Home วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  ขอขอบคุณ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยศิลปิน พีร์ ขุนจิตกร ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๑๐) คัมภีร์ที่ ๒ วิภังค์ : คัมภีร์ที่จำแนกหัวข้อแห่งปรมัตถธรรม (ตอนที่ ๓ ) “ประมวลองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ ”...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ หนังสือ "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เกิดขึ้นด้วยปรารภเหตุการณ์เฉพาะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มุ่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของพระอภิธรรม เพื่อประกอบการฟังสวดพระอภิธรรมเป็นสำคัญ ...
  ความอบอุ่น โดยศิลปิน เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท (แนวคิด : ความอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระบรมบรรพต)

  “ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist art)” ตอนที่ ๕ : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๙) “ขุมทรัพย์จอมจักรา” เขียนโดย ญาณวชิระ :...

  "ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง เขียนโดย...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๓ (ตอนที่ ๓) “พรหมวิหารธรรม : น้ำใจบริสุทธิ์ของพ่อแม่ ” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์ อนันตะ ฉบับธรรมทาน "เพราะความรักความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เป็นความรักที่ไร้ขอบเขต  ไม่มีพรมแดนขีดกั้น  แผ่ไพศาลไปไม่มีประมาณ ก้าวข้ามกาลเวลา งดงามตราบชั่วนิรันดร์กาล"พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๗) คัมภีร์ที่ ๒ วิภังค์ : คัมภีร์ที่จำแนกหัวข้อแห่งปรมัตถธรรม เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  "ความเป็นมาของพระอภิธรรม (ตอนที่ ๘) พระธรรมที่ว่าด้วยสภาวธรรมล้วนๆ" จากคอลัมน์ ธรรมโอสถ เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร นิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๒๘๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าพรรษา
  ขอขอบคุณ ภาพวาดโดย อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู ศิลปินต้นธารศิลป์

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๑๒ สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งแผ่นดิน : พระราชินีในดวงใจ คือความรักที่มอบให้ประชาชน”

  “วันเวลา แม้ผ่านไป แต่ความรัก ความเมตตา ความห่วงใยของพระองค์ท่านไม่เคยเปลี่ยน” ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต เลขานุการพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "๑๒ สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  (พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และพระครูสิริวิหารการ กับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งชาวจีนทั้งชายหญิงมาบวชพระ และบวชชี ปฏิบัติธรรม ๑ เดือนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๗๙) “ประเพณีนี้เองที่รักษาแก่นของธรรม แก่นศาสนาไว้ไม่ให้ตกหล่นไปตามกาลเวลา”

  "ทุกสังคม ทุกองค์กร มีแบบแผน มีประเพณี มีกฎ มีระเบียบ ยึดถือ ตกทอด ควรให้ความเคารพในแบบแผน ประเพณีของท่าน และประเพณีนี้เองไม่ใช่หรือ ที่รักษาแก่นของธรรม แก่นศาสนาไว้ไม่ให้ตกหล่นไปตามกาลเวลา "พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และ พระครูสิริวิหารการ กับคณะแม่ชี ซึ่งเป็นชาวจีนที่มาบวชเนกขัมมะในประเทศไทยเป็นเวลา ๑ เดือนในปีพ.ศ.๒๕๕๘
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๖) มาติกา แม่บทแห่งปรมัตถธรรม เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๖) มาติกา แม่บทแห่งปรมัตถธรรม
  ขอขอบคุณภาพจากเพจ Wat Phrathat Doi Suthep

  รำลึกประวัติและปฏิปทาครูบาศรีวิชัย (๑)”โลกนี้มืดมนนัก… น้อยคนจักเห็นแจ้งได้” เปิดบทสนทนาหลวงปู่มั่น กับครูบาศรีวิชัย บนเส้นทางพระโพธิสัตว์ที่เลือกเดิน

  ขอขอบคุณ : ภาพและข้อมูลเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นธรรมทาน จากเพจ Wat Phrathat Doi Suthep / เพจ หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล/เพจ บารมีรวมมหาโพธิสัตว์ พระอนาคตวงศ์ / Cr. Chwalit Seeno/wikipedis.org และ รายการ ความจริงไม่ตาย ตอน...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก วัดบวรนิเวศวิหาร

  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๘ กรกฎา ๒๕๖๓ : รำลึกช่วงเวลามหามงคล “วชิราลงฺกรโณ ภิกขุ” ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงผนวช

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ "ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว "ฉะนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกเเล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า...

  TRENDING RIGHT NOW