ความรุนแรง คือ ความอ่อนแอ

Violence is a Weakness.

ที่ใดใช้อำนาจมาก

Where the power is used.

ที่นั่น มีความอ่อนแอมาก

There is very weak.

ผู้ที่เข้มแข็ง

Strong human.

ยิ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา

The more full of compassion.

ที่ใดมีความเมตตา กรุณา

Where there is kindness and benevolence.

ที่นั่นมั่นคง ปลอดภัย

There is security.

ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีนโดย หมอนไม้ (มนสิกุล)
ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีนโดย หมอนไม้ (มนสิกุล)

ความรุนแรง คือ ความอ่อนแอ : Violence is a Weakness เขียนโดย มนสิกุล Author & Artist ? by Manasikul บันทึกของหมอนไม้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here