จากหนังสือ “อาศรมบ้านดอกแดง แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท สู่ สารคดีชุด “ปกาเกอะญอ นักบุญแห่งขุนเขา” ช่อง YouTube : iPONG CH (ตอนที่ ๒)

” พลังจากสังฆะ และสามัคคีในชุมชน คือสิ่งที่ควรรักษา โดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส

จริยธรรมแชนแนล สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ,สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ และอาศรมพระบัณฑิตอาสา บ้านดอกแดง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

สารคดีชุด “ปกาเกอะญอ นักบุญแห่งขุนเขา” โดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส ช่อง iPONG CH (ตอนที่ ๒) เล่าเรื่องการเดินทางของพระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ พระนักเผยแผ่บนดอยสูง แห่งอาศรมพระบัณฑิตอาสา บ้านดอกแดง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เดินทาง ไปสงเคราะห์ชาวบ้านในหลายๆ หมู่บ้าน บนดอยสูง

ร่วมกับ พระวิทยากรสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พระธรรมทูตจิตอาสาจากห้าจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกิจกรรมมอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สวดมนต์ให้กำลังใจ แก่ชาวบ้าน เสริมสร้างกำลังใจ และ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเป็นหลัก

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เมื่อครั้งจาริกธรรมไปให้กำลังใจพระธรรมทูตทางเหนือที่อาศรมบ้านดอกแดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ : ภาพถ่ายโดย พระมหาแฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เมื่อครั้งจาริกธรรมไปให้กำลังใจพระธรรมทูตทางเหนือที่อาศรมบ้านดอกแดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ : ภาพถ่ายโดย พระมหาแฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

พระมหาดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ กล่าวไว้ในสารคดีตอนหนึ่งว่า

“ความสามัคคี เป็นสิ่งที่ควรรักษา จากประเพณีต่างๆ ในชุมชน ที่ผ่านมา อาตมา ลงพื้นที่รูปเดียว แต่ครั้งนี้ มีพระธรรมทูตจิตอาสาจากห้าจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาด้วย ก็ทำให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงาน แม้ว่าท่านจะสื่อภาษาชาวดอยไม่ได้ แต่ภาษาใจ และภาษาธรรมสำคัญกว่า”

และติดตาม

“อาศรมบ้านดอกแดง แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน

ตอนที่ ๒ เดินตามรอยธรรม

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

            “พระศาสนาได้ วัดได้ เราได้ ให้ทำ .. พระศาสนาไม่ได้ วัดได้ เราได้ ไม่ให้ทำ .. พระศาสนาได้ วัดได้ เราไม่ได้ ให้ทำ” เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้พูดถึงหลักการทำงานพระศาสนาไว้

           สืบเนื่องจากการที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมสัญจร เยี่ยมพระ พบปะโยม ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง แบ่งปันน้ำใจคนบนดอย ในจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๒ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก็มีพระอาจารย์หลายรูปได้ถามขึ้น คำถามง่าย ๆ แต่ดูเหมือนว่าจะตอบยากพอสมควร

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ " อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง" กับทีมงานจิตอาสา จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ลงพื้นที่ในการถ่ายทำ
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ ” อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง” กับทีมงานจิตอาสา จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ลงพื้นที่ในการถ่ายทำ

“เพราะอะไรพระอาจารย์ถึงเลือกลงชุมชนที่นี่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสงฆ์หลายรูปหลายพื้นที่ก็ทำงานหนักเหมือนกัน ไม่ว่าภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ พระสงฆ์เหล่านั้นก็ทำงานเป็นที่พึ่งของญาติโยมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเหมือนกัน”

ท่านสะท้อนให้ฟังว่า จังหวัดเชียงใหม่อาศรมอื่น ๆ ก็ทำงานหนัก หลายอาศรมอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกว่าที่จะไปมาก ทุกอย่างมีความลำบาก รถไม่สามารถจะไปถึงได้ ต้องอาศัยการเดิน    บางอาศรมเป็นพระสงฆ์ที่มาจากต่างถิ่น ต่างประเทศก็มี ที่อาศรมแห่งหนึ่งมีพระอาจารย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นมาจาริกบุญ จารึกธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เห็นความทุกข์ของชาวบ้านแล้วก็อยากจะช่วย แต่การที่จะช่วยด้วยการไปเยี่ยมให้ธรรมะ ให้สิ่งของเป็นครั้งเป็นคราว ท่านว่าไม่ทำให้เกิดความยั่งยืน ท่านก็เลยยืนหยัดอยู่เป็นหลักชัยให้กับชาวบ้าน สร้างอาศรม สร้างวัด สร้างโรงเรียนการกุศลของวัดให้การศึกษากับบุตรหลานของชาวบ้าน ภาคฤดูร้อนก็นำเด็ก ๆ เข้ามาบวชเรียนรู้พระพุทธศาสนาปีละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ รูป ฟังดูแล้วก็นับว่าเป็นความเสียสละอย่างมากของหลาย ๆ รูปทำอย่างนี้

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมภินนฺโน ผู้เขียน
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมภินนฺโน ผู้เขียน

ผู้เขียนก็นำคำถามนี้ไปปรึกษาพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ว่า ะตอบคำถามนี้อย่างไร เพราะอะไรต้องเลือกไปที่นี่ ท่านก็ให้คำแนะนำว่า การเดินทางไกล เดินทางยาวนาน ๑๐ วัน อาจจะทำให้เกิดความลำบากใจได้ ถ้าไม่เลือกคนที่เรารู้จัก ก็อาศัยความคุ้นเคย จะทำให้การเดินทางของเราไปถึงเป้าหมายได้ แล้วท่านได้เล่าถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ว่า เวลาที่จะทำงานอะไร เจ้าประคุณท่านจะให้นึกถึง คือ นึกถึงพระศาสนา สำนัก (วัด) ตัวเราเอง ทำแล้วพระศาสนาไม่เดือดร้อน สำนักไม่เดือดร้อน ตัวเราไม่เดือดร้อน

ในทางกลับกัน เมื่อพระศาสนาได้ สำนักก็ได้ ตัวเราก็ได้ ที่ยกมาอย่างนี้ก็อยากจะให้เห็นว่า พระอาจารย์ที่เราจะเดินทางไปเยี่ยมจาริกบุญ จารึกธรรม ติดตามวิถีชีวิตการทำงานของท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านทำงานกว่า ๒๐ ปีเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า ท่านทำงานเพื่อพระศาสนาเป็นหลักใหญ่ นี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาที่นี่

พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น
พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น

การตามรอยธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ผู้เขียนก็เลยไปสอบถาม พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น ท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังว่า เคยได้ยินเจ้าประคุณสมเด็จฯ พูดถึงประโยคนี้ อันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานพระศาสนาว่า พระศาสนาได้ วัดได้ เราได้ ให้ทำ .. พระศาสนาไม่ได้ วัดได้ เราได้ ไม่ให้ทำ .. แม้โดยที่สุด พระศาสนาได้ วัดได้ เราไม่ได้ ให้ทำ” เมื่อได้ฟังแล้วก็ทำให้ได้ข้อคิด คติในการทำงาน เป็นการยากที่จะได้ยิน ได้ฟังคำที่ลึกซึ้งอย่างนี้

           เล่าถึงเรื่องของการเตรียมเดินทาง และการเตรียมของที่จะไปจาริกบุญ จารึกธรรมก็มีความพร้อมแล้ว (ข้อความนี้เขียนขึ้นก่อนการเดินทาง ๒ วัน) การเดินทางตอนแรกคิดว่าจะมีผู้เดินทาง ๔-๕ รูป/คน แต่ว่า ไปเรื่อย ๆ มีผู้สนใจร่วมเดินทางเป็นจำนวนมาก ยอดผู้ร่วมเดินทาง ๑๗ รูป/คน มีพระอาจารย์รูปหนึ่งแจ้งว่า จองตั๋วไม่ทัน “ถ้ามีใครสละสิทธิ์ไม่ไป ผมขอไปนะ ผมสอบถามรถทัวร์ทุกเที่ยวเต็มหมด ต้องรอคนสละสิทธิ์เที่ยวที่คณะพระอาจารย์จะไป”

ผู้เขียนก็แปลกใจ พอบอกว่าจะไปธรรมสัญจร คนนั้นก็อยากไป คนนี้ก็อยากไป ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเราไปพักที่อาศรมนะ ไม่มีที่นอนหมอนมุ้งอะไรเลย ห้องน้ำไม่ต้องพูดถึง ไม่ต่างจากประเทศอินเดีย อินเดียใช้ ป.ต.ท (ปล่อยตามทุ่ง) ที่ไปก็เหมือนกับ ป.ต.ท แต่ดีกว่าหน่อยมีต้นไม้เป็นกำแพง เส้นทางที่จะไปก็มีความลำบากเป็นอย่างมาก อาหารก็ไม่มีคนทำ คนที่ไปจะต้องเป็นแม่ครัวเอง เล่าขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครถอนตัว ฮาๆ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะไปจริง ๆ อยากจะบอกทุกคนว่า เตรียมการเพื่อจะไป อย่าลืมเตรียมใจเพื่อปล่อยวางด้วยนะ

สำหรับทีมงานก็ต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางใหม่ จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ รถลงชุมชนก็เพิ่มเป็น ๓ คัน

           ผู้เขียนขอใช้พื้นที่ตรงนี้ กราบขอบพระคุณคณะพระอาจารย์ และอนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ ประทับใจพระอาจารย์รูปหนึ่งมาก ท่านเห็นโครงการแล้วท่านก็แจ้งความประสงค์ว่า ท่านอภิชาติครับ ผมเป็นเจ้าภาพหนึ่งดอยนะ แต่เสียดายไม่มีที่ว่างให้ผมร่วมเดินทางด้วย แล้วท่านก็หัวเราะ ผู้เขียนก็ได้แต่บอกว่า ไม่เป็นไรครับ เอาไว้โอกาสหน้า 

พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ลงพื้นที่แจกวิทยุธรรมะ
พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ลงพื้นที่แจกวิทยุธรรมะ

สำหรับเรื่องของการทำบุญ ก็อยากจะทำความเข้าใจกับญาติโยมทุกคนว่า การทำบุญไม่ว่าจะทำกับใคร ที่ไหน ก็ขอให้ทำด้วยความศรัทธา อย่าทำด้วยความรู้สึกเกรงใจ เพราะงานบุญ  งานพระศาสนา งานการศาสนสงเคราะห์เป็นงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีตลอดทั้งปี เราทำตามกำลังศรัทธาที่เรามีดีที่สุด ผู้เขียนก็เพียงทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ทุกท่านได้ทราบ ในท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนา ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากการจาริกบุญ จารึกธรรมในในครั้งนี้

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน หนังสือ "อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง" จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน หนังสือ “อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง” จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ
"อาศรมบ้านดอกแดง แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนโน  จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  สนใจหนังสือ สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร  โทร ๐๘๖-๗๖๗-๕๔๕๔
“อาศรมบ้านดอกแดง แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนโน จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สนใจหนังสือ สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร โทร ๐๘๖-๗๖๗-๕๔๕๔

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here