Home Empty Spaces Travel การเดินทางแห่งความว่าง

Empty Spaces Travel การเดินทางแห่งความว่าง

  นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังจะร่วงโรย ภาพวาดสี Oil Pastels โดย หมอนไม้

  นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังร่วงโรยชวนกันมาสวดมนต์

  เวลาโพล้เพล้ผ่านไป ยังมีนกน้อยบางตัวบินกลับรังช้ากว่าเพื่อน เพราะมัวแต่โอ้เอ้ ลังเล สงสัยไปหมด พอนึกขึ้นได้ก็ค่ำเสียแล้ว... (มันบ่นพึมพัมๆ ว่า เร็วจังๆๆ ) เมื่อมันบินผ่านมายังบ้านหนึ่ง
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) , พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี ปญฺญาวํโส)และ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอน ๓ . ความฝันในวัยเยาว์

  มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกในนิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๓๐๐ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ คอลัมน์ ธรรมวิจัย ในครั้งนั้น คือ ตอนที่ ๒ ความฝันในวัยเยาว์
  สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  เรียงถ้อย ร้อยธรรม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ สละใบ ให้ดอกงาม โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ สละใบ ให้ดอกงาม
  สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  สิ่งมีค่าในเวลาที่สูญเสีย โดย พระพิทยา ฐานิสสโร อาสนวิหารนอเทรอดามอายุกว่า ๘๕๐ ปีเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมาในเวลาใกล้เคียงกับ "มัสยิดอัล-อักซอ" (Al-Aqsa) ในกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมัสยิดสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยมีความเก่าแก่ถึง ๒,๐๐๐ ปี สร้างความเสียหายกับโบราณสถานแห่งนี้เช่นเดียวกัน แม้อาจในระดับที่น้อยกว่าไฟไหม้ที่อาสนวิหารนอเทรอดาม หรือแม้แต่ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และล่าสุดไฟไหม้ป่าทางภาคเหนือ ภาคอีสานของประเทศไทยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น จะเรียกว่าที่ไหนน้อยกว่า หรือมากกว่าคงไม่ได้ ความสูญเสีย แม้น้อยใหญ่ก็คือ ความสูญเสียนั่นเอง
  Photo by Mon

  “จิตตภาวนา” รักษาชีวิต โดย อรรถจาโร ภิกขุ

  “จิตตภาวนา” รักษาชีวิต        บทความที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ เขียนออกจากกายกับใจของผู้เขียน อารมณ์ของผู้เขียนก็ประหนึ่งว่ากำลังนั่งสอนกรรมฐานอยู่  อารมณ์ของผู้อ่านก็จะเป็นในอารมณ์ผู้เรียนกรรมฐานที่เรียกว่า  “จิตตานุปัสสนา” หรือ การ“ดูจิตในจิต” ไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ยิ่งดูจิตจนเห็นสภาวะของจิตปัจจุบันได้ตรงตามความจริงเท่าไหร่ สภาพจิตก็พัฒนาไปสู่ความผ่องใส ฉะนั้น ตัวหนังสือที่บอกเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเพียงเครื่องมือเจาะสภาวธรรมของผู้อ่านเท่านั้นการอ่านหนังสือก็เสมือนกำลังฝึกกรรมฐานให้ตัวเอง เพราะผู้เขียนเขียนขึ้นจากอารมณ์กรรมฐานล้วนๆ ด้วยการใช้จิตตัวรู้ดูสภาพจิตของตัวเอง ให้มองเห็นกิริยา และสภาวธรรมของจิตตัวเองที่ยังอาจไม่เคยสังเกตได้ด้วยตัวเองมาก่อน เพราะจิตตัวรู้กิริยาของจิต ก็คือตัวปัญญา ฝึกดูจิตในจิตก็ฝึกเพิ่มพลังสติ  เพราะรู้อะไรไม่สู้รู้ใจตัวเอง ชนะอะไรก็ไม่น่าภูมิใจเท่ากับเอาชนะใจตนเอง 
  ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
  สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
  พระพุทธรูปบนเขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี Photo by Mon

  “เมตตากถา” : บทสวดมนต์พระคาถามหาเมตตาใหญ่ กับอานิสงส์

  วันนี้วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลังสวดมนต์ทำวัตรก็นึกได้ มีความคิดปรุงแต่งบางอย่าง อยากจะแบ่งปัน เวลาสวดมนต์ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คล้ายกับกำลังออกศึกกับกิเลส โดยมีพระพุทธเจ้านำทาง มีพุทธบริษัทตามมาลิ่วๆ ทั้งพระสุปฏิปันโน อุบาสก และอุบาสิกา ข้าพเจ้าอยู่ท้ายสุด จะหลุดขบวนอยู่ร่ำๆ...
  อุบาสิกาวัลย์ นานายน จากหนังสือ วัลย์ นานายน

  ๒๗ ปี แห่งการจากไป “อุบาสิกาวัลย์ นานายน”

  เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าคิดถึงแม่มาก จริงๆ แล้วก็คิดถึงแม่ทุกวัน และด้วยเหตุดลใจอะไรก็ไม่ทราบได้ ทำให้หยิบเล่มนี้มาอ่านก่อนนอน "ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สัญญาปรารภอดีต ในวาระครบ ๑๐๐ วัน แห่งการละสังขาร ของ อุบาสิกาวัลย์ นานายน สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง จังหวัดราชบุรี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖" แล้วข้าพเจ้าก็เปิดมาตงหน้าจดหมาย ฉบับ "สัญญาขันธ์" หน้า ๖๓ พอดี เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่หลานสาวของท่านเขียนถึงท่านในวันที่ท่านละสังขารพอดี...
  งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ : โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร แนวกังหันลมที่เมืองคินเดอร์ไดค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกังหันลมเก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๗๔๐ (พ.ศ. ๒๒๘๓) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก สถานที่แห่งนี้มีอาสาสมัครหลังวัยเกษียณจากการทำงานหลักกว่า ๒๒๐ ชีวิต ที่ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนดูแลผู้มาเยี่ยมชม ตั้งแต่คนโบกรถ คนขายตั๋ว คนตรวจตั๋วทางเข้าบริเวณพิพิธภัณฑ์กังหันลมโบราณ คนที่พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพร้อมอธิบายความสำคัญ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ดูมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่เหล่านั้น ชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยหลังจากที่เกษียณจากการทำงานเลี้ยงชีพมาเกือบทั้งชีวิต มีหลายคนพยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากด้วยการเป็นอาสาสมัครอิสระ หรือทำงานให้กับองค์กรต่างๆ ตามความถนัด ความสามารถหรือตามความชอบตน และบางคนเลือกที่จะทำงานอาสาสมัครในงานที่ตนเองรักแต่ไม่สามารถทำเป็นอาชีพเหมือนชีวิตช่วงทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว

  TRENDING RIGHT NOW