Home Inner Study

Inner Study

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และ อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู (ปีพ.ศ.๒๕๕๙)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔๐) “เราต่างมีความรับผิดชอบต่อความดีงามร่วมกันของสังคม”

  "ภูเขาทอง" โดย อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู “รางวัลต้นธารศิลป์” ในอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) จากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ "เราต่างมีความรับผิดชอบต่อความดีงามร่วมกันของสังคม " รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่...
  "จิตคิดนอกกาย" จาริกธรรมอเมริกา ตอน ๙ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  “จิตคิดนอกกาย” จาริกธรรมอเมริกา ตอน ๙ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  “จิตคิดนอกกาย” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ปัญหาความวุ่นวายทั้งใจและกายในสังคมปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาคิดนอกใจกัน​  ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและผู้หญิงที่ออกตามข่าวสารในแต่ละวัน​  เห็นแล้วสะเทือนใจคนทุกวันนี้​ ยิ่งก้าวสู่โลกแห่งความเจริญก้าวหน้ายิ่งละเลยความดีศีลธรรมขาดหายไปหมด  เพราะการเจริญทางวัตถุอำนวยความสะดวก​ อาจจะเผลอเรอความขี้เกียจ​ ความเห็นแก่ตัว​  ความโลภ​ ความโกร​ธ ความหลง​ อิจฉาริษยา​เข้ามาครอบงำจิตใจได้
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๓๙ “ต้นเทียน เปลวเทียน แสงเทียน”

  ผู้เขียนเดินทางไปทำข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทุกสาย มาตลอด ๓๐ ปีของชีวิตการเป็นผู้สื่อข่าวทั้งทีวี นิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยความสนใจส่วนตัว เห็นว่าพระพุทธศาสนา คือคำตอบของการแก้ทุกข์ทั้งในส่วนตนและสังคมได้ ผู้เขียน จึงเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบ กับคุณแม่ ที่สวนโมกขพลาราม ๔ เดือนที่ธรรมาศรมธรรมมาตา เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ทำให้ผู้เขียนพบว่า ปัญหาโลกแตกทุกวันนี้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม มาจากจิตทั้งนั้น จิตคิดไม่ดี ทำไม่ดี พูดไม่ดี ก็สร้างทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่น เมื่อจิตคิดดีพูดดี และทำดี ก็สร้างสรรค์ให้ตนเองมีความสุขและสังคมก็สงบสันติ ผํูเขียนจึงน้อมนำพระธรรมในพระพุทธศาสนามารับใช้สังคมในทุกๆ มิติ ตลอดจนฝึกฝนตัวเองในการขัดเกลากิเลสในใจตนก็ด้วยหนทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ โดยมีหลักธรรมและครูบาอาจารย์คอยชี้แนะ เมตตาสั่งสอบอบรมให้อยู่บนหนทางในการเฝ้ามองตน...

  “ทุกสิ่งกระทบ” คือ “โอกาสทอง” ในการมองตน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  ขณะนั่งตรวจคำผิดหนังสือ “บาตรเดียวท่องโลก ๒” อยู่ในห้องสมาธิชั่วคราวชั้นสอง ณ วัดป่าเมเปิ้ล ที่เซาห์วู้ดสต็อก มลรัฐเวอร์มอนท์ สหรัฐอเมริกา หลวงน้องชาวอเมริกันบอกว่าขอใช้ห้อง ๔๕ นาทีเพื่อคุยโทรศัพท์ ถามกลับไปว่าสามารถนั่งทำงานเงียบๆ ได้ไหมท่านตอบกลับมาว่าไม่ได้ จึงลงไปนั่งทำงานต่อด้านล่างทันที ในใจตอนแรกรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อย เพราะคิดว่าตนเองถูก เพราะเป็นภันเตพรรษามากกว่า และนั่งใช้ห้องอยู่ก่อน แต่ก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไร ทำตามแต่โดยดี กระทั่งเมื่อได้สติ  ทำให้รู้สึกขอบคุณหลวงน้องท่านนั้นที่ช่วยให้เห็นความยึดติด ความเห็นแก่ตัว แม้เพียงสละห้องให้คนอื่นใช้ยังมีอาการหวงแบบมีเหตุผลประกอบเพื่อเข้าข้างตนเองนี้เอง ที่เป็นเหตุให้ทุกข์มากยิ่งขึ้น โดยอาจรู้หรือไม่รู้รายละเอียดแท้จริงทั้งหมด
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “สุเมธดาบส” ต้นแบบของกัลยาณมิตรแห่งสัมมาทิฏฐิ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ “สุเมธดาบส” ต้นแบบของกัลยาณมิตรแห่งสัมมาทิฏฐิ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม กว่าจะถอดบทเรียนออกมาเป็นชุดความรู้จากกิจกรรม “ต้นแบบต้นธรรม” เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม...
  "เรามีความลับอะไรก่อนที่จะละโลกนี้ ขอแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้บ้าง" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  เรามีความลับอะไรก่อนที่จะละโลกนี้ ขอแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้บ้าง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ช่วงนี้ประเทศเกาหลีใต้ กำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง (Autumu) ฤดูนี้ถือเป็นฤดูที่สวยงาม เพราะนอกจากอากาศจะสดชื่น เย็นสบาย อุณภูมิอยู่ที่ประมาณ ๑๐-๒๐ องศาแล้ว หลายพื้นที่ใบไม้กำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง สีแดงเต็มต้น หลายคนที่มาวัดเล่าให้ฟังว่า ปีนี้ใบไม้เปลี่ยนสีช้า ปกติในช่วงกลางเดือนตุลาคมใบไม้จะเปลี่ยนสีหมดแล้ว แต่ปีนี้ต้องรอช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ใบไม้ถึงจะเปลี่ยนสีทั้งหมด เรามีความลับอะไรก่อนที่จะละโลกนี้ ขอแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้บ้าง ...
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวชเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ทรงได้รับสมญานามจากพระราชอุปัชฌาจารย์ ว่า “ภูมิพโล”

  พระราชาผู้เป็นที่รัก โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าเสียใจของคนไทยจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หรือเมื่อสามปีก่อน ตลอดเดือนนี้และวันต่อๆ ไป ก็ยังคงเป็นเวลาเดียวกับที่เราชาวไทยทุกท่านจะได้น้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ผู้เขียนจึงขอนำบทสัมภาษณ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์รายการทีวีรายการหนึ่งทำให้เรากระจ่างแจ้งขึ้นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีคุณูปการต่อชาติ และพุทธศาสนาอย่างไร โดยขอสรุปบางตอนมาเล่าไว้ที่นี้ พระราชาผู้เป็นที่รัก

  พระสงฆ์นานาชาติ กับพลังแห่งความศรัทธา ในมณฑลพิธีแห่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เปิดวัดเวียดนาม เมืองชอนัน ประเทศเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  หลายสัปดาห์ก่อนผู้เขียนได้ร่วมเดินทางกับพระอาจารย์จิระศักดิ์ เกตุเมโธ พระสงฆ์วัด      พุทธารามเกาหลี ไปร่วมงานเปิดวัดเวียดนามอย่างเป็นทางการที่เมืองชอนัน จังหวัดชุงช็องใต้ ประเทศเกาหลีใต้การเปิดวัดในความหมายที่พูดกันก็คือ การทำบุญเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นของวัดในพระพุทธศาสนาของชาวเวียดนามในต่างแดน ซึ่งไม่ใช่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่ พระสงฆ์นานาชาติ กับพลังแห่งความศรัทธา  ในมณฑลพิธีแห่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เปิดวัดเวียดนาม เมืองชอนัน ประเทศเกาหลีใต้  โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท 
  (ขอขอบคุณภาพจาก PPTV)

  บทความพิเศษ ๑๐ “งบอุดหนุนจากสำนักงานพุทธฯ ถ้านำไปใช้ในงาน ๖ ด้าน ถือว่าเป็นการใช้งบไม่ผิดประเภท ไม่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ผิดฟอกเงิน” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  “ให้ท่านทั้งหลาย ตระหนักว่า “ภาระพระศาสนา” นับจากนี้ไป วางอยู่บนบ่าทั้งสองของท่าน ปกป้อง คุ้มครองพระศาสนา ตราบเท่าลมหายใจของเรา”         เป็นคำกล่าวของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ในขณะนั้น ได้กล่าวให้โอวาทแก่พระวิทยากรกระบวนธรรม         จากคำกล่าวนี้จะเห็นว่าภาระพระศาสนาที่พระวิทยากรกระบวนธรรมต้องสานต่อคือ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็หมายถึงงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์นั้นเอง บทความพิเศษ ๑๐
  พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จ.นราธิวาส : ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ โดย ศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา จากเพาะช่าง

  พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  จากการถอดบทเรียน “ โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสาห้าจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับชาวบ้านในจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. พรุ่งนี้ยังจะมีไหม

  TRENDING RIGHT NOW