Home the way of pilgrim : จาริกบ้านจารึกธรรม

the way of pilgrim : จาริกบ้านจารึกธรรม

  ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  สมาธิ ภาพประกอบสีฝุ่น โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) “ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ภาพวาดโดย หมอนไม้ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) "ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...
  ศาสนสงเคราะห์ เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  มิติใหม่ในงานศาสนสงเคราะห์ เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ศาสนสงเคราะห์ เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท บันทึก จาริกบ้านจารึกธรรม ตอน "มิติใหม่ในงานศาสนสงเคราะห์" พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน เขียนโดย...
  "สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง" เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

  “สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง” เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

  สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก วัดแจ้ง สงขลา เลขานุการพระธรรมทูตอาสา จ.สงขลา   "สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง"...

  บันทึก “การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาลเพื่อทางธรรมแห่งความสงบเย็น…

  หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้เขียนเปิดบันทึกเมื่อครั้งยังทำอยู่นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ซึ่งบรรณาธิการของนิตยสารได้ให้ดูแลหน้าธรรมวิจัย ทุกวันอังคาร และหน้าพระไตรสรณคมน์ ทุกวันพฤหัสบดี นสพ.คมชัดลึกไปด้วย ในช่วงเวลาสี่ห้าปีหลัง ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ...
  "ต่อยอดความดี ตอบแทนคุณของพระองค์ ตอบแทนคุณของแผ่นดิน" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “ต่อยอดความดี ตอบแทนคุณของพระองค์และแผ่นดิน” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "ต่อยอดความดี ตอบแทนคุณของพระองค์ ตอบแทนคุณของแผ่นดิน" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ต่อยอดความดี ตอบแทนคุณของพระองค์และแผ่นดิน เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้...
  "ตามรอยพ่อทุกย่างก้าว จากยอดดอย สู่ยอดธรรม " เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “ตามรอยพ่อทุกย่างก้าว จากยอดดอย สู่ยอดธรรม” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ตามรอยพ่อ ๕ ธันวา มหาราช วันแห่งชาติ รวมใจภักดิ์ รักในหลวง พระมหากษัตริย์คือหัวใจไทยทั้งปวง ขอกราบถวายด้วยความจงรักและภักดี ... พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ อาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาบ้านดอกแดง ตำบลบ่อสลี...
  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๔) "จิตอาสา งานที่ขับเคลื่อนด้วยรัก" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๔) “จิตอาสา งานที่ขับเคลื่อนด้วยรัก” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พิมพ์ครั้งแรก มกราาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา...
  เรารักในหลวง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์...
  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) “ความตายใกล้นิดเดียว”

  TRENDING RIGHT NOW