Home Inner Study

Inner Study

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๕) วิถีแห่งศรัทธารักษาป่า

  ความเดิมจากตอนที่แล้ว ... หลังจากที่สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม บวชได้หนึ่งพรรษาก็เรียนนักธรรมชั้นตรี ฝึกท่องบทสวดมนต์และฝึกอ่านอักษรธรรมสำหรับเทศน์ตามประเพณีอีสาน พอเข้าพรรษาที่สอง หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลธรรมวัฒน์(บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านรูปแรก ต้องการให้ท่านได้เปรียญจึงส่งไปเรียนบาลี แต่มีเหตุต้องให้ย้ายกลับมาหลังออกพรรษา และท่านได้ข่าวว่า โยมพ่อกับโยมแม่ท่านอยากให้สึก ซึ่งในใจขณะนั้นท่านยังไม่อยากสึก เป็นเหตุให้ตัดสินใจไปอยู่กับพระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร ตอนที่หลวงพ่อวัดปากน้ำถามว่าใครบ้างที่จะไปอยู่อุปัฏฐากท่านในป่า สามเณรเทอดก็อาสา ... และนั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งของเณรน้อยกลางป่าใหญ่ ในวัดร้างที่ไม่มีชาวบ้านกล้าล่วงล้ำกล้ำกลายเข้าไปในเวลาต่อมาถึง ๔ ปี...

  “หนึ่งธรรมในกำมือ” พระธรรมทูตเชิงปฏิบัติการ กับ การประยุกต์ใช้ โดยพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  คราวที่แล้วเล่าสรุปการถอดบทเรียนจาก “หลักสูตรสุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม” หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูตสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ที่จัดขึ้น ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวัน ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ส่งพระวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการอบรม “หนึ่งธรรมในกำมือ”

  ศีลธรรม คือชีวิต… เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "การเตรียมตัวของลูกพุทธบุตรก่อนที่จะบรรพชาเป็นสามเณร นอกจากการท่องบทคำขอบรรพชาให้ได้แล้ว ต้องฝึกสำรวม กาย วาจา ใจ เปลี่ยนแปลงจริตนิสัย มีโอกาสมาแก้ไขในส่วนที่ไม่เหมาะไม่ควร เพื่อให้ดำเนินวิถีชีวิตไปตามพระธรรมวินัย" ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการบ่มเพาะเด็กๆ ให้เรียนรู้จักตนเองจากด้านในอย่างแท้จริง

  “เป้าหมายที่ชอบ กับวิธีการที่ใช่” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เด็กรุ่นใหม่เขาคิดอะไรกัน ... ตามมาฟังไอเดียและหนทางที่จะนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายอันงดงาม และพร้อมที่จะปล่อยวาง แล้วเริ่มต้นใหม่ เมื่อมันไม่ใช่อย่างที่คิดฝัน... โชคดีที่มีพระเป็นโค้ช... "เป้าหมายที่ชอบ กับวิธีการที่ใช่" โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
  คำว่า “อดตาย” ไม่มีในคนขยัน โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  คำว่า “อดตาย” ไม่มีในคนขยัน โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  วันนี้ พระอาจารย์จ๊อดส์ พระวิทยากรจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม มีโอกาสได้สนทนากับคนขับแท็กซี่ทุกวันนี้ มาดูกันว่า วิธีคิดและการปฏิบัติตนอย่างไรจึงสามารถอยู่ได้ และอยู่ดีในยุคนี้ เพราะ...​ คำว่า “อดตาย” ไม่มีในคนขยัน โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย
  ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีนบนกระดาษร้อยปอนด์ โดย หมอนไม้

  เหตุเกิดเมื่อเช้านี้…

  สดๆ จากสนามกีฬาในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง เมื่อเช้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ไปวิ่งนานแล้ว นานจนนำไม่ได้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ฟังดูเหมือนหลับไปนาน ก็จริงสินะ แม้ว่าลืมตา บ่อยครั้งข้าพเจ้าก็ยังคิดว่าหลับอยู่ เพราะมัวแต่อยู่ในอาณาจักรของความคิด เช้านี้ หลังจากใส่บาตรพระผู้เมตตาเดินเท้าเปล่าออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม ให้เรียนรู้วิถีแห่งบุญ...

  ความแตกต่างทำให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจกัน…จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๔)”กว่าจะถึงสกอตแลนด์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๔ โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม จาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๓ ที่ผ่านมานั้น พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม กล่าวถึงต้นเหตุแห่งการเดินทางในครั้งนี้ ส่วนในจาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๔ เล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางกว่าจะถึงจะสกอตแลนด์     

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔) เณรน้อยในป่าใหญ่

  เมื่อย้อนไปในวันวาน แม้ผ่านไปเกือบสี่สิบปี หากทว่า ความทรงจำอันงดงามยังคงปรากฏในใจของผู้ฟังเสมอ เมื่อเด็กคนหนึ่งมีความปรารถนาจะเป็นพระและมุ่งมั่นในการเป็นพระที่ดีมาโดยตลอด เพราะการที่จะเกิดมีพระสุปฏิปันโนสักรูปหนึ่ง เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใชเ่รื่องบังเอิญ การที่เราเหล่าพุทธบริษัทช่วยกันรักษาพระสงฆ์สุปฏิปันโนไว้ ก็เท่ากับรักษาพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบให้ยืนยาวเพื่อช่วยชีวิตผู้คนให้พ้นทุกข์ไปตราบนานเท่านาน ดังมโนปณิธานท่านพระอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนหนึ่งว่า "...จะเกิดอีกกี่ชาติก็จะบวชเป็นพระ ..." ความเป็นพระนั้นสำคัญเพียงใด ... (๔)...
  นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังจะร่วงโรย ภาพวาดสี Oil Pastels โดย หมอนไม้

  นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังร่วงโรยชวนกันมาสวดมนต์

  เวลาโพล้เพล้ผ่านไป ยังมีนกน้อยบางตัวบินกลับรังช้ากว่าเพื่อน เพราะมัวแต่โอ้เอ้ ลังเล สงสัยไปหมด พอนึกขึ้นได้ก็ค่ำเสียแล้ว... (มันบ่นพึมพัมๆ ว่า เร็วจังๆๆ ) เมื่อมันบินผ่านมายังบ้านหนึ่ง
  "สุ จิ ปุ ลิ " พุทธวิธีในการค้นหาศักยภาพ เพื่อชีวิตดีงาม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ดร.

  “สุ จิ ปุ ลิ ” พุทธวิธีเพื่อชีวิตดีงาม เพิ่มศักยภาพพระธรรมทูตเชิงปฏิบัติการ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ดร.

  อีกหนึ่งหลักสูตรพัฒนาพระวิทยากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นส่วนเสริมการสร้างพระธรรมทูตเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ในยุคไร้พรมแดน โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ พุทธวิธีในการค้นหาศักยภาพ “สุ จิ ปุ ลิ” ทักษะเพื่อชีวิตดีงาม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี...

  TRENDING RIGHT NOW