จาริกธรรมในอเมริกา

(ตอนที่ ๔๕)

แผลกายและแผลใจ

โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย

หมายเหตุ ภาพ : ในทางพุทธศาสนา นวกรรม หมายถึงงานสาธารณูปการ คืองานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การบูรณะปฏิสังขร การดูแลจัดการวัดเรื่องเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด รวมถึงการทำให้วัดสะอาดร่มรื่นเป็นต้น เรียกรวมว่า งานนวกรรม  ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต เพื่อให้มีเสนาสนะในการป้องกันยุงเหลือบริ้นไร ตามเหตุปัจจัย เพื่อเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมให้ดำรงอยู่บนทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง ไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพาน อันเป็นที่สุดแห่งทุกข์  (ในภาพ  พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย ท่านเขียนไว้ในคอลัมน์ ธรรมลิขิต  "จาริกธรรมอเมริกา :ตอนที่ ๕"  ตีพิมพ์ใน นสพ.คมชัดลึก หน้าธรรมวิจัย วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง พระทำงาน งานพระธรรม ตอนหนึ่งว่า  "เมื่อมีโอกาสได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาในประเทศแล้วยังมีโอกาสได้มาปฏิบัติศาสนิกที่ต่างประเทศอเมริกา​มาช่วยงานครูบาอาจารย์สร้างวัดเป็นแหล่งศาสนสถานของพระพุทธศาสนาไว้ใหเป็นมรกดของลูกหลานชาวพุทธในต่างแดน​ วัดพุทธเมตตามหาบารมี​ เป็นวัดแรกในรัฐมิสซิสซิปปี ที่ประเทศอเมริกา​ มีวัดที่เขาตั้งสร้างขึ้นมาก่อนแล้ว​คือวัดลาวและวัดเวียดนาม​ เป็นโอกาสของผู้เขียนได้มาสร้างบุญกุศลสะสมบารมีให้กับตน​ดั่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาช่วยงาน​สร้างวัดตามกำลังกายใจและสติปัญญาเท่าที่มีอยู่​ นี่หละ​คือ​ พระทำงาน​"
หมายเหตุ ภาพ : ในทางพุทธศาสนา นวกรรม หมายถึงงานสาธารณูปการ คืองานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การบูรณะปฏิสังขร การดูแลจัดการวัดเรื่องเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด รวมถึงการทำให้วัดสะอาดร่มรื่นเป็นต้น เรียกรวมว่า งานนวกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต เพื่อให้มีเสนาสนะในการป้องกันยุงเหลือบริ้นไร ตามเหตุปัจจัย เพื่อเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมให้ดำรงอยู่บนทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง ไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพาน อันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ (ในภาพ พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ท่านเขียนไว้ในคอลัมน์ ธรรมลิขิต “จาริกธรรมอเมริกา :ตอนที่ ๕” ตีพิมพ์ใน นสพ.คมชัดลึก หน้าธรรมวิจัย วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง พระทำงาน งานพระธรรม ตอนหนึ่งว่า “เมื่อมีโอกาสได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาในประเทศแล้วยังมีโอกาสได้มาปฏิบัติศาสนิกที่ต่างประเทศอเมริกา​มาช่วยงานครูบาอาจารย์สร้างวัดเป็นแหล่งศาสนสถานของพระพุทธศาสนาไว้ใหเป็นมรกดของลูกหลานชาวพุทธในต่างแดน​ วัดพุทธเมตตามหาบารมี​ เป็นวัดแรกในรัฐมิสซิสซิปปี​ ที่ประเทศอเมริกา​ มีวัดที่เขาตั้งสร้างขึ้นมาก่อนแล้ว​คือวัดลาวและวัดเวียดนาม​ เป็นโอกาสของผู้เขียนได้มาสร้างบุญกุศลสะสมบารมีให้กับตน​ดั่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาช่วยงาน​สร้างวัดตามกำลังกายใจและสติปัญญาเท่าที่มีอยู่​ นี่หละ​คือ​ พระทำงาน​”

การทำงานก่อสร้าง หรืองานทั่วไป ก็อาจจะหลงลืมตัวจนทำให้ตนเองมีบาดแผลในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้ มีทั้งร่องรอยขุดขีด มีแผลน้อยใหญ่ เป็นตำหนิคอยย้ำเตือนความหลังไว้ให้ระลึกนึกถึงเล่นได้บ้าง

บาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวจากอุบัติเหตุแล้ว ต้องดูแลรักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติ  ถ้าไม่หายนั้นหมายถึงเราต้องเสียเวลาอยู่กับมันดูแลรักษาทายาล้างแผล เพื่อฆ่าเชื้อไม่ให้เน่าติดเชื้อ ไม่ดูแลรักษาปล่อยปละละเลย แผลที่เป็นอยู่ก็จะติดเชื้อเน่าเหม็นเป็นอันตรายได้ในที่สุด ไม่สามารถรักษาได้ จำเป็นจะต้องสละเนื้อที่เน่าเหม็นไร้ประโยชน์ตัดทิ้งเสีย เสียสละส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก

เมื่อเราเจ็บป่วย  เป็นแผลจากเกิดอุบัติเหตุ  สิ่งที่เราจะสูญเสียในชีวิตของเราคือ  เสียเวลาที่จะต้องมานอนรักษาตัวเองให้หายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม เดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกต้องมาเฝ้าดูจัดแจงหุงหาอาหารมาให้รับประทาน หายามาทา หรือให้รับประทานเพื่อรักษาตนเอง

เสียการงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานที่เคยทำได้ปกติทุกวันกับเพื่อน โครงการหรือหน่วยงานจะได้ก้าวไปได้เร็วก็กลับมาชะงักหยุดหรือต้องเสียเวลาไปหาคนมาทำงานแทนอีก. ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกันหมด

“ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสำคัญหมดไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่

เพราะเรื่องนั้นมันเกี่ยวข้องกับเราเสมอ”

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

เสียความรู้สึกที่ต้องมานอนติดเตียงแล้วยังไม่พอต้องมาเฝ้าดูแลบาดแผลอย่างระมัดระวังอีกด้วย สิ่งที่เคยทำก็ไม่ได้ทำ สิ่งที่เคยรับประทานก็ไม่ได้รับประทาน จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็ลำบากกายและใจเสียความเป็นอิสรภาพทั้งทางกายทั้งทางใจด้วย

“ควรใช้ชีวิตให้อยู่ในฐานแห่งความไม่ประมาท

ถ้ามันเกิดขึ้นก็ยอมรับ

และใช้ชีวิตอย่างปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำใจได้”

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

แผลกายหายได้ เพราะทายา

แต่แผลทางใจเราจะทำอย่างไรดีล่ะ

แผลทางใจ เป็นเรื่องของความนึกคิด บางท่านอาจจะมีเรื่องราวของอดีตที่ตรึงตรึกนอนนิ่งอยู่ภายในจิตใจ ยึดมั่นผูกมัดรัดจิตใจไว้ไม่ให้ออกจากมันได้  มีอะไรมากระทบจิตใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะฟุ้งกระจายออกมา ทำให้ผูกอาฆาตเคียดแค้น  โมโห หลงมึนขาดสติ

เหมือนใจมืดบอดถูกมนต์ขลังของความโมโหอาฆาตมาบดบังความเป็นจริง ก็กลายเป็นทาสของความคิดที่ไม่ให้อภัย มีแต่ผูกใจเจ็บ ยึดมั่นไม่คิดที่ปล่อยวางมันเลย

สุดท้าย จิตใจเราก็จะเป็นทุกข์ใจ เหมือนเป็นบาดแผลภายในจิตใจ มีอะไรมากระทบเข้าก็ทำให้โมโห เหมือนเราปล่อยปละละเลยแผลไม่ดูแล แผลก็จะติดเชื้อลามไปทั่วเรื่อยๆ 

เมื่อเราผูกใจอาฆาตมาดร้าย ก็ไม่ต่างจากแผลที่ติดเชื้อระยะสุดท้ายเน่าเหม็นเป็นหนองในที่สุดต้องตัดมันทิ้งเสีย

ความคิดไม่ให้อภัย ผูกใจเจ็บกับคนอื่น ติดกับอดีตของความนึกคิดที่ไม่พอใจ ขัดข้องใจ เราควรปล่อยวางมันทิ้งเสียบ้าง

มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เมื่อเราทำตัวอย่างไร้ตัวตน ไม่ถือสาอดีต ไม่มีอีโก้ ใจปล่อยวางได้ ให้อภัย ให้อโหสิกรรม ทำใจให้มีความเมตตาจิตต่อคนที่เราคิดไม่ดีได้ ใจจะเบาบาง สบายกายใจก็จะสบายด้วย ค่อย ๆ ทำค่อยเป็นค่อยไปแล้ว ก็จะอยู่ตัวในความเป็นปกติสุข หรือใจเฉยกับเรื่องที่ผ่านมาได้

จงคิดไว้เสมอว่า

 “ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่คงที่

เพียงแค่เราเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงนั้น

ทำใจให้เป็นกลางเฝ้าดูรู้เห็นมัน

ด้วยความรู้สึกตัวเสมอ

ชีวิตภายในก็ปกติสมดุลกับความเป็นจริงของธรรมชาติ”

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

แผลกายรักษาให้หายได้ด้วยการทายา

แผลทางจิตใจรักษาให้หายได้ด้วยการมีธรรมะ

จ๊อด

๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๕) แผลกายและแผลใจ เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here