ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
Photo by Manasikul_O

“เมตตากถา” : บทสวดมนต์พระคาถามหาเมตตาใหญ่ กับอานิสงส์

วันนี้วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลังสวดมนต์ทำวัตรก็นึกได้ มีความคิดปรุงแต่งบางอย่าง อยากจะแบ่งปัน เวลาสวดมนต์ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คล้ายกับกำลังออกศึกกับกิเลส โดยมีพระพุทธเจ้านำทาง มีธงชัยพระอรหันต์โบกสะบัด มีพุทธบริษัทตามมาลิ่วๆ ข้าพเจ้าอยู่ท้ายสุด จะหลุดขบวนอยู่ร่ำๆ ต้องพยายามสะกดอักขระให้ตรงกับตัวอักษร ตามเสียงพระสวดนำที่อยู่ในยูทูปอย่างไม่ลดละ...
อุบาสิกาวัลย์ นานายน จากหนังสือ วัลย์ นานายน

๒๗ ปี แห่งการจากไป “อุบาสิกาวัลย์ นานายน”

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าคิดถึงแม่มาก จริงๆ แล้วก็คิดถึงแม่ทุกวัน และด้วยเหตุดลใจอะไรก็ไม่ทราบได้ ทำให้หยิบเล่มนี้มาอ่านก่อนนอน "ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สัญญาปรารภอดีต ในวาระครบ ๑๐๐ วัน แห่งการละสังขาร ของ อุบาสิกาวัลย์ นานายน สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง จังหวัดราชบุรี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖" แล้วข้าพเจ้าก็เปิดมาตงหน้าจดหมาย ฉบับ "สัญญาขันธ์" หน้า ๖๓ พอดี เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่หลานสาวของท่านเขียนถึงท่านในวันที่ท่านละสังขารพอดี...
งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ : โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

งานที่ยิ่งใหญ่ของคนวัยเกษียณ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร แนวกังหันลมที่เมืองคินเดอร์ไดค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกังหันลมเก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๗๔๐ (พ.ศ. ๒๒๘๓) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก สถานที่แห่งนี้มีอาสาสมัครหลังวัยเกษียณจากการทำงานหลักกว่า ๒๒๐ ชีวิต ที่ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนดูแลผู้มาเยี่ยมชม ตั้งแต่คนโบกรถ คนขายตั๋ว คนตรวจตั๋วทางเข้าบริเวณพิพิธภัณฑ์กังหันลมโบราณ คนที่พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพร้อมอธิบายความสำคัญ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ดูมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่เหล่านั้น ชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยหลังจากที่เกษียณจากการทำงานเลี้ยงชีพมาเกือบทั้งชีวิต มีหลายคนพยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากด้วยการเป็นอาสาสมัครอิสระ หรือทำงานให้กับองค์กรต่างๆ ตามความถนัด ความสามารถหรือตามความชอบตน และบางคนเลือกที่จะทำงานอาสาสมัครในงานที่ตนเองรักแต่ไม่สามารถทำเป็นอาชีพเหมือนชีวิตช่วงทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว
สุขใจที่ได้รอ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สุขใจที่ได้รอ : พระพิทยา ฐานิสสโร เขียน

สุขใจที่ได้รอ พระพิทยา ฐานิสสโร สุขใจที่ได้รอ : พระพิทยา ฐานิสสโร สุขใจที่ได้รอ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร กลุ่มวัยรุ่นอิตาเลียนขอร้องให้ไปเยี่ยมพวกเขาที่ Domodossola ประเทศอิตาลี เพราะพวกเขามีเรื่องจะปรึกษา ซึ่งต้องนั่งรถไฟจากวัดที่อยู่...
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา Photo by Mon

สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน

พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เกลียดกัน พระองค์ทรงสอนให้เห็นตัวความเกลียด แล้วอย่าไปทำตามมัน  แทนที่จะไปเกลียดกัน (แต่ทำไมคนจึงเกลียดกัน) พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักให้อภัย (แต่ทำไมคนจึงอาฆาตพยาบาทต่อกัน ทำร้ายกัน) พระพุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาหาข้อผิดพลาดของตนเองแล้วแก้ไข (แต่ทำไมคนจ้องจับผิดคนอื่น ชอบเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง) พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเอง แต่ทำไมจิตจึงชอบแสวงหาที่พึ่พิงภายนอกซึ่งไม่มีอยู่จริง ใช่ เพราะจิตที่ยังไม่ได้ฝึก เต็มไปด้วยความกลัว ความกังวล ความไม่มั่นคง ไม่มั่นใจ จึงออกแสวงหาสิ่งที่ว่าไว้ซึ่งเป็นมายา ไม่เทื่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เมื่อจิตไปแสวงหาที่พึ่งภายนอก แล้วไม่ได้ดั่งใจ จิตจึงทุกข์ เมื่อทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงให้เรากลับมามองที่จิต จนเห็นเหตุแห่งทุกข์ และหาทางออกจากมัน ไม่ตามใจมัน เมื่อไม่ตามใจกิเลส ก็อดทน ทรมาน จนกว่าจิตจะแข็งแรง พึ่งตนเองได้ เมื่อนั้น เราก็จะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เช่นกัน ดังพุทธภาษิตว่า สนาถา วิหรถ มา อนาถา     :  ...
บาตรเดียวท่องโลก โดย พระพิทยา ฐานิสสโร :

ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญ  แต่เราจะมีวิธีที่จะเผชิญกับทุกข์อย่างไร ที่ไม่ซ้ำเติมตนเอง และทำร้ายผู้อื่น  ขณะเดียวกัน ความทุกข์นั้น หากมองเห็น ก็เป็นปัญญา ในการดับทุกข์ได้เช่นกัน ... พระพิทยา ฐานิสสโร มีคำตอบ ธรรมะรักษาใจ  โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  ลูกศิษย์คนหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตในช่วงนี้เหมือนกลืนไม่เข้า คลายไม่ออก อึดอัด เป็นทุกข์ เหนื่อย ท้อแท้ใจ ที่ตนเองทำหน้าที่ในส่วนตนดีที่สุดแล้ว แต่มิวายถูกกล่าวหา การทำความดีในกลุ่มคนที่เห็นไปในทางเดียวกัน มีศีลที่เสมอกันเป็นเรื่องง่าย แต่การทำความดีกับบุคคลที่เห็นต่าง แต่ไม่ยอมรับในความต่าง จนสามารถคิดร้าย กล่าวร้าย กระทำร้ายคนที่เห็นต่าง และใช้บทบาท หน้าที่ อำนาจที่เหนือกว่า ทำลาย ทำร้ายคนที่คิด พูด กระทำต่างออกไป ขณะเดียวกันผู้ที่คิดต่าง แต่มีอำนาจก็จะปกป้องตัวเองและพวกพ้องในความผิดนั้นๆ ...
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก …โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ตามรอยปฏิปทา พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ณ  จุดเริ่มต้นชีวิตของ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  ที่  สำนักสงฆ์โคกโก (วัดรัตนานุภาพ)   พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ... โดย  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ        เรื่องราวของอาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส จะไม่มีวันหายไปจากใจของศิษย์ และสาธุชนที่ได้สดับรับฟังเรื่องราวของท่าน และเคยได้พบท่าน สนทนากับท่าน ตลอดจนผู้ที่ผ่านไปมายังวัดรัตนานุภาพที่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาส วัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านและที่จากไปของท่านในชั่วขณะลมหายใจสุดท้ายของชีวิต  จากนี้ไป จะขอเล่าประวัติในส่วนของการอุปสมบทเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ และการจาริกไปอยู่จำพรรษาเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองกับครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆ จนมาตั้งหลักปักฐานจำพรรษาสร้างสำนักสงฆ์โคกโกให้สำเร็จเป็น วัดรัตนานุภาพ มีเสนาสนะที่เพียบพร้อมสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจ สวยงามทั้งกุฏิ ศาลาโรงธรรม ศาลาหอฉัน และอุโบสถ พร้อมทั้งซื้อที่ดินขยายวัด ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดให้มีความร่มรื่น        ...
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๒) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

“ไม่ตาย ไม่เลิกทำความดี” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๒) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เรียนรู้ปฏิปทาพระสุปฏิปันโนผู้เดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ... “ไม่ตาย ไม่เลิกทำความดี” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๒) จาริกบ้านจารึกธรรม   โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ        ผู้เขียนได้พูดคุยกับ พระครูปลัดสุพัน สุวณฺโณ ในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้อง เป็นครูบาอาจารย์ เป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า ย้อนไปประมาณ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว ผมได้เจอกับพระครูประโชติฯ หรือ ท่านหว่าง ที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ๗ วัน ก็เจอกันที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส เรียกได้ว่า...

TRENDING RIGHT NOW