วยการสร้างเสนาสนะสงฆ์ ทำให้พุทธศาสนาของไทยเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

อาตมาจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลของแรงงานชาวพม่ามอญ มา ณ ที่นี้

หมายเหตุ : จากการอบรมพระนักเขียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สู่การเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทาน บนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันอังคารในหน้าธรรมวิจัย และทุกวันพฤหัสบดี หน้าาพระไตรสรณคมน์ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ปิดตัวลงเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ ภาพพระพุทธรูปในงานบรรพชาและอุปสมบทพระนวกะโพธิ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพพระพุทธรูปในงานบรรพชาและอุปสมบทพระนวกะโพธิ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

“ด้วยแรงแห่งศรัทธา : กตัญญูกตเวทิตา เครื่องหมายแห่งคนดี” เขียนโดย พระจักกฤช สุทฺธจิตโต วัดบึงพระลานชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่  ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here