ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

จาริกธรรมในอเมริกา

ตอนที่ ๓๔

“ไซเบอร์จะมีบทบาทแทนที่พระสงฆ์ ?”

โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

ปีนี้ ๒๕๖๓ ของพุทธศักราชของเราชาวพุทธ

เวลาไม่เคยรอคอยใครต่อใคร เวลาเพียงแค่ทำหน้าที่ของเวลาเป็นปกติธรรมชาติ แล้วไม่มีใครจะหยุดยั้งห้ามเวลาได้เลย

ในอดีตความเจริญทางวัตถุยังน้อยอยู่ ส่วนจิตใจของคนเจริญสูงด้วยคุณธรรมความดี

ยุคนี้ก็จะกลับกัน ความเจริญทางวัตถุมาก ส่วนจิตใจของคนค่อยตกต่ำลงเรื่อยๆ ห่างไกลจากธรรมะ คุณงามความดี ตามสถานการณ์ข่าว ที่เราได้เสพติดในทุกวัน

มีแต่ข่าวที่ทำให้จิตใจตก ขัดแย้งแกร่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน พ่อข่มขืนลูก ลูกฆ่าพ่อแม่ ครูบางท่านเป็นแม่พิมพ์ของเด็กกลับมากระทำชำเราอนาจารเด็กใช้อำนาจข่มขู่เด็กบ้าง เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เราต้องเผื่อใจไว้ทุกครั้งในการเสพข่าว ต้องดูด้วยว่า ข่าวมีเจตจำนงอย่างไร ความจริงอาจเป็นคนละด้านกับสื่อที่ออกมา ต้องระวังใจ ระวังวาจา และระวังการกระทำไปตามอารมณ์ตามที่ข่าวชี้นำไปในทางที่อาจจะสร้างความขัดแย้งให้ยิ่งขึ้น พาดหัวข่าวให้คนสะใจมากขึ้น อันตรายต่อความคิดคนไปในทางตกต่ำ เกลียดชัง หวาดระแวงกันมากขึ้น เราต้องระวังจิตของเรา ต้องมีวิจารณญาณในการอ่านข่าวเสพข่าว ไม่งั้นเราจะตกหลุมพลางคลื่นอารมณ์พายุติดลบที่พัดพาให้ผู้คนตกอยู่ในวงเวียนกรรมใหม่มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ความเจริญทางด้านวัตถุ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายเป็นหลักคือทางกายรองลงมาคือใจ

มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นอุปกรณ์พัฒนาสิ่งของใช้สอยในการดำเนินชีวิตให้ย่นเวลา ยื้อชีวิตได้ระยะหนึ่งเท่านั้น มีของใช้โดยไม่ประหยัดเวลา ออกนอกโลก สำรวจตรวจสอบนอกโลกส่องดูดวงดาวต่างๆ มากมาย

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

ความเจริญทางด้านจิตใจ คือ พัฒนาจิตใจของตนให้สูงมีคุณธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจ ดีใจ ใจดี มีความโกรธน้อย

มีใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากให้เขามีความสุข ช่วยเหลือตนเองได้ระดับหนึ่ง เพื่อสังคมสงบสุข กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีบุญ ซื่อสัตย์ต่อบทบาทหน้าที่ตนรับผิดชอบ ยอมรับทั้งผิดทั้งชอบต่อตนและผู้อื่นด้วย

ขอขอบคุณ ภาพวาดประกอบโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย
ขอขอบคุณ ภาพวาดประกอบโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ทำไม บอกว่า ไซเบอร์จะมีบทบาทแทนพระสงฆ์เป็นองค์จริงๆ

ก็ตอบว่าโลกได้หมุนเวียนเที่ยวไปเรื่อยๆ การพัฒนาเทคโนโลยีได้ก้าวหน้ามาอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทแทนที่คน หรือเป็นอุปกรณ์สื่อให้คนได้ใช้สอยพัฒนาตนและกิจกรรมการงาน ธุรกิจ ในชีวิตประจำวัน

ส่วนพระสงฆ์ก็ปรับตัวให้เข้ากับชาวโลกแบบฉบับของพระสงฆ์เอง  อยู่กับโลกเรียนรู้โลกแต่ไม่ยึดติดมั่นถือมั่นกับโลกนัก

ถ้าเอนเอียงไปทางโลกมากก็ควรหรือไม่ควรให้เหมาะสมตามเหตุปัจจัย เพื่อไม่ชาวโลกติเตือน หรือยอมรับได้

กรณีตัวอย่างเช่น

ได้ดูข่าวจากอินเทอร์เน็ตทางช่องยูทูป ว่า

พระสงฆ์ให้พรญาติโยมผ่านทางโทรศัพท์มือถืออีกด้วย เนื่องจากว่าโยมอยากทำบุญ ถวายสังฆทาน แต่เวลาไม่สะดวกกำลังทำขายอาหารขายอยู่ บุญก็อยากจะได้ เงินก็อยากจะมี  ก็มีทางออกให้คือ บอกคนมาส่งอาหารให้ถวายแทนแล้วเปิดโทรศัพท์รับพรจากพระ

หลายท่านคงเคยเห็นนะ บางวัดท่านมีตู้รับบริจาคจตุปัจจัย เพื่อไปบำรุงวัด เสียค่าน้ำค่าไฟ ภายในวัด ทางวัดท่านก็ได้จัดหาตู้หยอดเหรียญรูปเหมือนสามเณรน้อย พอหยอดเหรียญแล้วก็จะมีเสียงแหล่ให้พร หรือ ให้พรญาติโยม

การฟังเทศน์ เจริญพุทธมนต์บทต่างๆ ก็สามารถเปิดดูและฟังแล้วสวดตามได้ สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นก็มี บางคนเปิดยูทูปสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแล้วสวดตามก็มี

ในอนาคตอาจจะมีหุ่นยนต์มานั่งเทศน์แทนพระสงฆ์  บทบาทท่านก็จะถูกเข้าแทรกแซงก็อาจจะเป็นได้

มองในแง่ลบ พระสงฆ์ก็จะไม่มีบทบาทหากมีหุ่นยนต์พระเข้ามาทำหน้าที่แทนพระสงฆ์องค์จริง

มองในแง่บวก พระสงฆ์ก็มีเวลาเป็นส่วนตัวรีบเร่งเจริญจิตตภาวนามากขึ้น แต่ก็จะขาดการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้าน เพราะปฏิสัมพันธ์คือการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีในการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มีรายละเอียดในชีวิตประจำวันปกติเริ่มตั้นแต่การใส่บาตรในยามเช้ากับพระสงฆ์หน้าบ้าน หรือไปทำบุญที่วัดในวันพระก็จะได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อ ได้สวดมนต์ รักษาศีลด้วยกัน คุยกับเพื่อนบ้านที่มาทำบุญที่วัด กินข้าวก้นบาตรที่วัด จิตใจผ่อนคลายเกิดความสบายใจกลับมาทำงานอย่างมีความสุข ไม่เครียดกับงาน และสร้างสรรค์งานกับชีวิตให้สมดุลได้ดียิ่งขึ้น พระสงฆ์หลังจากชาวบ้านกลับไปบ้านแล้ว ก็ทำกิจวัตรของสงฆ์ และบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อจนกว่าจะสิ้นอาสวะในที่สุด

หากไม่มีพระสงฆ์จริงๆ เป็นหุ่นยนต์ ความสัมพันธ์แบบญาติธรรมจะหายไป ?

แต่อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้น เป็นกรณีตัวอย่าง

ขอขอบคุณ ภาพวาดประกอบโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย
ขอขอบคุณ ภาพวาดประกอบโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

การใช้ชีวิตก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้าอยู่กับสังคมตามความเหมาะสมสมควรกับท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กัน มีการประชุมข้อตกลงกันในสังคมนั้นแล้ว จึงนำเอาออกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

บทบาทของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทนพระสงฆ์ แต่ความเป็นจริงขององค์ธรรมที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบนำมาอบรมสั่งสอนให้บุคคลอื่นได้รู้ตาม คำสั่งสอนของพระองค์ก็อยู่เหนือทางวัตถุภายนอกอยู่เสมอ 

ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นก็จะกลับกลายมาเป็นประโยชน์มหาศาล มาช่วยในแต่ละด้าน เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม และประกาศพระศาสนาได้อย่างกว้างขวางขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

ในขณะเดียวกัน เราถูกเทคโนโลยีใช้หรือตกอยู่ในอำนาจ เป็นทาสเสพติดนั้นก็นับว่าเป็นโทษมหันต์เช่นเดียวกัน

จ๊อด

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย ผู้เขียน
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๓๔) “ไซเบอร์จะมีบทบาทแทนที่พระสงฆ์ ?” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here