Home เรียงถ้อยร้อยธรรม

เรียงถ้อยร้อยธรรม

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย ผู้ชาย สะพายกล้อง

  ในวันที่ไม่มีพุธ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  ๏ วันนี้วันอังคาร                 พรุ่งนี้วันพฤหัส ไม่มีพุธมาขัด                                จัดไว้ไม่สับสน            ๏...
  คำสอนอาจารย์ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  “คำสอนอาจารย์” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ ผู้เขียน "เขียนไว้เป็นอนุสรณ์ ในวันที่ยากจะก้าวผ่าน แต่มีปณิธานของอาจารย์ส่องทาง " โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ หนึ่งปีกันอีกสามเดือนผ่านไป...
  ราคาของความฝัน โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  ราคาของความฝัน โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  บทกลอนจากพระเขียน มุ่งเพียรให้เห็นธรรม บอกกล่าวความจริงอัน ...ซ่อนอยู่ในอักษรา ราคาของความฝัน พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
  ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

  เมื่อพระเขียนบทกวี ... บทกวีที่มีลมหายใจแห่งธรรม ... ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง...
  "อัสดงหรือรุ่งอรุณ" โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  อัสดงหรือรุ่งอรุณ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

  เ อ่านบทกวีภาวนา ... อ่าน ความคิด พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ "อัสดงหรือรุ่งอรุณ" โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
  ลมหายใจของชีวิต ชีวิตของลมหายใจ : พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

  ลมหายใจของชีวิต ชีวิตของลมหายใจ : พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

  เรียงถ้อย ร้อยธรรม  ลมหายใจของชีวิต ชีวิตของลมหายใจ โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ       ลมหายใจของชีวิต ชีวิตของลมหายใจ              ๏ หนึ่งชีวิตชีวา                      คุณว่ายาวนานแค่ไหน ไหนลองสูดหายใจ                           เข้าไปให้สุดใจลึก            ๏ แล้วกลั้นไม่ออกมา              ดูแววตาความรู้สึก      นับเนื่องเป็นเครื่องตรึก                     นึกถึงลมหายใจออก ๏ งั้นหายใจออกพลัน             ออกแล้วกลั้นตามคำบอก                                 เอาลมสู่ข้างนอก                              แล้วไม่กรอกกลับเข้าไป ๏ ย่อมอึดอัดขัดเคือง              ถือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่                                 หายใจเข้าไม่ออกไป             ...

  TRENDING RIGHT NOW