พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เตรียมบรรพชาและอุปสมบทให้กับพระนวกะโพธิรุ่นที่ ๗ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สาธารณอินเดีย ร่วมกับ สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ปีพ.ศ.๒๕๖๐

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๖) ความเข้าใจ เรื่อง “สงฆ์” ผู้ทำหน้าที่ในการบวชให้กุลบุตร และ คุณสมบัติเกี่ยวกับการบวช โดย ญาณวชิระ

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
ขอขอบคุณ ภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เมื่อ โรหิตัสสะ ถามพระพุทธเจ้าว่า “ที่สุดแห่งโลกที่มนุษย์จะไปถึงมีไหมและจะต้องทำอย่างไร ” พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า…

จากแนวความคิดของ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ โรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
กุฏิหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในคณะ ๕ ซึ่งมีเพียงเตียงไม้เล็กๆ ติดหน้าต่างบานหนึ่ง หันศรีษะไปทางภูเขาทอง

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๑ “ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ …ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้...

“ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้ ก็เจริญได้ฯ” ธูปเทียนแพถวายเป็นอุปัชฌายบูชา เพื่อน้อมรำลึก “๙ มีนาคม” วันสลายสรีรสังขารหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ ผู้ให้ภาวะความเป็นภิกษุ แก่ สานุศิษย์สืบมาฯ

“พระครูประโชติรัตนานุรักษ์” กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

“พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”          กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

“สามเณรสิกขา” ของขวัญแห่งชีวิต เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เล่าถึงกิจวัตร วัตรปฏิบัติตามวิถีของวัดป่าที่สามเณรได้ประพฤติปฏิบัติ สัปดาห์นี้ท่านเล่ารายละเอียดของสามเณรสิกขา ที่ทำให้เราทราบว่า วิถีแห่งพุทธบุตรของพระพุทธเจ้านั้นต้องฝึกตนเพียงใด กว่าจะรู้จักใจตนเองอย่างแท้จริง และเมื่อรู้จักใจตนเองแล้ว นี่แหละ คือของขวัญอันแท้จริงที่พระพุทธองค์มอบให้มนุษยชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ในสังสารวัฏ ที่ยังไม่มีการศึกษาบนโลกใดจะไปถึง... หลวงตาอเนก พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารย์ใหญ่ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗ เน้นให้สามเณรทุกรูปต้องท่องบทสามเณรสิกขาให้ได้ และศึกษาให้เข้าใจ

ความแตกต่างทำให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจกัน…จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๔)”กว่าจะถึงสกอตแลนด์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๔ โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม จาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๓ ที่ผ่านมานั้น พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม กล่าวถึงต้นเหตุแห่งการเดินทางในครั้งนี้ ส่วนในจาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๔ เล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางกว่าจะถึงจะสกอตแลนด์     
นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังจะร่วงโรย ภาพวาดสี Oil Pastels โดย หมอนไม้

นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังร่วงโรยชวนกันมาสวดมนต์

เวลาโพล้เพล้ผ่านไป ยังมีนกน้อยบางตัวบินกลับรังช้ากว่าเพื่อน เพราะมัวแต่โอ้เอ้ ลังเล สงสัยไปหมด พอนึกขึ้นได้ก็ค่ำเสียแล้ว... (มันบ่นพึมพัมๆ ว่า เร็วจังๆๆ ) เมื่อมันบินผ่านมายังบ้านหนึ่ง
พระครูนิโครธรรมาภรณ์ ( หลวงตาเอนก ยสทินฺโท ) ขอขอบคุณ ภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีท่ ๗

ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

บทความที่แล้วกล่าวถึง “ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน เบื้องหลังสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖”  ได้เล่าถึงบทสรุปของการเรียนธรรมะ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นสามเณรภายใต้แนวคิด “รักตน-รักคน-รักโลก-รักจักรวาล” เพื่อค้นหาและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ “ความรักจักรวาล” ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ...
จุดเทียนวันพระ ภาพลายเส้นพู่กันโดย หมอนไม้

เมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้น…

วันนี้วันพระแรกของเดือน ๗ ข้าพเจ้าเดินไปทำบุญที่วัด สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบก็คือ การจุดเทียน แล้วก็นำดอกไม้ไปวางไว้ในแจกันที่ทางวัดจัดให้ เวลาจุดเทียนแล้ว ก็ชอบนำแสงเทียนไปจุดให้กับเทียนเล่มอื่นๆ ที่ดับลงไปก่อนหน้านี้ จะด้วยแรงลมหรืออะไรก็ตามที

TRENDING RIGHT NOW