Home Language tent : เข้าค่ายอักษรา

Language tent : เข้าค่ายอักษรา

  พระพุทธเจ้ายิ้ม ภาพวาดโดย มนสิกุล วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

  พระพุทธเจ้ายิ้ม เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มฉันเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มในใจฉันอีกแล้วพระพุทธเจ้าของฉันพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เคยตำหนิใครให้เจ็บช้ำพระองค์ไม่เคยว่าใครให้เสียหายพระองค์เสียสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นไม่มีใครรู้ แต่ฉันรู้เพราะฉันเห็นพระองค์สถิตย์ในใจฉันตลอดมา และตลอดไป ...
  ภาพวาดจากมือถือ "ช้างป่ากับปลาวาฬ" โดย มนสิกุล

  “เมื่อช้างป่าและปลาวาฬหายไป” เรื่องและภาพโดย มนสิกุล

  มื่อช้างและปลาวาฬค่อยๆ หายไป คือสัญญาณเตือนภัยของมนุษย์ ที่ไม่ค่อยมีใครรับฟัง เข่นเดียวกับทุกเรื่องที่เรามักประมาทเสมอ เราหลงเกลียดชังกัน เราหลงทะเลาะกัน
  ภาพลายเส้นพู่กันจีน "ฝนตกลงมา" โดย หมอนไม้

  ระหว่างความกลัว กับ ความตาย อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากัน

  เมื่อระลึกถึงความตาย กับความกลัว อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันนะ ใช่แล้ว เพราะเราจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ได้จริงๆ แต่ความกลัวมาบ่อยๆ อาจไม่เกี่ยวกับความตาย ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความกลัว กลัวอะไรนะ หรือว่า...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง" พุทธพจน์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง"

  ก้าวที่สำคัญ เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  บาตรเดียวท่องโลก... ก้าวที่สำคัญ เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร หนุ่มชาวออสเตรียอเมริกันวัย ๒๙ ปี ตัดสินเลือกเป็นอนาคาริก (พ่อขาว) ที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ...
  ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีนโดย หมอนไม้ (มนสิกุล)

  ความรุนแรง คือ ความอ่อนแอ : Violence is a Weakness

  ความรุนแรง คือ ความอ่อนแอ Violence is a Weakness. ที่ใดใช้อำนาจมาก Where the power is used.

  บนเส้นทางสายนี้…

  บนเส้นทางสายนี้ คือ สายดับ... สายที่จะไม่นำเราไปเกิดอีก แน่นอนว่า... เป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยว และบนการเดินทางอันโดดเดี่ยว
  ภาพวาดโดย หมอนไม้ (มนสิกุล)

  “ความเห็นต่าง = ความเห็นตรง (กัน)”

  ความเห็นต่าง = ความเห็นตรง เรื่องและภาพโดย มนสิกุล ปักกลดกลางใจ ... ความเห็นต่าง = ความเห็นตรง (กัน) แท้จริงแล้ว ความเห็นต่าง อาจหมายถึง ...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จากยอดดอยเชียงใหม่ อาาศรมบ้านดอกแดง จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “มีวันนี้ได้ เพราะพลังรักของแม่” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "มีวันนี้ได้ เพราะพลังรักของแม่" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ในบรรดามนุษย์โลกที่แบกรับความทุกข์ไว้  ไม่มีใครเกินมนุษย์แม่  พวกเธอเป็นชนเผ่าที่มักจะเอาความทุกข์ของคนอื่นมาใส่ตัวเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูก ของพ่อแม่  ของสามี  ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพวกเธอทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความทุกข์เรื่องลูก  คนเป็นแม่นั้นก่อนมีลูกก็มีความทุกข์เพราะเจ็บปวดจากการเป็นประจำเดือน  อย่างที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “โรคผู้หญิง”  เป็นความเจ็บปวดที่ยากจะมีคนเข้าใจ  ซึ่งบางครั้งก็ส่งผลให้ภาวะอารมณ์แปรปรวน  ปั่นป่วนทั้งตนเองและคนใกล้เคียง  พอมีลูกไม่เป็นประจำเดือนก็ต้องรักษาครรภ์ซึ่งถือเป็นเรื่องหนักและต้องระมัดระวังมาก ...
  ภาพถ่ายหลังบ้านแม่ โดย มนสิกุล

  บันทึกคิดถึงแม่ (ฉบับที่ ๓) “เปลี่ยนพลังร้ายให้เป็นพลังแห่งความเมตตา”

  ภาพถ่ายหลังบ้านแม่ โดย มนสิกุล บันทึกคิดถึงแม่ (ฉบับที่ ๓) "เปลี่ยนพลังร้ายให้เป็นพลังแห่งความเมตตา" เมื่อวันก่อนได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ถึงคนยุคปัจจุบัน ที่ไม่ค่อยสบายทางจิตใจกันมาก ชื่อที่เรียกอาการโรคต่างๆ ทางจิตก็มากมาย จนบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ ว่า เรากำลังหมดที่พึ่งกันแล้วจริงๆ หรือ...

  TRENDING RIGHT NOW