ข้อคิด สะกิดใจ จากอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๑) “การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรม”

“ผมอายุ ๙๓ ย่าง ๙๔ แล้วนะ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ก็จะอายุ ๙๔ ปีแล้ว

แม้ว่าอายุจะมาก ก็เป็นห่วงประเทศชาติมาก

เพราะได้ผ่านการทำงานให้ชาติบ้านเมืองมามากมาย

ผมจึงเป็นห่วงประเทศชาติ

วันนี้ ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็น่าเป็นห่วงน่าวิตก

เพราะคนรุ่นปัจจุบันนี้

มีความคิด ความเข้าใจที่เปลี่ยนไปเยอะจากเมื่อก่อน

ทำให้น่าเป็นห่วง คนในประเทศไทยเรา… จะหลงผิด

หลายคนบอกว่า เดี๋ยวนี้สังคมเราเปลี่ยนแล้ว

โลกก็เปลี่ยนแล้ว พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยน

ดังนั้น ?

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็น

แต่การเปลี่ยนแปลงมีทั้งในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น

ในทางตรงกันข้าม หากการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม

ก็จะทำให้บ้านเมืองเสียหาย

เพราะฉะนั้น

คนไทยยุคใหม่จะต้องเข้าใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไร

เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

และเราควรจะคงอะไรไว้ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง แต่เสริมสร้างให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ”

ข้อคิด สะกิดใจ จากอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๑) “การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรม”

จาก เพจ สมพร เทพสิทธา  วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

อาจารย์สมพร  เทพสิทธา  เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘   คืนสู่ธรรมชาติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิริอายุ ๙๔ ปี ๑๑ เดือน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here