Home หมายเหตุพระไตรสรณคมน์

หมายเหตุพระไตรสรณคมน์

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๔.วัดสระเกศฯ วัดสุทัศน์ มีบูรพาจารย์ร่วมกัน ๒๕. พระโอวาทวันปีใหม่และปีสุดท้าย เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ ( ตรงกับเดือน ๖ ของไทย )เดือนวิสาขะ และวันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์...

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๒. หลวงพ่อพริ้ง วิปัสสนาจารย์แห่งเกาะสมุย ๑๓. เรียนนักธรรมที่วัดแจ้ง เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ศึกษาเส้นทางชีวิตและความคิดของพระเถระรูปหนึ่ง เมื่อแรกตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรเพียง ๗ วัน
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่าย ได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  เรื่องเล่าเมื่อวันวาน ตำนานมหาสมัยสูตร กับ ประเพณีสงกรานต์วัดสระเกศฯ และการพลิกฟื้นวันปีใหม่ไทยด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

  มหาสมัยสูตร กับ ประเพณีสงกรานต์วัดสระเกศฯ และการพลิกฟื้นวันปีใหม่ไทยด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ประเพณีสงกรานต์วัดสระเกศฯ วันสงกรานต์ คือ...
  ภาพวาดพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ บนผืนผ้าใบ โดย ศิลปินจากเพาะช่าง ผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

  ๑๓เมษา ชาตกาล “แสงเทียนแห่งธรรมยังคงส่องสว่างที่กลางใจ” น้อมถวายความอาลัย กว่า  ๓ ปีแห่งการจากไป ” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส)”

  "๑๓ เมษา ชาตกาล แสงเทียนแห่งธรรมยังคงส่องสว่างที่กลางใจ" น้อมถวายความอาลัย กว่า ๓ ปี แห่งการจากไป... พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) หากวันใดที่พระพุทธศาสนาหายไปจากแผ่นดินไทยจะเกิดอะไรขึ้น และถ้าเมื่อใดที่เรากล่าวถึงพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความกลัว  นั่นหมายถึงอะไร ปัจจุบัน  แม้ว่าประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา  แต่เหตุการณ์ความรุนแรงกลับมากขึ้นๆ  ตั้งแต่ในบ้านไปจนถึงสังคมโลก ...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐. ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อพริ้ง ๑๑. เรียนกรรมฐานที่ป่าช้า เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระผู้ปิดทองหลังพระ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพ่อพริ้ง) วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๘. วัดเฉวงในอดีต ๙. อสุภสัญญา มรณานุสติกรรมฐาน เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

  วันนี้ วันพระ วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ...
  สามเณรเกี่ยว โชคชัย บรรพชาขณะอายุ ๑๓ ปี

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕. จุดเริ่มต้นแห่งก้าวย่างบนเส้นทางธรรม ๖. สู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ๗. บรรพชาวันแรก เรียบเรียงโดย...

  ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน...
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ลูกผู้ชายต้องบวช" เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น /ที่ปรึกษา พระเทพรัตนมุนี ,พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และ พระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ/ภาพถ่าย : พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส /แบบปก - รูปเล่ม : พระมหาเดชา ปญฺญาคโม และ พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ /บรรณาธิการ : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ /ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ โตโยต้าบัสส์ จำกัด/ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร (ฉบับธรรมทาน)

  “ลูกผู้ชายต้องบวช” (ตอนที่ ๔๒) บรรพ์ที่ ๗ “สิ่งที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอภิสมาจาร” คือ วินัยส่วนที่เป็นขนบธรรมเนียม ตอน “เภสัช ๕ , เดรัจฉานวิชา, อโคจร...

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ลูกผู้ชายต้องบวช" เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น /ที่ปรึกษา พระเทพรัตนมุนี ,พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และ พระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ/ภาพถ่าย : พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส /แบบปก - รูปเล่ม : พระมหาเดชา ปญฺญาคโม และ พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ...

  TRENDING RIGHT NOW